Lịch Sử 10 Bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII | Aviationaustralia.asia

I. Ý KIẾN TÔN GIÁO

– Thế kỉ 16-18 Nho giáo suy giảm dần, chế độ phong kiến ​​suy thoái.

– Đạo Phật có tính chất chữa bệnh, nhưng không phát triển mạnh như thời Lý – Trần.

– Các công trình kiến ​​trúc Phật giáo như: Chùa Thiên Mụ (Huế), Phật bà Quan Âm nghìn tay nghìn mắt, tượng La Hán chùa Tây Phương (Hà Tây)….

Nhiều bậc thầy đã quan tâm đến việc sửa chữa ngôi đền, đúc đồng, và tạc tượng.

– Thế kỉ 16-18, đạo thiên chúa lan rộng.

– Phát huy tín ngưỡng truyền thống: thờ cúng tổ tiên, thần thánh, tín ngưỡng anh hùng.

– Đời sống tôn giáo ngày càng được cải thiện.

II. PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ GIÁO DỤC

1. Giáo dục

Trong một môi trường chính trị tiêu cực, kiến ​​thức của Khổng Tử tiếp tục phát triển.

+ Nền giáo dục ở Bắc Kỳ vẫn giữ nguyên nhưng giảm dần nhiều.

+ Đàng Trong: 1646 chúa Nguyễn chuẩn bị khảo hạch đầu tiên.

+ Thời Quang Trung: Chữ Nôm viết chính thống.

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 24: Bối cảnh văn hóa thế kỉ XVI-XVIII |  Lược sử lý thuyết 10

Chiếu Nôm – Tiểu sử Nguyễn Huệ đến La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp

Nhận xét

Giáo dục tiếp tục được cải thiện, nhưng chất lượng ngày càng giảm.

+ Giáo dục vẫn là Nho giáo, sách giáo khoa vẫn là Tứ thư, Ngũ kinh. Yếu tố khoa học không được tính đến nên giáo dục không góp phần vào tăng trưởng kinh tế, thậm chí còn cản trở tăng trưởng kinh tế.

READ  Unit 7 lớp 10: Language | Aviationaustralia.asia

2. Văn học

– Các giá trị của Nho giáo. Văn học chữ Hán ít hơn so với trước đây.

– Văn học chữ Nôm phát triển mạnh với các danh sĩ như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Duy Từ, Phùng Khắc Khoan …

– Bên cạnh văn học đương đại, văn học dân gian phát triển mạnh mẽ với nhiều thể loại: ca dao, tục ngữ, sáu tấm, truyện cười, truyện cổ tích … mang đậm tính dân tộc và dân gian ‘trong.

– Giải thích tinh thần dân tộc của chính nghĩa Việt Nam. Người Việt đổi chữ Hán sang chữ Nôm để viết và hát …

* Những điểm mới trong văn học thế kỉ XVI-XVIII:

+ Truyện ngụ ngôn phát triển mạnh khi sách Trung Quốc giảm sút.

+ Chỉ ra thực trạng Nho giáo ngày càng ô nhiễm, đồng thời chứng tỏ đời sống tinh thần của nhân dân là rất đáng quý, góp phần nâng đỡ vô số quần chúng.

+ Thế kỷ 18, chữ Quốc ngữ xuất hiện nhưng chưa phổ biến.

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 24: Bối cảnh văn hóa thế kỉ XVI-XVIII |  Lược sử lý thuyết 10

Alexandre De Rhodes đã dùng chữ cái Latinh để ghi lại tiếng nói của người Việt Nam

III. CÔNG NGHỆ VÀ KHOA HỌC – KHOA HỌC

Nghệ thuật

– Tác phẩm điêu khắc không còn tốt như xưa.

– Nghệ thuật quần chúng và sự phát triển phản ánh đối tượng và đời sống tinh thần của con người. Đồng thời lòng dũng cảm của địa phương.

Công nghệ

+ Về khoa học: danh sách các nhà khoa học đã xuất hiện, nhưng sinh học vẫn chưa tiến hóa.

READ  Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy (phần 1) | Aviationaustralia.asia

+ Về công nghệ: đã tiếp cận nhiều thành tựu của công nghệ hiện đại phương Tây nhưng chưa được tiếp nhận và nâng cấp. Vì sự thất bại của chính phủ đa số trong việc giảm thiểu trình độ của người dân ngày nay.

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 24: Bối cảnh văn hóa thế kỉ XVI-XVIII |  Lược sử lý thuyết 10

Tượng Quán Thế Âm nghìn tay nghìn mắt

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 24: Bối cảnh văn hóa thế kỉ XVI-XVIII |  Lược sử lý thuyết 10

Hải Thượng Lãn Ông: Lê Hữu Trác

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 24: Bối cảnh văn hóa thế kỉ XVI-XVIII |  Lược sử lý thuyết 10

Toàn cảnh chùa Thiên Mụ

Lý thuyết Lịch sử 10 bài 24: Bối cảnh văn hóa thế kỉ XVI-XVIII |  Lược sử lý thuyết 10

Tượng 16 vị vua Thiền tông ở chùa Tây Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud