Mẫu bảng cân đối tài khoản theo thông tư 200 file Excel | Aviationaustralia.asia

Tải mẫu số dư tài khoản mới ✓ Theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC ✓ Dùng để thể hiện số dư đầu kỳ, số dư trong kỳ, số dư cuối kỳ của từng tài khoản.

Mẫu chuẩn theo thông tư 200 - ViecLamVui

Tải xuống bảng cân đối kế toán theo thông tư 200

Làm thế nào để hiển thị dữ liệu trong thang đo theo thông tư 200?

Trước khi lập bảng cân đối kế toán cần hoàn thành việc ghi sổ cái và sổ cái tổng hợp. Thông tin ghi trên số dư tài khoản bao gồm hai loại:

  • Số dư: Nó thể hiện số dư đầu kỳ và cuối kỳ. Các tài khoản có số dư bên Nợ ghi ở cột “Nợ bên Nợ”, các tài khoản có số dư bên Có ghi ở cột “Bên Có”.
  • Mã được tạo: Nó thể hiện sự tăng trưởng của số tài khoản từ đầu kỳ đến cuối kỳ báo cáo. Tổng số tiền phát sinh “Nợ” của tài khoản được ghi vào cột “Chọn bên trong”, tổng số tiền phát sinh “Có” được ghi vào cột “Có” của từng tài khoản.

Vậy cân được chuẩn bị như thế nào để đảm bảo độ chính xác? Mẫu bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 sau đây sẽ giúp bạn nhanh chóng lập bảng cân đối kế toán để phục vụ công tác thông tin tài chính của doanh nghiệp trong các kỳ cụ thể. Tải xuống mẫu tệp Excel nhanh chóng, dễ dàng và hoàn toàn miễn phí tại ViecLamVui.

READ  Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất (phần 1) | Aviationaustralia.asia

Có thể bạn quan tâm

333+ mẫu file Excel ✓ Toàn bộ sổ sách, chứng từ, bảng biểu, báo cáo hoạt động kế toán doanh nghiệp cho mọi ngành, mọi lĩnh vực của nền kinh tế, doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tìm kiếm và Tải xuống

Câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi sau đây thường được hỏi về bảng cân đối kế toán dưới hình tròn 200

Tỉ lệ theo thông tư 200 là bao nhiêu?

Bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 là bảng tổng hợp tất cả các tài khoản phát sinh trong kỳ kế toán của công ty. Bảng cân đối tài khoản thể hiện chi tiết về số dư đầu kỳ, số tiền trong kỳ và số dư cuối kỳ của các tài khoản này.

Bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 thể hiện tổng quát tình hình tăng, giảm tài sản lưu động và cơ sở nguồn vốn của đơn vị trong kỳ báo cáo và là cơ sở để kiểm tra việc ghi chép trên sổ sách kế toán nói chung. đồng thời so sánh và kiểm soát dữ liệu. được ghi trong báo cáo tài chính.

Cách đo theo thông tư 200?

Dưới đây là cách lập một bảng cân đối hoàn chỉnh dựa trên 200 vòng tròn:

PILLAR Nội dung CÁCH VIẾT
Nhóm A Số tài khoản Ghi lại số tài khoản của tất cả các tài khoản cấp 1 mà đơn vị sử dụng và bất kỳ tài khoản cấp 2 nào được kiểm toán.
Danh mục HẾT Tên tài khoản Nhập tên tài khoản của tất cả tài khoản cấp 1 được nhóm sử dụng và bất kỳ tài khoản cấp 2 nào khác cần điều tra.
Trang 12 Mở quy mô Nhập số dư đầu kỳ cho kỳ báo cáo. Thông tin ghi vào các cột này căn cứ vào dòng số dư đầu kỳ của kỳ báo cáo trên Sổ Cái hoặc trên phần “Số dư cuối kỳ” của Bảng cân đối kế toán trước đó.
Trang 3, 4 Con số phát triển trong thời gian đó Cho biết tổng Nợ và Tổng Có của tài khoản trong kỳ báo cáo. Thông tin ghi vào phần này căn cứ vào dòng “Tích lũy bổ sung đầu kỳ” của từng tài khoản có liên quan trên Sổ Cái.
Trang 5, 6 Số dư cuối kỳ Nó thể hiện số dư cuối kỳ báo cáo. Thông tin ghi vào phần này căn cứ vào số dư cuối kỳ báo cáo trên Sổ Cái hoặc tính theo các cột số dư đầu kỳ (trang 1, 2), số tăng trong kỳ (trang 3, 4). thước đo thời lượng. Thông tin trong cột 5 và 6 được sử dụng để lập bảng cân đối kế toán cho kỳ tiếp theo.
READ  Roll Safe meme - Anh chàng ảnh chế IQ vô cực khiến dân mạng thích thú | Aviationaustralia.asia

Một số điều cần lưu ý khi tính số dư theo quy ước 200:

  • Bảng cân đối tài khoản được lập trên cơ sở Sổ cái của kỳ trước và Bảng cân đối số phát sinh.
  • Trước khi lập bảng cân đối tài khoản phải lập đầy đủ các sổ tài khoản và sổ cái tổng hợp; thông tin phải được kiểm tra và so sánh giữa các ấn phẩm liên quan.
  • Sau khi ghi đầy đủ các số liệu liên quan đến tài khoản, phải thực hiện tổng số dư tài khoản. Các số liệu trong bảng cân đối kế toán phải xác nhận số dư cần thiết: Tổng số dư Nợ (cột 1), Tổng số dư Có (cột 2), Tổng số dư Nợ (cột 3), Tổng Có (trang 4), Tổng Số dư Nợ (trang 5) Tổng số dư Có (trang 6).

>> Tham khảo các loại sổ kế toán theo Thông tư 200:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud