HÀM SỐ BẬC NHẤT | Aviationaustralia.asia

Nếu đại lượng y phụ thuộc vào biến x sao cho với mỗi giá trị của x ta chỉ xác định được một giá trị của y thì y được gọi là một hàm của x và x được gọi là đồng biến.

Các dịch vụ có thể được chỉ định theo bàn hoặc theo công thức.

Giá trị của f (x) ax f (x)

Đồ thị của hàm số y = f (x) là tập hợp tất cả các điểm M (x; y) trong mặt phẳng tọa độ Oxy với x, y thỏa mãn quan hệ y = f (x)

Hàm đồng biến và hàm nghịch biến. Cho hàm số y = f (x):

 • Nếu xĐầu tiên 2 và f (xĐầu tiên)2) thì hàm số y = f (x) tích phân trên R
 • Nếu xĐầu tiên 2 và f (xĐầu tiên)> f (x2) thì hàm y = f (x) bình thường đối với R

Hàm bậc nhất là hàm có công thức y = ax + b, trong đó a, b là các số đã cho và ≠ 0.

Đặc biệt, khi b = 0, hàm bậc nhất trở thành hàm y = ax, biểu thị sự tương tác giữa y và x.

Hàm bậc nhất y = ax + b xác định với mọi giá trị của x trong R và có tính chất sau:

 • Tích phân trên R khi a> 0

Hàm số y = f (x) được cho là đồng biến trên một khoảng nào đó nếu cả x1 và x2 trong khoảng đó đều bằng x1

 • b) Nghịch biến trên R khi <0.

Hàm số y = f (x) được cho là đồng biến trong khoảng nào đó nếu cả x1 và x2 trong khoảng đó đều bằng x1 f (x2)

Bảng khác biệt:

Bảng khác biệt
Bảng khác biệt

Trường hợp 1: Khi b = 0

Khi b = 0 thì y = ã là đường thẳng đi qua gốc tọa độ O (0,0) và biết điểm A (1; a).

Xét trường hợp y = ax trong đó a khác 0 và b khác 0

Ta đã biết đồ thị của hàm số y = ax + b là một đường thẳng nên về lý thuyết ta chỉ cần tìm hai điểm trên đồ thị và vẽ một đường thẳng đi qua hai điểm đó.

 • Phương pháp đầu tiên:
  • Xác định hai điểm bất kỳ của biểu đồ, ví dụ:
  • Cho x = 1 tính y = a + b, ta có điểm A (1; a + b)
  • Đặt x = -1, tính y = -a + b, ta được điểm B (-1; -a + b)
 • Phương pháp thứ hai:
  • Xác định giao điểm của đồ thị với hai trục tọa độ:
  • Cho x = 0 tính y = b, ta được điểm C (-b / a; 0)
  • Cho y = 0 tính x = -b / a, ta có điểm D (-b / a; 0)
  • Vẽ đường thẳng qua A, B hoặc C, D ta được đồ thị của hàm số y = ax + b
  • Đồ thị của hàm số y = ax + b (khác 0)

Làm thế nào để vẽ một hàm bậc nhất?

Trường hợp 2: Khi b không phải 0

Chúng ta cần xác định hai yếu tố phân biệt bất kỳ trên biểu đồ.

 • Bước 1: Cho x = 0 => y = b. Ta nhận được các điểm P (0; b) ∈Oy.

Cho y = 0 => x = -không. Ta được Q (-ba; 0) ∈0x.

 • Bước 2: Kẻ đường thẳng đi qua hai điểm P và Q, ta được đồ thị của hàm số y = ax + b.

Bài 1

Vẽ một lịch trình hoạt động

a, y = 2x

b, y = -3x + 3

Câu trả lời:

a, y = 2x

Đồ thị của hàm số y = 2x đi qua điểm O (0; 0) và điểm A (1; 2)

Bài tập về hàm bậc nhất

b, y = -3x + 3

Với x = 0 thì y = 3, ta tìm được điểm P (0; 3) trên trục Oy

Cho y = 0 thì x = 1, ta tìm được điểm Q (1; 0) trên trục tung Ox

Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm P và Q ta được đồ thị của hàm số y = -3x + 3

Bài tập về hàm bậc nhất

Bài 2

a, Cho đồ thị của hàm số y = ax + 7 đi qua M (2; 11). Tìm một

b, Biết rằng khi x = 3 thì hàm số y = 2x + b có giá trị là 8, tìm b

c, Cho hàm số y = (m + 1) x. Xác định m để đồ thị của hàm số đi qua A (1; 2)

Đề xuất biện pháp khắc phục:

a, Vì đồ thị của hàm số y = ax + 7 (1) vượt quá M (2; 11) nên thay x = 2; y = 11 vào (1) ta được: 11 = 2a + 7. Từ đó suy ra rằng a = 2.

Muốn a = 2

b, Thay y = 8; x = 3 vào hàm số y = 2x + b ta được: 8 = 6 + b. Vậy b = 2

Vậy b = 2

c, Vì đồ thị của hàm số y = (m + 1) x (2) vượt quá A (1; 2) nên thay x = 1; y = 2 vào (2) ta được: 2 = (m + 1) .1. Từ đó, m = 1

Vậy m = 1

Bài 3

Xác định hàm số y = ax + b trong mỗi trường hợp này, biết đồ thị của hàm số là một đường thẳng qua gốc tọa độ và:

a, Đi qua điểm A (3; 2)

b, Có hệ số a = 3

c, Song song với đường thẳng y = 3x + 1

Hướng dẫn Thuốc:

Lại có: Đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ O (0,0) có dạng y = ax (a ≠ 0)

a, Vì đồ thị của hàm số y = ax + b (tại 0) đi qua gốc tọa độ O (0,0) nên có dạng y = ax (tại 0)

Vì đồ thị của hàm số đi qua điểm A (3; 2) nên ta có: 2 = 3.a ⇔ a = 2/3

Vậy hàm số yêu cầu là y = 2 / 3x

b, Vì đồ thị của hàm số y = ax + b (a 0) đi qua gốc tọa độ O (0,0) nên có dạng y = ax (a 0)

Vì hàm số đã cho có hệ số góc a = 3 nên hàm số đã cho là y = 3x

c, Vì đồ thị của hàm số y = ax + b (a 0) đi qua gốc tọa độ O (0,0) nên có dạng y = ax (a ≠ 0)

Vì đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) song song với đường thẳng y = 3x + 1 nên a = 3.

Vậy hàm số cần có là y = 3x.

Bài 4

Cho đường thẳng y = (k + 1) x + k. (Đầu tiên)

a, Tìm giá trị của k để đường thẳng (1) đi qua gốc tọa độ.

b, Tìm giá trị của k để đường thẳng (1) gặp trục tung tại điểm có tọa độ 2.

c, Tìm giá trị của k để đường thẳng (1) bằng đường thẳng y = 5x-5.

Kêu gọi các giải pháp:

a, Đường thẳng y = ax + b đi qua gốc tọa độ khi b = 0 nên đường thẳng y = (k + 1) x + k đi qua gốc tọa độ khi k = 0 thì hàm số y = x.

b, Đường thẳng y = ax + b đi qua mặt cầu thẳng đứng tại điểm có tọa độ bằng b. Do đó, đường thẳng y = (k + 1) x + k cắt trục tung tại tọa độ 2 khi k = 2.

Vậy k = 2 và đường cầu là y = 3x + 2

c, Đường thẳng y = (k + 1) x + k bằng đường thẳng y = 5x-5 nếu và nếu k + 1 = 5 và. Từ đó có thể suy ra k = 4.

Vậy hàm số cần có là y = 5x + 4.

Bài 5

a, Vẽ phác các hàm số y = x + 1 và y = -x + 3 trên cùng một mặt phẳng.

b, Hai đường thẳng y = x + 1 và y = -x + 3 lần lượt gặp nhau tại C và cắt trục Ox tại A, B. Tìm tọa độ các điểm A, B, C.

c, Tính chu vi và diện tích tam giác ABC.

Câu trả lời:

a, Đồ thị của hàm số y = x + 1 đi qua A (-1; 0) và (0; 1)

Đồ thị của hàm số y = -x + 3 đi qua B (3; 0) và (0; 3)

Bài tập về hàm bậc nhất

b, Dọc theo đường thẳng y = x + 1:

Cho y = 0, ta trừ x = -1. Vậy đường thẳng cắt trục Ox tại A (-1; 0)

Dọc theo đường thẳng y = -x + 3:

Cho y = 0, ta được x = 3. Vậy đường thẳng cắt trục Ox tại B (3; 0)

Gọi C (x; y) là giao điểm của đường thẳng y = x + 1 và đường thẳng y = -x + 3.

Vì C (x; y) thuộc đường thẳng trên nên ta có: x + 1 = -x + 3. Từ đó suy ra rằng x = 1

Thay x = 1 vào hàm y = x + 1 ta được y = 2

vậy C (1; 2)

READ  Edtech Startup Là Gì Và Ứng Dụng Của Edtech | Aviationaustralia.asia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud