Ngành Toán học – Xu hướng chọn lựa của nhiều bạn thí sinh | Aviationaustralia.asia

VÂNG

Khối kiến ​​thức chung (Không bao gồm học phần 10 đến 12)

Đầu tiên

Những nguyên lý quan trọng của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 Những nguyên lý quan trọng của chủ nghĩa Mác – Lênin 1

2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

5

Tin học cơ bản 1 Nhập môn Tin học 1

6

Tin học cơ bản 4 Nhập môn Tin học 4

7

Tiếng Anh cơ bản 1 Tiếng Anh tổng quát 1

số 8

Tiếng Anh tổng quát 2. Tiếng Anh tổng quát 2

9

Tiếng Anh cơ bản 3 Tiếng Anh tổng quát 3

mười

Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

11

Giáo dục an ninh quốc phòng. Giáo dục an ninh quốc phòng

thứ mười hai

Kinh nghiệm chuyên nghiệp

II

Khối kiến ​​thức thông qua lĩnh vực này

13

Cội Nguồn Văn Hóa Việt Nam

14

Trái đất và sự sống Khoa học trái đất và sự sống

III

Giáo dục theo ngành

15

Cơ học – Cơ nhiệt – Nhiệt động lực học

16

Điện – Quang học Điện từ – Quang học

IV

Khối giáo dục theo hiệp hội ngành

17

Đại số tuyến tính 1 Đại số tuyến tính 1

18

Đại số tuyến tính 2 Đại số tuyến tính 2

19

Danh sách 1 Nghiên cứu 1

20

Nghiên cứu 2 Nghiên cứu 2

READ  Ý nghĩa hình ảnh Ngọc trai, Giếng nước trong truyện An Dương Vương và Mị Châu | Aviationaustralia.asia

21

Nghiên cứu 3 Nghiên cứu 3

22

Cân bằng khác nhau

23

Sự khác biệt trung bình Phần 1 Sự khác biệt Phần 1

24

Phân tích số 1

25

1 khả năng 1 khả năng

26

Cải tiến 1 Cải tiến 1

27

Hình học giải tích

28

Thống kê và Thống kê áp dụng

VẼ TRANH

Khối kiến ​​thức ngành

V.1

Các khóa học bắt buộc

29

Đại số tổng quát Đại số trừu tượng

30

Phân tích phân tích chức năng

ba mươi mốt

Toán học thông minh

32

Phân tích phức tạp

33

Phát triển chuyên môn

34

Cấu trúc liên kết chung

35

Khái niệm cơ bản của hình học vi phân Giới thiệu về hình học vi phân

36

Lý thuyết đo lường và tích hợp Lý thuyết đo lường và tích hợp

37

Lý thuyết Galois

38

Dự án nhỏ về tiểu luận khoa học

V.2

Các khóa học tùy chọn (chọn một trong hai chuyên ngành bên dưới)

V.2.1

Các khóa học xuất sắc về Toán lý thuyết

39

Đại số tuyến tính 3 Đại số tuyến tính 3

40

Cơ bản về Tôpô đại số Giới thiệu về Tôpô đại số

41

Lý thuyết tổ chức và các đại diện của tổ chức

42

Hình học đại số Hình học đại số

43

Lý thuyết số

44

Các cấu trúc liên kết khác nhau

45

Không gian vectơ tôpô Không gian vectơ tôpô

46

Lý thuyết phổ về toán tử. Phân tích phổ

47

Trung bình của sự khác biệt của sự khác biệt 2 Sự khác biệt của vấn đề 2

READ  So sánh quang hợp và hô hấp hay nhất và đầy đủ nhất | Aviationaustralia.asia

48

Nghiên cứu về Manifolds

49

Lý thuyết ổn định của các phương trình vi phân

50

Đoàn kết

51

Các quy trình ngẫu nhiên

52

2 khả năng 2 khả năng

53

Phát triển trí thông minh

54

55

Lịch sử Toán học Lịch sử Toán học

56

Hội nghị về Toán học trong Giáo dục Toán học

V.2.2

Các khóa học nâng cao về thực hành toán học

57

Lý thuyết thực hành tốt nhất

58

Phương pháp Monte-Carlo Phương pháp Monte-Carlo

59

Phân tích số 2

60

Cải tiến 2 Cải tiến 2

61

Phát triển trí thông minh

62

2 khả năng 2 khả năng

63

Lý thuyết ước lượng và kiểm định giả thuyết thống kê

64

Phương pháp ngẫu nhiên

65

Các mẫu Toán ứng dụng 1 Các mẫu Toán 1

66

Mô hình Toán học Ứng dụng 2 Mô hình Toán học 2

67

Đại số Máy tính Đại số

68

Viết văn bản và bảo mật Bảo mật và bảo mật dữ liệu

69

70

Lý thuyết ổn định của các phương trình vi phân

71

Lịch sử Toán học Lịch sử Toán học

72

Hội thảo về Toán ứng dụng trong Toán ứng dụng

V.3

Các khóa học đọc và thay thế

V.3.1

Nghiên cứu đại học

73

Sách giáo khoa Bài đọc

V.3.2

Các môn học thay thế bằng cấp (sinh viên chọn 1 trong 2 học phần dưới 01 học phần không học thuộc khối học phần V.2 đã chọn)

74

Một số bài toán chọn lọc trong Phương án Toán học trong Toán học

READ  [Review – Tóm tắt] Không Gia Đình – Hector Malot | Aviationaustralia.asia

75

Các môn tự chọn trong máy tính khoa học được bầu trong máy tính khoa học

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_fullsetting ": 0," setting_process_fullsetting ": 0 , "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60_ "resize_image_image 0," size " size_image_min_height ": 0," size_image_position ": 230," resize_image_normal_height ": 0," size_image_max ": 690," size_image_max_height ": 0," _ news_news_ "1 small" 120 "," resize_news_image_heize_thumbnail: " "200", "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": "280" _, "resize_0" 400_height "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_news_image "resize: 0, size_mobile_news_image" resize " 0, "setting_signature_on": "1", "setting_signature_text": "", "mail_type": "sm tp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 ", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false, "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_access_time": "60", "site_access_time": "60", :["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n haife s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng nhưng u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};