Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX (phần 1) | Aviationaustralia.asiaCác câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 21 (có đáp án): Nhân dân yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ 19 (Phần 1)

Câu hỏi 1. Mặc dù ban đầu quá trình định cư đã hoàn thành nhưng thực dân Pháp vẫn vấp phải sự chống đối của đội quân nào?

Quảng cáo

A. Một số quan lại yêu nước trong triều đình nhà Nguyễn

B. Một số quan lại, nhân vật văn học, học giả quốc tế

C. Một số nhà yêu nước và nhân dân miền Trung Việt Nam

D. Một số quan lại, văn thân, sĩ phu ở Bắc Kỳ

Trả lời: KHẤU TRỪ

Dặn dò: Phần 1 (phần I) Trang 124 SGK Lịch sử 11

Câu 2. Lãnh đạo phe đối lập với Pháp ở triều đình Huế là

Quảng cáo

A. Phan Thanh Giản B. Tôn Này Thuyết

C. Vua Hàm Nghi D. Nguyễn Văn Tường

Trả lời:

Dặn dò: Phần 1 (phần I) Trang 124 SGK Lịch sử 11

Câu 3. Sau khi cuộc tấn công vào kinh thành Huế bị thất bại, Tôn Này Thuyết đã làm gì?

A. Đưa vua Hàm Nghi ra khỏi Hoàng thành để sơn phòng Tân Sở (Quảng Trị).

B. Tiếp tục xây dựng hệ thống sơn cước để chống chọi với các cuộc tấn công của quân Pháp

C. Hồi hương, tiếp tục thực hiện kế hoạch đối đầu với quân Pháp.

D. Đưa vua Hàm Nghi và Tam Cung từ Hoàng thành về sơn phòng Âu Sơn (Hà Tĩnh)

Quảng cáo

Trả lời: TRONG

Mô tả: Phần 1 (Phần I) Trang 125 Sách Lịch Sử 11 Cơ Bản A

Câu 4. Nội dung chính của cuộc triển lãm Cần Vương là

A. Kêu gọi quần chúng nhân dân đứng lên kháng chiến dưới sự lãnh đạo của triều đình.

B. Kêu gọi các văn nhân, học giả và người dân nước này đứng lên phục vụ nhà vua

C. kêu gọi cải cách chính trị và xã hội

D. Lên án tội ác chiếm đóng của Pháp

Trả lời: KHẤU TRỪ

Mô tả: Phần 1 (Phần I) Trang 125 Sách Lịch Sử 11 Cơ Bản A

Câu hỏi 5. Cuộc Cần Vương diễn ra trên những lĩnh vực nào?

A. Trung và Nam kỳ B. Bắc và Nam Việt Nam

C. Bắc Kỳ và Trung Kỳ D. Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ

Trả lời:

Mô tả: Phần 1 (Phần I) Trang 125 Sách Lịch Sử 11 Cơ Bản A

Câu 6. Giai đoạn 1885 – 1888, phong trào Cần Vương được chỉ huy

A. Tôn Này Thuyết và Nguyễn Văn Tường

B. Hàm Nghi và Tôn Này Thuyết

C. Nguyễn Văn Tường và Trần Xuân Soạn

D. Nguyen Duc Nhuan da Dao Doan Dich

Trả lời: KHẤU TRỪ

Dặn dò: Phần 2 (Phần I) Trang 126 SGK Lịch Sử 11 11

Câu 7. Trụ sở của phong trào Cần Vương giai đoạn 1885 – 1888 đặt ở hai tỉnh nào?

A. Quảng Ngãi và Bình Định B. Quảng Nam và Quảng Trị

C. Quảng Bình và Quảng Trị D. Quảng Bình và Hà Tĩnh

READ  1000 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11 có đáp án, hay nhất | Aviationaustralia.asia

Trả lời: DỄ

Dặn dò: Phần 2 (Phần I) Trang 126 SGK Lịch Sử 11 11

Câu 8. Sau khi bắt được vua Hàm Nghi, thực dân Pháp đưa ông đi đày ở đâu?

A. Tunisia B. Algeria

C. Mexico D. Nam Phi

Trả lời: KHẤU TRỪ

Dặn dò: Phần 2 (Phần I) Trang 126 SGK Lịch Sử 11 11

Câu 9. Sau khi bắt được vua Hàm Nghi, nhóm Cần Vương

A. Bị thực dân Pháp đàn áp

B. chỉ hoạt động ở mức trung bình

C. phát triển nhưng hạn chế về diện tích ở Nam Trung Bộ

D. tiếp tục phát triển, tích tụ dần thành các thể chế lớn hơn

Trả lời: DỄ

Dặn dò: Phần 2 (Phần I) Trang 126 SGK Lịch Sử 11 11

Câu 10. Nội dung nào phản ánh phong trào Cần Vương?

A. Cổ vũ và đề cao chế độ phong kiến ​​Việt Nam

B. Buộc thực dân Pháp giành lại độc lập.

C. Dập tắt ngọn lửa đấu tranh giải phóng dân tộc

D. Tạo chủ đề cho sự xuất hiện của phong trào đấu tranh yêu nước đầu thế kỉ XX

Trả lời:

Giải thích: Cần Vương cuối thế kỉ 19 đã khơi dậy phong trào đấu tranh cứu nước của nhân dân. Mặc dù nỗ lực này không thành công nhưng đã làm chậm quá trình bình định của các thế lực thực dân Pháp ở Việt Nam.

Câu 11. Nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của Cần Vương là gì?

A. Triều đình nhà Nguyễn nhanh chóng đầu hàng thực dân Pháp.

B. Phong trào này diễn ra gián tiếp, gián tiếp, không có sự hợp tác

C. Thiếu sự lãnh đạo hiệu quả và những hướng dẫn đơn lẻ

D. Thực dân Pháp mạnh tay, tăng cường thế lực ở Việt Nam

Trả lời:

Giải thích: Nguyên nhân chính dẫn đến việc Cần Vương thất bại là do thiếu lực lượng lãnh đạo, chỉ huy. Như vậy, đây cũng là một minh chứng cho cuộc khủng hoảng tuyến tính và giai cấp lãnh đạo cuối thế kỷ XIX.

Câu 12. Phong trào Cần Vương liên quan đến

A. Chủ nghĩa yêu nước dựa trên định kiến ​​và ý thức hệ

B. Phong trào yêu nước trong nền dân chủ Burgeois

C. chủ nghĩa yêu nước theo con đường của giai cấp vô sản

D. những nỗ lực yêu nước của nông dân

Trả lời: TRONG

Giải thích: Cần Vương có đặc điểm của một tổ chức yêu nước, tuân theo lý tưởng và giá trị của phong kiến ​​vì họ là thủ lĩnh của một nhóm văn nhân, nho sĩ, đồng thời có mục tiêu là đứng lên giành hoàng đế và kiên trì. khôi phục chế độ độc tài. Chế độ quân chủ cũng thể hiện rõ cách thức vận hành của chế độ phong kiến.

Câu 13. Bạo lực tồi tệ nhất trong phong trào Cần Vương cuối thế kỷ 19 là

READ  Sinh 11 Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật | Aviationaustralia.asia

A. Hương Khê Tashin B. Hùng Lĩnh

C. Khởi nghĩa Ba Đình D. Khởi nghĩa Bãi Sậy

Trả lời: TRONG

Dặn dò: Phần 3 (Phần II) Trang 133 SGK Lịch sử 11 11

Câu 14. Ông không cho biết ai là người cầm đầu cuộc khởi nghĩa (1883 – 1892)?

A. Đinh Công Tráng B. Nguyễn Thiện Thuật

C. Phan Đình Phùng D. Đinh Gia Quế

Trả lời: KHẤU TRỪ

Hướng dẫn giải: Phần 1 (Phần II) Trang 128 SGK Lịch Sử 11

Câu 15. Khởi nghĩa Ba Đình (1886 – 1887) dưới sự lãnh đạo của ông

A. Phạm Bành, Đinh Công Tráng

B. Nguyễn Thiện Thuật, Đinh Gia Quế

C. Tống Duy Tân, Trần Xuân Soạn

D. Phạm Bành, Cầm Bá Thước

Trả lời: TRONG

Dặn dò: Phần 2 (Phần II) Trang 130 SGK Lịch sử 11 Nguyên văn

Câu 16. Khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1896) dưới sự lãnh đạo của ông

A. Cao Diễn và Tống Duy Tân

B. Tống Duy Tân, Cao Thắng

C. Phan Đình Phùng và Hoàng Hoa Thám

D. Phan Đình Phùng và Cao Thắng

Trả lời: DỄ

Dặn dò: Phần 3 (Phần II) Trang 132 SGK Lịch sử 11 chung

Câu 17. Cao Thắng có vai trò gì trong cuộc Khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1896)?

A. Huấn luyện quân sự, trang thiết bị quân sự và huấn luyện

B. Các công trình ở miền núi Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

C. Tuyển mộ, trang bị quân sự và huấn luyện, xây dựng căn cứ, tìm kiếm và sản xuất thành công súng ống kiểu Pháp.

D. Chuẩn bị quân đội và vũ khí cho cuộc khởi nghĩa

Trả lời:

Dặn dò: Phần 3 (Phần II) Trang 132 SGK Lịch sử 11 chung

Câu 18. Từ năm 1885 đến năm 1888, nghĩa quân Hương Khê có những hoạt động chủ yếu nào?

A. Một bài nghị luận quân sự về chủ nghĩa thực dân Pháp

B. Tổ chức quân đội, xây dựng trận địa

C. Xây dựng một hệ thống mạnh mẽ cho chiến tranh

D. Chặn đoàn xe của thực dân Pháp

Trả lời: KHẤU TRỪ

Dặn dò: Phần 3 (Phần II) Trang 132 SGK Lịch sử 11 chung

Câu 19. Từ năm 1888 đến năm 1896, lực lượng khởi nghĩa Hương Khê tập trung vào những hoạt động nào?

A. Bố trí quân đội và chế tạo vũ khí

B. Xây dựng trại nổi dậy

C. Xây dựng một hệ thống mạnh mẽ cho chiến tranh

D. Cuộc chiến đấu ác liệt với thực dân Pháp

Trả lời: DỄ

Dặn dò: Phần 3 (Phần II) Trang 132 SGK Lịch sử 11 chung

Câu 20. Cuộc xung đột vũ trang lớn nhất và kéo dài nhất trong phong trào chống Pháp cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 là.

A. Hương Khê dậy

B. Bạo Yên

C. Hùng Linh dậy

D. Reed Beach Rise

Trả lời: KHẤU TRỪ

READ  Vai trò của các nguyên tố khoáng | Aviationaustralia.asia

Dặn dò: Phần 4 (Phần II) Trang 133 SGK Lịch Sử 11 Đại cương

Câu 21. Yen Manomi đã đứng lên chống lại người Pháp vì đã làm như vậy

A. Lời đáp Cần Vương của vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết

B. Phản đối chính sách cướp bóc và hoà hoãn của thực dân Pháp, bảo vệ sự sống

C. Bác bỏ quyết định đầu hàng của thực dân Pháp.

D. thuộc địa Bắc Kỳ của Pháp

Trả lời: KHẤU TRỪ

Dặn dò: Phần 4 (Phần II) Trang 133 SGK Lịch Sử 11 Đại cương

Câu 22. Lực lượng mạnh nhất trong Yên Bạo là

A. công nhân B. nông dân

C. người sống trên núi D. nông dân và công nhân

Trả lời: KHẤU TRỪ

Dặn dò: Phần 4 (Phần II) Trang 133 SGK Lịch Sử 11 Đại cương

Câu 23. Năm 1891, từ Yên Thế, lực lượng khởi nghĩa Đề Cáp mở rộng ra địa bàn nào?

A. Yên Lễ, Mục Sơn, Nhã Nam, Hữu Thường

B. Điện Láng Thượng

C. Tiên Lữ (Hưng Yên)

D. Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hải Dương

Trả lời: KHẤU TRỪ

Dặn dò: Phần 4 (Phần II) Trang 134 SGK Lịch Sử 11 Đại cương

Câu 24. Trong khoảng thời gian từ năm 1893 đến năm 1897, Yên là lãnh đạo tối cao.

A. Vấn đề B. Điều Tô Tham

C. Nguyễn Trung Trực D. Phan Đình Phùng

Trả lời: KHẤU TRỪ

Dặn dò: Phần 4 (Phần II) Trang 134 SGK Lịch Sử 11 Đại cương

Câu 25. Đâu là điểm khác biệt giữa Bạo loạn Yên dân và Bạo loạn trong phong trào Cần Vương?

A. Hưởng ứng chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết

B. Về tay thực dân Pháp, về triều đình, về tay nhân dân.

C. Là nhóm làng chống Pháp, không thuộc phong trào Cần Vương.

D. Đó là phản ứng của quần chúng trước quyết định đầu hàng thực dân Pháp của triều đình?

Trả lời:

Giải thích: Họ Yên là một tổ dân phố phản đối quá trình định cư của thực dân Pháp do đó không thuộc phong trào Cần Vương.

Xem thêm Sử ký 11 nhiều câu hỏi có đáp án hoặc một số câu hay:


Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng đề kiểm tra lớp 11 a Khoahoc.vietjack.com

CHỈ 250K CHO MỖI LỚP HỌC, VIETJACK HỖ TRỢ COVID

Đăng ký 11 khóa học tốt nhất dành cho thanh thiếu niên 2k4 tại Khoahoc.vietjack.com

Bạn đã có ứng dụng VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT, Nối, Bài văn mẫu, Trắc nghiệm trực tuyến, Bài giảng…. khoản trợ cấp. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ trên Android và iOS.

Nhóm học facebook miễn phí dành cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên Facebook và youtube:

Nếu thấy hay, mong các bạn động viên và chia sẻ! Thông tin không hợp lệ quy tắc bình luận trang web Bạn sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Phần còn lại của loạt bài lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud