[Hướng dẫn] Cách nhận xét bảng báo cáo kết quả kinh doanh | Aviationaustralia.asia

Tìm việc làm

1. Thông tin chung về thông tin thu nhập

Thông tin doanh thu được biết đến như một dạng kết hợp thông tin tài chính. Báo cáo này được sử dụng rộng rãi trong kinh doanh ngày nay để cung cấp thông tin về điều kiện kinh doanh và kết quả kinh doanh trong một khoảng thời gian hoặc thời gian. Đây cũng là một trong những loại báo cáo và bảng biểu xuất hiện trong báo cáo tài chính.

Thông tin chung về báo cáo thu nhập

Nội dung mô tả gồm ba phần chính như sau.

– Doanh thu và chi phí hợp đồng trong thời gian:

+ Thuế lao động hoạt động kinh doanh, sản phẩm; đối với doanh thu từ bán hàng, dịch vụ, thu nhập tài chính và loại bỏ thời gian đó.

+ Giá chính là tất cả các thành phần Giá cả hàng hóa lối ra, Vấn đề tiền bạc giá của hàng hoá đã bán theo thời gian.

– Lợi nhuận và nghĩa vụ thuế của công ty:

+ Lợi nhuận của công ty sẽ bao gồm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, lợi nhuận sau thuế (lợi nhuận từ cổ tức) và các hoạt động khác có liên quan.

+ Thuế thu nhập công ty là thuế thu nhập đã nộp đúng hạn cùng với thuế thu nhập công ty chưa nộp tại thời điểm đó.

– Thu chi các dịch vụ khác

Thông tin thu nhập bao gồm những gì?
Thông tin thu nhập bao gồm những gì?

Khi xem xét và bình luận về thông tin thu nhập của công ty trong một thời gian, nó sẽ cung cấp người quản lý xem xét các loại dự án đóng góp nhiều nhất vào lợi nhuận của họ. Thường thì việc lớn sẽ lên chức cao hơn. Đặc biệt, so với trước đây, chúng ta có thể thấy hoạt động tăng hoặc giảm. Nếu dịch vụ sản xuất kinh doanh tăng có nghĩa là doanh nghiệp đang hoạt động có hiệu quả.

Tham khảo: Các Dịch vụ nhân viên bán hàng rất có thể!

2. Hướng dẫn cách nhận xét báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Để có thể phân tích và nhận xét báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo quyết định số 15/2006 / QĐ – BTC ban hành ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, các bạn cần nắm rõ nội dung chi tiết dưới đây. :

Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (số là 01) phản ánh tổng doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, sản phẩm đầu tư, doanh thu dịch vụ sản xuất và doanh thu các dịch vụ khác có liên quan trong báo cáo thường niên của công ty.

Hướng dẫn cách xem xét báo cáo kết quả kinh doanh
Hướng dẫn cách xem xét báo cáo kết quả kinh doanh

– Doanh số rút tiền (số là 02) sẽ hiển thị toàn bộ số tiền đã trừ vào tổng doanh thu kinh doanh trong năm. Cụ thể, các khoản đó bao gồm chiết khấu thương mại, chiết khấu hàng bán và hàng bán bị trả lại trong kỳ báo cáo của công ty.

– Doanh thu trực tuyến (hình 10) thể hiện doanh thu bán sản phẩm, thành phẩm, tài sản đầu tư, doanh thu từ dịch vụ sản xuất, sản phẩm và dịch vụ khác.

– Giá cả hàng hóa (số lượng là 11) cho biết tổng giá của hàng hóa đã bán, tài sản chi phí đầu tư, sản xuất của thành phẩm đã bán, chi phí trực tiếp của dịch vụ đã thực hiện và các chi phí khác được tính vào giá hàng bán hoặc giảm giá thành sản phẩm bán ra trong kỳ báo cáo.

– Lợi nhuận cao (hình 20) cho biết sự chênh lệch giữa doanh thu và giá cả hàng hóa bán ra tại thời điểm đó.

– Doanh thu dịch vụ tài chính (số là 21) phản ánh doanh thu dịch vụ tài chính dồn tích trong kỳ báo cáo của công ty như lãi ngân hàng, cổ tức. cổ phiếu

Làm thế nào để bạn ước tính thông tin thu nhập?
Nhận xét về thông tin thu nhập của doanh nghiệp?

Vấn đề tiền bạc (số là 22) sẽ hiển thị tổng số tiền mặt, tức là tiền lãi của người trả lãi, tiền bản quyền, chi phí hoạt động, v.v., được thực hiện tại thời điểm báo cáo của công ty.

– Tỷ suất lợi nhuận (Hình 23) cho biết số tiền lãi cần phải trả, sẽ được bao gồm trong lãi suất trong kỳ báo cáo.

– Giá của hàng hóa đã bán (hình 25) cho biết tổng giá bán, sản phẩm đã bán và dịch vụ đã cung cấp trong kỳ báo cáo.

– Chi phí kinh doanh (hình 26) phản ánh tổng chi phí hoạt động phát sinh trong kỳ báo cáo.

– Lợi nhuận hoạt động kinh doanh (số 30) phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh thực hiện trong kỳ báo cáo.

– Doanh thu khác (số là 31) thể hiện doanh thu khác ngoài hoạt động kinh doanh đang phát triển trong kỳ báo cáo.

– Chi phí khác (số 32) thể hiện tổng số chi phí khác đã chi trong kỳ báo cáo.

– Lợi nhuận khác (Hình 40) phản ánh khoản chênh lệch giữa thu nhập khác (sau khi đã trừ thuế đã khấu trừ trực tiếp) và chi phí phát sinh trong kỳ báo cáo.

– Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (số là 50) cho biết tổng lợi nhuận kế toán thu được trong báo cáo thường niên của công ty.

Cách xem lại thông tin thu nhập
Cách xem lại thông tin thu nhập

– Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (hình 51) phản ánh loại tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp được lập trong báo cáo thường niên của công ty.

– Tờ khai thuế thu nhập của công ty (số là 52) sẽ thể hiện thu nhập chịu thuế hoặc thuế thu nhập hoãn lại phải trả của doanh nghiệp trong năm báo cáo.

– Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 60) thể hiện tổng số lãi (hoặc lỗ) sau khi trừ thuế của các hoạt động kinh doanh phát sinh trong năm báo cáo.

– Các phát hiện cơ bản trong mỗi danh mục (EPS) (hình 70) phản ánh thu nhập thực tế trên mỗi cổ phiếu, không tính đến các vấn đề trong tương lai và có thể làm mất giá cổ phiếu.

Một khi họ hiểu tất cả các đánh giá và đo lường, các nhà quản lý doanh nghiệp nên đọc và phân tích thông tin được cung cấp trong báo cáo như thế nào, điều này có thể chỉ ra một sự thay đổi tích cực trong thực tiễn kinh doanh? Hoạt động kinh doanh trong thời gian hay không? Những vấn đề này đều cần được xem xét kỹ lưỡng để có thể chuyển hướng chiến lược và chiến lược phát triển kinh doanh cho công ty lên một tầm cao mới.

Tim hiểu thêm ở đây Thuê người quản lý quảng cáo. Bạn đã biết chưa?

3. Ý nghĩa của việc phân tích và nhận xét báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Việc phân tích và nhận xét kết quả kinh doanh là rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh hiện nay như:

– Giúp doanh nhân tổng hợp thông tin về chi phí, lợi nhuận và doanh thu mà doanh nghiệp thu được trong một khoảng thời gian ngắn. Thông qua thông tin doanh thu, doanh nhân có thể nhận xét, đánh giá và xác định hoạt động kinh doanh có diễn ra suôn sẻ hay không, từ đó có những dự báo cho tương lai.

Ý nghĩa của việc phân tích và bình luận kết quả kinh doanh
Ý nghĩa của việc phân tích và bình luận kết quả kinh doanh

– Nhìn vào thông tin thu nhập, công ty có thể thấy rõ giá cả, giá hàng hóa, giá bán, quản lý kinh doanh, mức giảm, tỷ suất lợi nhuận, thuế, v.v. Nếu những con số này tăng lên. , có thể ước tính rằng doanh nghiệp đang quản lý tiền bạc không tốt hoặc đang đầu tư nhiều vào dịch vụ. khuyến mãikinh phí bán hàng để quảng bá thương hiệu.

– Phân tích thông tin doanh thu và giúp nhà quản lý dự đoán lợi nhuận và doanh thu kinh doanh trong tương lai. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng vì mọi thứ kinh doanh, tiền bạc và lợi nhuận luôn là điều tất yếu nếu bạn muốn đảm bảo duy trì và tăng trưởng mạnh mẽ.

– Ngoài ra, việc xem xét báo cáo kết quả kinh doanh cũng sẽ chỉ ra cho doanh nhân những thông tin quan trọng và đây là cơ sở, nền tảng cho doanh nhân trong việc đánh giá sự đóng góp của cộng đồng như: như thế nào? Tinh thần kinh doanh có thể tạo ra lợi nhuận khổng lồ, vì vậy họ đang tận dụng các nguồn lực của cộng đồng một cách hiệu quả.

Hoạt động của nhân viên kinh doanh tại Hà Nội

Bình luận báo cáo kết quả kinh doanh có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp
Bình luận báo cáo kết quả kinh doanh có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp

Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về chúng Làm thế nào để xem lại dữ liệu đăng nhập? Môi trường kinh doanh ngày nay như thế nào? Hy vọng bạn có thể sử dụng nó để làm lợi thế của bạn một cách hiệu quả và phát triển kinh doanh của bạn!

Liên doanh kinh doanh là gì? Giải pháp thúc đẩy kinh doanh hiệu quả

Nâng cao chất lượng kinh doanh là một trong những thách thức lớn mà doanh nghiệp phải đối mặt hiện nay, nhất là trong môi trường cạnh tranh và hội nhập. Vậy liên doanh kinh doanh là gì? Làm thế nào để nâng cao chất lượng trong kinh doanh? Mời các bạn đón đọc bài viết tiếp theo để tìm câu trả lời.

Cải thiện kinh doanh

Tìm việc nhanh

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- )) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 13669 & cateid = 115 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id ') , function (data) {$ ('. see_more_blog'). data -id ", x);});}}); $ (". show_cm"). click (work () {$ (this). hide (); $ ("hide_cm"). show (); $ ("ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (work () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm'). show (); $ ("ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ ("show_cd"). click (work () {$ (this). hide (); $ ("hiden_cd") .show (); $ ("chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ ("hiden_cd"). click (function () {$ (this). hide (); $ ('). show_cd'). show (); $ ("chude"). addClass ("boye_dtblog");});

READ  Tin học ứng dụng là gì? Cơ hội việc làm hấp dẫn với tin học | Aviationaustralia.asia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud