Ngành kế toán xét tuyển những tổ hợp môn nào? Lấy bao nhiêu điểm? | Aviationaustralia.asia

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội

 • Các tổ hợp tùy chọn: A01, D01, D09, D10
 • Các điểm nhập cảnh: 25,5


Đại học Công nghiệp Hà Nội

 • Các tổ hợp tùy chọn: A00, A01, D01
 • Các điểm nhập cảnh: 20,25 (Điểm môn Toán trên 7,20)


Đại học Kinh tế Quốc dân

 • Các tổ hợp tùy chọn: A00, A01, D01, D07
 • Các điểm nhập cảnh: 27


Đại học Kỹ thuật Điện

 • Các tổ hợp tùy chọn: A00, A01, D01, D07
 • Các điểm nhập cảnh: 18


Trường Đại học Kinh tế – Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên

 • Các tổ hợp tùy chọn: A00, A01, D01, D07
 • Các điểm nhập cảnh: 15,5


Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

 • Các tổ hợp tùy chọn: A00, A01, D01, D07
 • Các điểm nhập cảnh: 15,5


Đại học Hải Phòng

 • Các tổ hợp tùy chọn: A00, A01, C01, D01
 • Các điểm nhập cảnh: 15,5


Đại học Vinh

 • Các tổ hợp tùy chọn: A00, A01, D01
 • Các điểm nhập cảnh: 15,5


Đại học Kinh tế Huế

 • Các tổ hợp tùy chọn: A00, A01, D01, A16
 • Các điểm nhập cảnh: 16


Đại học Kinh tế Đà Nẵng

 • Các tổ hợp tùy chọn: A00, A01, D01, D90
 • Các điểm nhập cảnh: 21,75


Đại học Đông Á

 • Các kết hợp tùy chọn: A00, A01, A16
 • Các điểm nhập cảnh: 15,5


Đại học Nha Trang

 • Các tổ hợp tùy chọn: A00, A01, D01, D07
 • Các điểm nhập cảnh: 17,25


Đại học Quy Nhơn

 • Các tổ hợp tùy chọn: A00, A01, D01
 • Các điểm nhập cảnh: 15,5


Đại học đà lạt

 • Các tổ hợp tùy chọn: A00, A01, D01, D96
 • Các điểm nhập cảnh: 15,5


Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Luật TP.

 • Các tổ hợp tùy chọn: A00, A01, D01
 • Các điểm nhập cảnh: 25,75


Ngoại thương – Đại học CS TP.

 • Các tổ hợp tùy chọn: A00, A01, D01, D07
 • Các điểm nhập cảnh: 27,25


Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.

 • Các tổ hợp tùy chọn: A00, A01, D01, D10
 • Các điểm nhập cảnh: 19,25


Đại học Mở Hồ Chí Minh

 • Các tổ hợp tùy chọn: A00, A01, D01, D07
 • Các điểm nhập cảnh: 21,75


Đại học Công nghệ Đồng Nai

 • Các kết hợp tùy chọn: A00, A04, A07
 • Các điểm nhập cảnh: 15,5


Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương

 • Các tổ hợp tùy chọn: A00, A01, D01
 • Các điểm nhập cảnh: 15,5


Đại học Cần Thơ

 • Các tổ hợp tùy chọn: A00, A01, D01
 • Các điểm nhập cảnh: 22,75


READ  [Review – Tóm tắt] Lang Gia Bảng – Hải Yến | Aviationaustralia.asia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud