Ngày 25/6 thi, ngày 14/7 có kết quả | Aviationaustralia.asia

Ngay từ bây giờ, Bộ GD & ĐT đã công bố nội quy chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019. Bộ GD & ĐT đã nêu rõ lịch thi và ngày công bố. của kết quả kỳ thi cho thí sinh.

Lịch thi THPT Quốc gia năm 2019

Lịch thi chính thức giống như lịch thi đã thông báo trước đó. Đó là lý do năm nay thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia chính thức từ ngày 25/6 đến 27/6.

Cuộc thí nghiệm

  • Để được xét tuyển vào lớp 10 THPT, thí sinh học chương trình giáo dục THPT phải trải qua 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 1 bài thi do thí sinh 2 tổ hợp tự chọn. Thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS phải thi 3 bài, trong đó có 2 bài thi độc lập (Toán, Ngữ văn) và một bài thi do thí sinh tự chọn trong tổ hợp hai bài.
  • Thí sinh đăng ký dự thi hai bài, điểm cao nhất sẽ được chọn để tính công nhận tốt nghiệp THPT. Lưu ý: Thí sinh đã đăng ký cả 2 bài thi thì phải dự thi cả 2 bài thi. Nếu thí sinh không đạt một trong hai bài thi thì coi như không đạt và không được coi là đạt. Thí sinh giáo dục thường xuyên cũng có thể dự thi môn ngoại ngữ để sử dụng kết quả của bài thi này để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung học phổ thông; Không dùng cho tốt nghiệp trung học phổ thông.
  • Để được xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, học sinh tốt nghiệp phải thi độc lập, thi tổ hợp hoặc thi các môn có liên quan và tổ hợp các bài thi, bài thi. Xét tuyển vào ngành hoặc nhóm chuyên ngành theo hướng dẫn. đây là nội quy của trường đó.
READ  CTA Là Gì? Mẫu Câu CTA Lôi Cuốn Khách Hàng | Aviationaustralia.asia

Thời gian công bố kết quả thi

Trong Hướng dẫn ôn thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2019 của Bộ GD & ĐT cũng nêu rõ:

  • Cuối cùng, ngày 13/7, Hội đồng thi sẽ công bố kết quả chấm thi từ phần mềm Hỗ trợ chấm do Bộ GD & ĐT cung cấp ra 2 đĩa CD / DVD-ROM (chỉ ghi một lần).
  • Chậm hơn ngày 13 tháng 7, hoàn thành phần đối sánh kết quả kiểm tra
  • Ngày 14/7, đơn vị tổ chức thi công bố kết quả phúc khảo cho thí sinh.
  • Chậm nhất ngày 16/7, Bộ GD & ĐT phải cập nhật danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT vào hệ thống quản lý thí sinh.

Suzy

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_fullsetting ": 0," setting_process_fullsetting ": 0 , "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60_tiny_height_image "size_image" : 0, "size_image_position": 230, "resize_image_normal_height": 0, "size_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "_ resize_news_image small" 120 "," resize_news_image_ightthumbnail ":" 300 "," resize_ightthumbnail ":" 300 "" "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": "280" _, "resize_0" 400_height "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_news_ setting_image_width_nature "," size_nature_nature ": 0" : "1", "setting_signature_text": "", " mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false, "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60" ,"Truy cập trang web":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Mặc dù anh ấy sinh ra là s", "module_description": "Xem thông tin c u1ee9u so u00f4 u00e1c tr u01b0 u1eddng nhưng u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};