Mẫu bảng kê bán ra 01-1/GTGT Excel | Aviationaustralia.asia

Mẫu thông báo bán hàng 01-1 / GTGT là gì?

Thông tin bán hàng cho Không. 01-1 / GTGT Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ sau khi bán ra, mẫu 0101 / GTGT ban hành theo Thông tư 119/2014 / TT-BTC, đây là mẫu mới. mô hình kế toán bán hàng ngày nay.

Căn cứ để lập Bảng doanh số 01-1 / GT là toàn bộ số hóa đơn GTGT đã xuất trong kỳ, bao gồm cả hóa đơn của hàng hóa bị trả lại trong kỳ (nếu có).

Bảng dữ liệu bán hàng 01-1 / GTGT Excel - Bảng kê hàng hóa và dịch vụ bán ra

Hóa đơn bán hàng 01-1 / GTGT dùng để làm gì?

Tài khoản bán hàng mẫu 01-1 / GTGT hoặc bảng kê hóa đơn bán hàng do kế toán công ty lập để công bố thông tin về hàng hóa, dịch vụ bán ra trên Excel cho mục đích tính thuế.

Sau đây là Mẫu số 01-1 / GT – Bảng kê hóa đơn, chứng từ bán hàng hóa, dịch vụ mới được xây dựng sẵn, bạn có thể chỉnh sửa, bổ sung thông tin dễ dàng, hỗ trợ download miễn phí từ ViecLamVui, bạn có thể tải mẫu về và sử dụng ngay, tiết kiệm thời gian.

Tải xuống Bảng kê bán hàng Mẫu 01-1 / GT Excel – bảng kê hàng hóa và dịch vụ đã bán

Bảng dữ liệu bán hàng 01-1 / GTGT Excel – Bảng kê hàng hóa và dịch vụ bán ra bao gồm:

 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Kèm theo Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01 / GTGT)
 • Kỳ tính thuế: Tháng …. năm ………. / Quý ….. Năm ………..
 • Người nộp thuế: …..
 • Số thuế: ……….
READ  Biên bản bàn giao tài sản mới và đầy đủ nhất bạn có thể tham khảo | Aviationaustralia.asia

Bảng bao gồm:

 • Sản phẩm bao gồm 4 thành phần bao gồm:
 • 1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT:
 • 2. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT 0%:
 • 3. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT 5%:
 • 4. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT 10%:

Thứ tự các cột

 • Trang 1: số hàng ngày (STT)
 • Trang 2: Số hóa đơn [2]
 • Trang 3: Ngày lập hóa đơn [3]
 • Trang 4: Tên người mua [4]
 • Trang 5: Mã số thuế bán hàng [5]
 • Trang 6: Thuế chưa bao gồm VAT [6]
 • Trang 7: VAT [7]
 • Trang 8: Ghi chú [8]

Tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ chịu thuế GTGT

: ……..

Tổng số thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ bán ra (**): ………..

Người nộp thuế hoặc người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud