Hợp đồng tương lai – Các khái niệm về hợp đồng tương laiVNDIRECT | Aviationaustralia.asia

Ý kiến

Hiện ra

Hợp đồng tương lai

Một thỏa thuận giữa người mua và người bán cho một giao dịch trong tương lai ở một mức giá cố định. Cơ sở của tài sản Là đối tượng thỏa thuận trong hợp đồng có được. Ký quỹ Số tiền tham gia giao dịch chứng khoán phái sinh, đóng vai trò đảm bảo khả năng thanh toán của hai bên tham gia hợp đồng. Trạng thái Vị thế giao dịch và khối lượng của hợp đồng cơ sở mà nhà đầu tư hiện đang nắm giữ. Đóng vị trí Mở một vị thế đòn bẩy với một vị thế hiện tại có cùng sức mạnh tài sản và ngày hết hạn. Giá thanh toán vào cuối ngày Giá hợp đồng kết quả được sử dụng để tính toán lãi / lỗ phát sinh vào ngày của mỗi hợp đồng. Giá thanh toán cuối cùng Giá cố định được tính dựa trên giá cố định của hàng hóa, dùng để tính lãi / lỗ phát sinh vào ngày giao dịch cuối cùng của hợp đồng. Nhiều hợp đồng Máy tính để chuyển đổi giá trị Hợp đồng tương lai chỉ số thành tiền. Mở một trường hợp Số lượng hợp đồng Chứng khoán phái sinh đang tồn tại tại một thời điểm.
READ  Học bổ túc là gì? Lợi ích khi lựa chọn học bổ túc văn hóa | Aviationaustralia.asia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud