Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975) | Aviationaustralia.asia

Lý thuyết Lịch sử 12 bài 23: Khởi nghĩa và phát triển xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)


Bài học: Bài 23: Phục hưng kinh tế xã hội miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975) – Ms. Phạm Phương Linh (giáo viên VietnamJack)

I. SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VÀ SỰ HỖ TRỢ KINH TẾ CỦA CỘNG ĐỒNG BẮC VÀ MIỀN NAM.

– Sau Hiệp định Pari năm 1973, miền Bắc hòa bình trở lại, khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế, xã hội, tiếp tục viện trợ nhân đạo cho miền Nam.

– Các kết quả:

+ Cuối năm 1974, kinh tế miền Bắc phục hồi, đời sống nhân dân ổn định.

+ Để hoàn thành nhiệm vụ trước, trong hai năm 1973 – 1974, miền Bắc đã bố trí trên chiến trường 200.000 quân. Bất ngờ trong hai tháng đầu năm 1975, miền Bắc đưa 57 vạn quân vào miền Nam với số lượng lớn trang bị, kỹ thuật, đáp ứng đầy đủ, khẩn cấp nhu cầu to lớn và cấp bách của cuộc Tổng tiến công.

II. NAM KWANKWASO TRÊN MÔI TRƯỜNG “CÁCH KIẾM TIỀN NƯỚC” VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI QUÊN VÀ MIỄN PHÍ.

trong. Giải pháp:

– Ngày 29/3/1973, Mỹ rút quân nhưng vẫn thành lập Bộ chỉ huy quân sự, tiếp tục viện trợ kinh tế và quân sự cho chính quyền Sài Gòn.

Lý thuyết Lịch sử 12 bài 23: Khởi nghĩa và phát triển xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975) |  Sơ lược lý thuyết Lịch sử 12

Quân đội Hoa Kỳ rút khỏi miền Nam Việt Nam

– Chính quyền Sài Gòn bác bỏ Hiệp định Pari trái phép, mở chiến dịch “vùng trong mơ”, mở các cuộc hành quân “đánh phá – xâm lược” vùng giải phóng của ta, tiếp tục chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.

– Sự trao đổi lực lượng giữa Cách mạng và Cách mạng có công trong cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam và trước những âm mưu, hành động mới của Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã đạt được một số thành tựu đáng kể. kết quả. vận mạng.

b. Chính sách của Đảng:

– Tháng 7 năm 1973, Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 21 cho biết:

+ Kẻ thù của nhân dân Việt Nam là Mỹ và Nguyễn Văn Thiệu.

READ  Unit 3 lớp 12: Reading | Aviationaustralia.asia

+ Nhiệm vụ chủ yếu của Cách mạng miền Nam trong thời đại ngày nay là tiếp tục Cách mạng và dân chủ nhân dân.

+ Phong cách cách mạng: Bạo lực cách mạng, thuần thục thủ đoạn tấn công, dấn thân trên cả ba mặt trận: quân sự, chính trị và ngoại giao.

C. Phần thưởng:

Thực hiện Nghị quyết 21, quân và dân miền Nam quyết tâm đánh địch, bảo vệ và mở rộng vùng giải phóng.

– Cuối năm 1974, đầu năm 1975, ta mở đợt hành quân Đông Xuân ở phía Nam, trọng tâm là Đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam bộ, thắng lợi lớn ở trận đường 14 – Phước Long, diệt 3.000 tên địch, giải phóng đường 14, thị xã và toàn tỉnh Phước Long.

Lý thuyết Lịch sử 12 bài 23: Khởi nghĩa và phát triển xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975) |  Sơ lược lý thuyết Lịch sử 12

Quân đoàn 4 phất cờ “Quyết chiến, quyết thắng”

Trên nóc Dinh Tỉnh trưởng Phước Long (06/01/1975)

– Người miền Nam đẩy mạnh chính trị và ngoại giao, tố cáo Mỹ và chính quyền Sài Gòn vi phạm Hiệp định Paris, thừa nhận tính chính nghĩa của cuộc đấu tranh của nhân dân ta, yêu cầu lật đổ chính quyền của Nguyễn Văn Thiệu. nền dân chủ.

– Trong vùng khai hoang, nhân dân ta đã ra sức khôi phục nha, cải tiến chiến lược chiến tranh hoàn thành miền Nam. Các ngành cung cấp dịch vụ sản xuất, thủ công mỹ nghệ, thương mại, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế … ngày càng được cải thiện.

III. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, chinh phục toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc

1. Chính trị và kế hoạch giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

* Cơ sở do Đảng đặt ra và những kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam.

– Sau Hiệp định Pa-ri ở Việt Nam (1973), so sánh mối quan hệ giữa Vệ binh cách mạng và Vệ binh cách mạng ở miền Nam Việt Nam có sự thay đổi căn bản ⇒ Vệ binh cách mạng có nhiều thuận lợi trong việc lập kế hoạch, tự đánh địch, khôi phục và mở rộng địa bàn tái chiếm.

– Đầu năm 1975, quân dân Việt Nam thắng lợi trong cuộc vận động bầu cử số 14 – Phước Long. Chiến thắng Dogon Phước chứng tỏ sự trưởng thành vượt bậc của quân và dân Việt Nam; sự yếu kém và bất lực của chính quyền Sài Gòn và sức mạnh hạn chế của Hoa Kỳ trong việc tái can thiệp bằng vũ lực quân sự.

⇒ Sự thay đổi về cán cân lực lượng, sự trưởng thành, thế và lực của Vệ binh cách mạng là điều kiện quan trọng để cơ quan chính trị Trung ương Đảng xây dựng kế hoạch giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

* Nội dung chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam thống nhất đất nước của Đảng.

– Từ tháng 12 năm 1974 đến tháng 1 năm 1975, Cục Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam họp mở rộng, lập kế hoạch giải phóng miền Nam năm 1975 và 1976.

READ  GDCD 11 Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường | Aviationaustralia.asia

Lý thuyết Lịch sử 12 bài 23: Khởi nghĩa và phát triển xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975) |  Sơ lược lý thuyết Lịch sử 12

Chính hiệp họp mở rộng vùng để quyết định phương án giải phóng miền Nam.

– Kế hoạch giải phóng kéo dài hai năm, nhưng Bộ Chính trị nhấn mạnh:

+ Nếu thời cơ đến trong năm 1975 thì giải phóng ngay miền Nam trong năm 1975.

+ Tận dụng thời cơ để tránh thiệt hại về người và của cho công chúng, đồng thời bảo tồn các địa điểm kinh tế, sinh hoạt văn hóa, … để giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh.

* Nhận xét

– Sứ mệnh và kế hoạch giải phóng miền Nam nói chung của Đảng thể hiện sự bình đẳng, kiên quyết, linh hoạt, sáng tạo và nhân văn.

– Nhiệm vụ và kế hoạch giải phóng toàn miền Nam của Đảng là một trong những yếu tố then chốt trong cuộc Chiến tranh Mùa hè năm 1975.

2. Tội phạm và Bạo lực nói chung 1975

Cuộc Đại khủng hoảng và Bạo lực mùa Xuân 1975 diễn ra qua ba chiến dịch: Miền núi miền Trung, Huế – Đà Nẵng và Hồ Chí Minh.

trong. Trận chiến Tây Nguyên (từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3)

– Ngày 4 tháng 3 năm 1975, quân và dân Việt Nam tập hợp một đội quân lớn với vũ khí và chiến thuật hiện đại mở cuộc tiến công lớn vào lưng chừng núi.

– Ngày 10 tháng 3 năm 1975, quân và dân Việt Nam chiến thắng oanh liệt Buôn Ma Thuột.

– Ngày 12/3/1975, chính quyền Sài Gòn tấn công, hòng tái chiếm Buôn Ma Thuột nhưng không thành công. Hệ thống phòng thủ của địch bị lung lay ở lưng chừng núi, địch mất trí, thế trận rối loạn.

– Ngày 14/3/1975, địch rút toàn bộ quân khỏi Tây Nguyên để bảo vệ Trung Đông.

– Ngày 24/3/1975, Tây Nguyên hoàn toàn giải phóng.

Lý thuyết Lịch sử 12 bài 23: Khởi nghĩa và phát triển xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975) |  Sơ lược lý thuyết Lịch sử 12

Bản đồ chiến dịch của Middle Mountains

⇒ Thành công của Chiến dịch Miền núi miền Trung đã chuyển cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước sang một giai đoạn mới: từ tiến công chiến lược Tây Nguyên sang tổng tiến công chiến lược toàn miền Nam.

b. Huế – Đà Nẵng (từ ngày 21/3 đến ngày 29/3/1975).

Nhận thấy kế hoạch tác chiến đến nhanh chóng và hiệu quả trong chiến dịch bầu cử giữa nhiệm kỳ, Bộ Chính trị quyết định thời gian triển khai kế hoạch giải phóng Sài Gòn và toàn miền Nam, trước mắt là thực hiện trận Huế – Đà Nẵng. phục vụ tự do.

– Ngày 21/3, quân ta chiếm trại địch ở Huế, chặn các đường chạy thoát, lập chốt bao vây địch trong thành phố. 10 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3, quân ta tiến vào cố đô Huế; Ngày 26 tháng 3, thành phố và toàn tỉnh Thừa Thiên được giải phóng.

– Đồng thời, lực lượng của ta tiến vào đánh chiếm các thị xã Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Chu Lai … tạo thế uy hiếp Đà Nẵng từ phía nam.

READ  Unit 2 lớp 12: Reading | Aviationaustralia.asia

– Sáng 29-3, quân ta từ ba phía bắc, tây, nam tiến thẳng vào thành phố Đà Nẵng. Đến 3 giờ chiều, toàn bộ thành phố Đà Nẵng được tái chiếm.

Lý thuyết Lịch sử 12 bài 23: Khởi nghĩa và phát triển xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975) |  Sơ lược lý thuyết Lịch sử 12

Bản đồ chiến dịch Huế – Đà Nẵng

C. Trận Hồ Chí Minh (24 tháng 6 đến 30 tháng 4 năm 1975).

– Trước khi bắt đầu Chiến tranh Hồ Chí Minh, quân và dân Việt Nam đã tấn công Xuân Lộc và Phan Rang. Ngày 18 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Hoa Kỳ ra lệnh di tản toàn bộ người Mỹ khỏi Sài Gòn. Ngày 21 tháng 4 năm 1975, Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức tổng thống.

– 5 giờ ngày 26-4-1975, cuộc Chiến tranh Hồ Chí Minh bắt đầu. Năm chiến sĩ đồng loạt đột nhập vào tiền đồn của địch tiến vào trung tâm Sài Gòn, chiếm cơ quan đầu não của chúng.

– 10 giờ 45 phút, xe tăng chống quân giải phóng tiến vào dinh, bắt sống toàn bộ chính quyền trung ương Sài Gòn.

Đúng 11 giờ 30 phút, lá cờ Cách mạng tung bay trên nóc dinh, báo hiệu Quyết chiến Hồ Chí Minh toàn thắng.

Lý thuyết Lịch sử 12 bài 23: Khởi nghĩa và phát triển xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975) |  Sơ lược lý thuyết Lịch sử 12

Bản đồ Chiến tranh Hồ Chí Minh

* Sau khi Sài Gòn giải phóng, quân dân các tỉnh vùng lên tấn công và khởi nghĩa. Ngày 2 tháng 5 năm 1975, Châu Đốc là tỉnh cuối cùng được giải phóng.

IV. NHỮNG HÌNH ẢNH VÀ LỊCH SỬ QUAN TRỌNG NHẤT CỦA CUỘC CHIẾN TRANH GIẢI CỨU ĐẤT NƯỚC (1954 – 1975)

1. Lý do thành công.

trong. Lý do lý do

– Sự hợp tác, hợp tác của nhân dân ba miền Đông Dương.

– Hỗ trợ, giúp đỡ các lực lượng cách mạng, hòa bình, dân chủ trên thế giới, đặc biệt là Liên Xô, Trung Quốc và các nước cộng sản khác.

– Nhân dân Mỹ và cộng đồng quốc tế phản đối hành động xâm lược của Mỹ đối với Việt Nam.

b. Lý do lý do

– Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối chính trị, quân sự độc lập tự chủ, đường lối cách mạng cân đối, đấu tranh tự do, mặt trận thống nhất. và ngoại giao.

– Con người Việt Nam giàu lòng yêu nước, đoàn kết thống nhất, cần cù, kiên trì đấu tranh đổi mới.

– Đồng minh phương Bắc ngay lập tức đáp ứng yêu cầu của cuộc chiến ở hai miền.

2. Tầm quan trọng của Lịch sử:

– Kết thúc 21 năm chiến tranh chống Mỹ và 30 năm chiến tranh giải phóng đất nước, bảo vệ Tổ quốc, chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân ở Việt Nam; hoàn thành cuộc đảo chính dân chủ và thống nhất đất nước.

– Mở ra kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc: đất nước độc lập, thống nhất, cộng sản chủ nghĩa.

– Có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tình hình Hoa Kì và thế giới, thúc đẩy phong trào cách mạng, nhất là phong trào giải phóng.

Xem thêm phần Lý thuyết Lịch sử lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch sử lớp 12 được tổng hợp, chọn lọc, chi tiết và hay hơn:

Ngân hàng đề thi miễn phí luyện thi THPT quốc gia tại Khoahoc.vietjack.com

CHỈ 250K CHO MỖI LỚP HỌC, VIETJACK HỖ TRỢ COVID

Tuyển tập video dạy học từ những giáo viên giỏi nhất – TỪ 399K tại Khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

năm mới


Phần còn lại của loạt bài lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud