Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 3: Các nước Đông Bắc Á | Aviationaustralia.asia

Lý thuyết Lịch sử 12 bài 3: Các nước Đông Bắc Á


Bài học: Bài 3: Các nước Đông Bắc Á – Ms. Phạm Phương Linh (giáo viên VietnamJack)

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA Đông Bắc Á

Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, phần lớn Đông Bắc Á (trừ Nhật Bản) nằm dưới sự thống trị của thực dân.

– Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, môi trường của khu vực có những thay đổi đáng kể.

trong. Thay đổi chính trị

– Thắng lợi của Cách mạng Dân chủ Nhân dân ở Trung Quốc, dẫn đến sự ra đời của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (1-10-1949).

– Sự hình thành hai nhà nước ở Bán đảo Triều Tiên năm 1948:

+ Tháng 8 năm 1948, nước Đại Hàn Dân Quốc được thành lập.

+ Tháng 9-1949, nước Cộng hòa nhân dân Triều Tiên ra đời.

+ 1950 – 1953, chiến tranh giữa bán đảo Bắc và Nam Triều Tiên => 7/1953, Hiệp định đình chiến ở Panmunjom.

Lý thuyết Lịch sử 12 bài 3: Các nước Đông Bắc Á |  Sơ lược lý thuyết Lịch sử 12

Ký kết Hiệp định đình chiến tại Panmunjom (tháng 7 năm 1953)

– Hệ thống dân chủ của Nhật Bản.

– Cuối thập kỷ 90 của thế kỷ XX, Trung Quốc giành quyền kiểm soát Hồng Kông và Ma Cao.

b. Thay đổi kinh tế

– Đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản vươn lên trở thành trung tâm kinh tế – tài chính lớn thứ hai thế giới.

– Đông Bắc Á là nơi xuất phát của con rồng kinh tế Châu Á (Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc).

-Do tác động tích cực của cải cách và mở cửa, Trung Quốc có nền kinh tế lớn nhất và phát triển nhanh nhất thế giới.

READ  Unit 3 lớp 12: Language | Aviationaustralia.asia

II. TRUNG QUỐC

1. Sự thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và thành tựu 10 năm đầu hình thành chính quyền mới (1949-1959).

trong. Thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

– Từ năm 1946 đến năm 1949 nội chiến giữa Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản.

– Cuối năm 1949, cuộc nội chiến kết thúc, quân Quốc dân đảng thất bại, họ quay trở lại đảo Đài Loan.

– 1-10-1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập.

Lý thuyết Lịch sử 12 bài 3: Các nước Đông Bắc Á |  Sơ lược lý thuyết Lịch sử 12

Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

⇒ Ý nghĩa:

– Đối với Trung Quốc:

Hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân.

+ Chấm dứt hơn 100 năm nô lệ và ách thống trị của thực dân, xóa bỏ tàn tích phong kiến.

+ Đưa Trung Quốc bước vào kỷ nguyên độc lập tự chủ và xã hội chủ nghĩa.

– Cho thế giới:

+ Đẩy mạnh đấu tranh giải phóng các xứ thuộc địa và các nước phụ thuộc.

+ Mở rộng khí thế xã hội chủ nghĩa ⇒ Hệ thống xã hội chủ nghĩa nối liền Châu Âu với Châu Á.

b. Thành tựu 10 năm đầu xây dựng hiến pháp mới (1949-1959)

* Nhiệm vụ hàng đầu là đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục.

* Quá trình thực hiện:

– 1950-1952, khôi phục kinh tế, cải tạo công thương nghiệp, phát triển văn hóa, giáo dục.

– 1953 – 1957, thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm đầu.

* Chiến thắng:

– Kinh tế: năm 1957, sản xuất công nghiệp tăng 140% (so với năm 1952); Sản lượng trồng trọt tăng 25% (so với năm 1952), …

– Văn hóa, giáo dục có bước phát triển vượt bậc. Đời sống nhân dân được cải thiện.

– Đối ngoại:

+ Thực hiện các chính sách hữu hiệu nhằm thúc đẩy hòa bình và thúc đẩy sự phát triển của các tổ chức cách mạng quốc tế.

READ  Tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục - Việt Bắc - Tố Hữu | Aviationaustralia.asia

Ngày 18/1/1950, Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

2. Những năm đầy biến động của Trung Quốc.

trong. Địa phương.

– 1959-1978, Trung Quốc lâm vào tình trạng bất ổn về kinh tế, chính trị, xã hội.

+ Kinh tế: sai lầm trong việc thực hiện chính sách “cờ đỏ” => Kinh tế TQ khủng hoảng, suy thoái. Sản xuất công nghiệp – thương mại đình trệ, nông nghiệp suy sụp, nạn đói hoành hành khắp nơi.

+ Chính trị, bất ổn, khuynh gia bại sản, tranh giành quyền lực trong các đời chủ tịch của Trung Quốc diễn ra thường xuyên.

b. Đối ngoại.

– Ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh.

– Khủng hoảng ở biên giới với Liên Xô, Ấn Độ.

– Hòa hợp trong quan hệ với Hoa Kỳ.

Lý thuyết Lịch sử 12 bài 3: Các nước Đông Bắc Á |  Sơ lược lý thuyết Lịch sử 12

Chuyến thăm của Tổng thống Nixon tới Trung Quốc (1972)

3. Sửa chữa – mở cửa.

trong. Fage.

– Tình trạng toàn cầu:

+ Cuộc khủng hoảng năng lượng (1973) đã ảnh hưởng sâu sắc đến điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội của nhiều nước trên thế giới.

+ Để cân bằng cuộc khủng hoảng năng lượng, nhiều nước tư bản đã đào sâu nghiên cứu khoa học hơn với việc thực hiện các cải cách tiến bộ.

+ Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ, toàn cầu hoá diễn ra mạnh mẽ => đòi hỏi các nước phải cải cách, mở cửa, thực hiện tiến bộ công nghệ phục vụ sản xuất.

+ Liên Xô và Đông Âu có dấu hiệu khủng hoảng, suy thoái => Lãnh đạo Trung Quốc cần xem xét lại con đường phát triển của Liên Xô).

+ Một số nước trong khu vực đang phát triển nhanh chóng (ví dụ: Hàn Quốc, Nhật Bản, …) => đòi hỏi Trung Quốc phải thực hiện cải cách để không bị tụt hậu.

– Tình hình Trung Quốc: Trung Quốc lâm vào tình trạng khủng hoảng và suy giảm kinh tế trên mọi lĩnh vực.

READ  Unit 1 lớp 12 Reading | Aviationaustralia.asia

Tháng 12 năm 178, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ban hành chính sách cải cách và mở cửa, do Đặng Tiểu Bình đưa ra.

Lý thuyết Lịch sử 12 bài 3: Các nước Đông Bắc Á |  Sơ lược lý thuyết Lịch sử 12

Deng

b. Thực chất của cuộc cải cách – mục tiêu mở cửa.

– Lấy tăng trưởng kinh tế làm ưu tiên, thực hiện cải cách và mở cửa.

– Chuyển từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường cộng sản chủ nghĩa.

– Suy ngẫm và xây dựng hệ thống xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc, đưa Trung Quốc trở thành một nước thịnh vượng, hùng mạnh, dân chủ và văn minh.

C. Chiến thắng:

* Nên kinh tê:

– Nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.

+ Từ năm 1978 đến năm 2000, tăng trưởng GDP bình quân trên 8% / năm.

+ 2000 – Hiện nay, GDP của Trung Quốc tiếp tục tăng nhanh.

Lý thuyết Lịch sử 12 bài 3: Các nước Đông Bắc Á |  Sơ lược lý thuyết Lịch sử 12

– Hệ thống kinh tế thay đổi nhanh chóng thông qua hiện đại hóa: tăng số lượng công nghiệp – nhà cửa và dịch vụ, giảm số lượng trang trại – rừng – cá.

Lý thuyết Lịch sử 12 bài 3: Các nước Đông Bắc Á |  Sơ lược lý thuyết Lịch sử 12

– Thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh.

* Công nghệ:

– Năm 1992, thực hiện chương trình thám hiểm không gian.

2003 – Thần Châu 5 được phóng, đưa phi hành gia Yang Loi Wei vào không gian.

Lý thuyết Lịch sử 12 bài 3: Các nước Đông Bắc Á |  Sơ lược lý thuyết Lịch sử 12

Dương Lợi Vi

* Ngoại quốc:

– Tăng cường quan hệ ngoại giao với Liên Xô, Mông Cổ, Việt Nam, …

– Mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác với cộng đồng quốc tế, vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế được tăng cường.

– Chiếm Hồng Kông (1997), Ma Cao (1999).

Lý thuyết Lịch sử 12 bài 3: Các nước Đông Bắc Á |  Sơ lược lý thuyết Lịch sử 12

Trung Quốc giành quyền kiểm soát Hồng Kông (1997)

Xem thêm phần Lý thuyết Lịch sử lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch sử lớp 12 được tổng hợp, chọn lọc, chi tiết và hay hơn:

Ngân hàng đề thi miễn phí luyện thi THPT quốc gia tại Khoahoc.vietjack.com

CHỈ 250K CHO MỖI LỚP HỌC, VIETJACK ĐƯỢC COVID HỖ TRỢ

Tuyển tập video dạy học từ những giáo viên giỏi nhất – TỪ 399K tại Khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

kasa-kasa-dong-bac-a.jsp


Phần còn lại của loạt bài lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud