Nguồn gốc vận động phát triên của sự vật và hiện tượng (phần 1) | Aviationaustralia.asiaCâu hỏi GDCD 10 Bài 4 (có đáp án): Khái niệm cơ bản về sự chuyển động và phát triển của sự vật và sự vật (Phần 1)

Với các câu hỏi trắc nghiệm SGK GDCD 10 bài 4: Cơ sở chuyển động và nâng cao của vật và vấn đề có đáp án, lựa chọn sẽ giúp các em học sinh làm bài thi trắc nghiệm, nâng cao kiến ​​thức để đạt nhiều điểm trong các bài kiểm tra-Nhiều lựa chọn. Giáo dục công dân lớp 10.

Câu hỏi GDCD 10 Bài 4: Nguồn gốc chuyển động và phát triển của các sự vật, hiện tượng

Câu hỏi 1. Theo triết học Mác – Lê-nin, mâu thuẫn có tính phổ biến và ngược lại.

Quảng cáo

A. Cả hai đều mâu thuẫn và mất tập trung.

B. Họ vừa đồng ý vừa đấu tranh với nhau.

C. Chúng đều có quan hệ họ hàng với nhau và gây chiến với nhau.

D. Tất cả đều thay đổi và chống lại nhau.

Câu 2. Xung đột là phổ biến, trong số đó

A. Hai mùa

B. Ba sabani

C. Bốn sabani

D. Nhiều mâu thuẫn.

Quảng cáo

Câu 3. Tựu chung lại, hai kẻ thù ghét đều hỗn hợp và chiến đấu với nhau, Triết học gọi đó là

A. Nhầm lẫn B. Xung đột

C. Phát triển D. Lời khuyên.

Câu 4. Một phần của mâu thuẫn là thái độ, tài sản và hành vi mà trong quá trình vận động và nâng cao của các sự vật và hiện tượng, nó phát triển theo những cách khác nhau.

A. Khác nhau

B. Sabani

C. Xung đột với nhau

D. Đối thủ

Câu hỏi 5. Đối lập với một mâu thuẫn, người ta phải là đối thủ của nhau.

A. Luôn đấu tranh với nhau

B. Trộn các ngôn ngữ với nhau

C. Đồng thời tin tưởng và đấu tranh với nhau

D. Mối quan hệ và chiến đấu

Quảng cáo

Câu 6. Hai đối thủ có quan hệ mật thiết với nhau, chúng tạo thành cơ sở tồn tại của nhau, Triết học gọi như vậy.

A. Sự khác nhau giữa các mâu thuẫn

B. Sự khác nhau giữa các mâu thuẫn

C. Sự đấu tranh giữa các mâu thuẫn

D. Tích phân tiếp theo.

Câu 7. Hai đối thủ vận động và phát triển qua các góc độ khác nhau nên luôn ảnh hưởng lẫn nhau, loại bỏ nhau, loại bỏ nhau.

A. Sự đấu tranh giữa các đối thủ.

B. Sự tồn tại

READ  Công nghệ 10 Bài 20: Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật | Aviationaustralia.asia

C. Không đồng ý

D. Sự phát triển tiến bộ

Câu 8. Theo quan điểm triết học, xung đột chỉ có thể được giải quyết

A. Thay đổi giữa các mâu thuẫn

B. Không mâu thuẫn

C. Sự đấu tranh giữa các mâu thuẫn

D. Sự hài hoà giữa các mặt đối lập

Câu 9. Tích hợp chung được hiểu là, hai mặt trước

A. Hợp tác để cải thiện

B. Trộn các ngôn ngữ với nhau

C. Keo nhau, làm trụ cho sự tồn tại của nhau.

D. Gần nhau, thay đổi lẫn nhau

Câu 10. Theo quan điểm triết học, mâu thuẫn là

A. A ngồi

B. Hợp tác

C. Một toàn thể

D. Trong hệ thống

Câu 11. Điều nào sau đây không đúng về mâu thuẫn trong triết học?

A. Bất kỳ bên nào trong tương lai đều gây ra tranh cãi

B. Xung đột chỉ có thể được giải quyết thông qua sự đối đầu giữa các đối thủ.

C. Các bên tranh chấp đều thoả thuận và đấu tranh với nhau.

D. Là mâu thuẫn tổng lực, trong đó có hai mặt mâu thuẫn.

Câu 12. Nội dung nào sau đây là mâu thuẫn triết học?

A. Làng đấu tranh với địa chủ trong cộng đồng phong kiến

B. Nam và Lan hiểu lầm và to tiếng

C. Hoa Kỳ thực hiện các biện pháp trừng phạt chống lại Iran

D. Hai gia đình láng giềng có tranh chấp đất đai

Câu 13. Kết quả của một cuộc đấu tranh giữa các đối thủ là

A. Các sự vật, kỳ quan được bảo tồn nguyên trạng.

B. Sự vật, sự việc cũ được thay thế bằng sự vật, sự việc mới.

C. Sự việc và hoàn cảnh thay đổi theo chiều hướng tích cực

D. Sự vật và điều bất ngờ là hư hỏng.

Câu 14. Điều kiện để tạo ra mâu thuẫn theo quan điểm triết học là

A. Có hai mặt đan xen, tác động lẫn nhau.

B. Có hai giai đoạn quan hệ với nhau

C. Đều có mâu thuẫn.

D. Có nhiều điểm mâu thuẫn trong một sự vật.

Câu 15. Cuộc đấu tranh giữa các mâu thuẫn luôn xuất hiện như mâu thuẫn

A. Xung đột với nhau

B. Có điều kiện trái ngược nhau

C. Ảnh hưởng, xa lánh, xa lánh

D. Xung đột với nhau.

READ  Xác định kế hoạch kinh doanh | Aviationaustralia.asia

Câu 16. Phát biểu nào sau đây là đúng về mâu thuẫn triết học?

A. Sabani Triết học là bản chất của tồn tại vật chất

B. Mâu thuẫn là nguồn gốc của sự vận động, phát triển của các sự vật, hiện tượng

C. Xung đột là sự vận động, phát triển của các sự vật, hiện tượng

D. Xung đột là quá trình leo thang sự vật và bất ngờ

Câu 17. Bạn không đồng ý với điểm nào của tôi về bản chất của xung đột?

A. Hai mâu thuẫn song song tồn tại mâu thuẫn.

B. Hai chiều ngược nhau.

C. Hai mâu thuẫn là cơ sở tồn tại của nhau

D. Hai đối thủ có quan hệ họ hàng với nhau.

Câu 18. Câu nào sau đây nói về sự thống nhất và đấu tranh giữa các mâu thuẫn?

A. Đấu tranh và thống nhất là tương đối.

B. Đấu tranh và hợp tác đều hoàn thiện.

C. Đấu tranh là hoàn thiện, đoàn kết là gia đình.

D. Đó là một cuộc đấu tranh gia đình, một sự đoàn viên hoàn hảo.

Câu 19. Nhận định nào sau đây trái với quan điểm triết học?

A. Bảng phấn trắng

B. Quy tắc dài và quy tắc ngắn

C. Phần tốt và xấu.

D. Cây cao, cây ngắn.

Câu 20. Tế bào nào cũng có cấu trúc đồng hóa, phải có dị hóa, nếu chỉ có một tế bào thì tế bào đó sẽ chết, theo nghĩa triết học thì điều này là như vậy.

A. Quy luật tồn tại sinh học

B. Nguồn gốc của kẻ thù

C. Tích hợp tiếp theo

D. Mối quan hệ giữa các mặt đối lập

Câu 21. Câu nào sau đây mô tả đúng nhất về nguồn gốc và động lực của quá trình tiến hóa?

A. Sự biến đổi về số lượng và chất lượng

B. Sự giằng co giữa các đối thủ.

C. Lời nói biểu đạt.

D. Thay đổi mọi thứ

Câu 22. “Tôi đã trải qua nhiều cuộc đấu tranh giữa nông dân và chủ nhà trong cộng đồng phong kiến, dẫn đến thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945, dẫn đến sự thành lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.” Đoạn văn trên chỉ ra tác phẩm triết học nào?

A. Quy luật bất đồng, thuyết lượng – chất, quy luật bất đồng.

READ  Sinh học 10 Bài 16: Hô hấp tế bào | Aviationaustralia.asia

B. Luật tranh chấp, luật bất đồng, luật thay đổi.

C. Quy luật lượng – chất, quy luật đào thải, thuyết tiến hóa.

D. Đa luật – hợp lệ, quy luật vận động, quy luật phản kháng.

Câu 23. Trong đời sống văn hóa nước ta hiện nay, bên cạnh những tư tưởng văn hóa tiến bộ còn có văn hóa truyền thống. Có thể làm gì để xây dựng nền văn hoá mới xã hội chủ nghĩa dựa trên những mâu thuẫn triết học?

A. Bảo tồn nếp sống văn hóa như ngày nay.

B. Đấu tranh để loại bỏ những hủ tục cũ

C. Đạt được một nền văn hóa toàn cầu lành mạnh.

D. Đề cao văn hóa dân tộc.

Câu 24. Có thể làm gì để giải quyết những mâu thuẫn trong cuộc sống theo quan điểm triết học?

A. Thực hiện chính sách “dĩ hòa vi quý”.

B. Tránh tư tưởng “đốt bước”.

C. Quản lý các nhà phê bình của họ.

D. Sassauta Sabani.

Câu 25. Vì lợi nhuận, nhiều kẻ bất lương đã làm công việc rải đinh trên đường. Theo em mâu thuẫn triết học, việc làm nào sau đây sẽ giải quyết hiệu quả tình trạng này?

A. Tham gia làm sạch móng trên đường.

B. Chiến đấu để ngăn ngừa và điều trị các bệnh về móng tay.

C. Người điều khiển phương tiện chú ý tránh các vật sắc nhọn trên đường.

D. Đặt biển cảnh báo trên những đoạn đường có xu hướng “đinh tặc”.

Xem thêm các câu hỏi GDCD 10 có đáp án kèm theo:


Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng đề thi lớp 10 a Khoahoc.vietjack.com

CHỈ 250K CHO MỖI LỚP HỌC, VIETJACK HỖ TRỢ COVID

Tuyển tập video dạy học từ những giáo viên giỏi nhất – CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 a Khoahoc.vietjack.com

Bạn đã có ứng dụng VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT, Nối, Bài văn mẫu, Trắc nghiệm trực tuyến, Bài giảng…. khoản trợ cấp. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ trên Android và iOS.

Nhóm học facebook miễn phí dành cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên Facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hy vọng sẽ được các bạn động viên và chia sẻ! Thông tin không hợp lệ quy tắc bình luận trang web Bạn sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Phần còn lại của bộ truyện lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud