Giải toán lớp 8 SGK tập 1 trang 44, 45, 46, 47, 48 chi tiết nhất | Aviationaustralia.asia

Hướng dẫn giải Bước 8 SGK trang 44, 45, 46, 47, 48 bài 48 Phép cộng phân số đại số đầy đủ và đầy đủ nhất. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh quay trở lại và chuẩn bị cho bài học tiếp theo được tốt hơn.

Trả lời một số câu hỏi sgk Toán 8 tập 1 trang 44, 45, 46

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh liên hệ:

Trả lời câu hỏi 1 sgk toán lớp 8 phần 1 trang 44

Làm nhiều hơn:Để học tốt Toán 8 | Giải toán 8

Trả lời

Để học tốt Toán 8 | Giải toán 8

Trả lời câu 2 Toán 8 trang 45 SGK Tập 1

Làm nhiều hơn:Để học tốt Toán 8 | Giải toán 8

Trả lời

x2 + 4x = x (x + 4); 2x + 8 = 2 (x + 4)

⇒ MTC = 2x (x + 4)

Để học tốt Toán 8 | Giải toán 8

Trả lời câu hỏi 3 SGK Toán 8 tập 1 trang 45

Làm nhiều hơn:Để học tốt Toán 8 | Giải toán 8

Trả lời

6y – 36 = 6 (y – 6); y2 – 6y = y (y – 6)

MTC = 6y (y – 6)

READ  Giải bài tập, Sách bài tập (SBT) Toán 8 | Aviationaustralia.asia

Để học tốt Toán 8 | Giải toán 8

Trả lời câu hỏi 4 trang 46 sgk toán 8 phần 1

Áp dụng các phần bổ trợ từng phần ở trên để thực hiện các phép tính sau:

Để học tốt Toán 8 | Giải toán 8

Trả lời

Để học tốt Toán 8 | Giải toán 8

Thảo luận các bài học trang 46, 47, 48 SGK Sinh 1 lớp 8

Chi tiết một số bài cơ bản trong sách Toán lớp 8:

Giải bài 21 trang 46 Tập 1 Phần 8

Lập danh sách những thứ sau:

Giải bài 21 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

Trả lời:

Giải bài 21 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

Giải bài 21 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

Giải bài 22 SGK toán lớp 8 trang 46 tập 1

Áp dụng quy tắc để thay đổi các điểm đánh dấu sao cho các phần có cùng thứ nguyên và sau đó thêm một phân số:

Giải bài 22 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

Trả lời:

Giải bài 22 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Kết hợp các máy tính với nhau, giữ số liệu thống kê)

Giải bài 22 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Gửi ứng dụng đặt chỗ tập thứ hai)

Giải bài 22 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Thêm âm lượng với cùng giá trị)

Giải bài 22 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

Giải bài 23 trang 46 tập 1 sgk toán 8

Lập danh sách những thứ sau:

Giải bài 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

Trả lời:

Giải bài 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Gửi quy tắc thay đổi quy tắc trong tập hai)

Giải bài 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Giảm hai với MTC = xy (2x – y))

Giải bài 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Thêm hai tập với một giá trị)

Giải bài 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Áp dụng quy tắc thay đổi ký hiệu)

Giải bài 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Đơn giản hóa thông thường 2x – y)

b) Phương pháp 1:

Giải bài 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Giảm số liệu thống kê trong bước tiếp theo.)

Giải bài 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Giảm xuống MTC = (x + 2)2(x – 2)

Giải bài 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Thêm âm lượng với cùng giá trị)

Giải bài 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Chia 4x = -2x + 6x để điều chỉnh)

Giải bài 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Đơn giản nhân tử chung thành x – 2)

Phương pháp 2:

Giải bài 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Vật liệu vận chuyển)

Giải bài 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Chỉ định số liệu thống kê)

Giải bài 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Trả về phân số kép với MTC = (x – 2) (x + 2)2)

Giải bài 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Thêm hai tập với một giá trị)

Giải bài 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Đơn giản nhân tử chung thành x – 2)

READ  Soạn bài Câu phủ định | Aviationaustralia.asia

Giải bài 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Giảm xuống MTC = (x + 2)2)

Giải bài 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Thêm hai tập với một giá trị)

Giải bài 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Giảm xuống MTC = (x + 2) (4x + 7))

Giải bài 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Thêm hai tập với một giá trị)

Giải bài 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Đơn giản hóa x +2 chung)

Giải bài 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Vật liệu vận chuyển)

Giải bài 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Nhân đôi với MTC = (x + 3) (x + 2)

Giải bài 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Thêm cả hai phần vào các phím)

Giải bài 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Đơn giản hóa mục tiêu chung x + 3)

Giải bài 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Giảm xuống MTC = (x + 2) (4x + 7))

Giải bài 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Thêm hai tập với một giá trị)

Giải bài 23 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Đơn giản hóa x +2 chung)

Giải bài 24 Toán 8 tập 1 trang 46

Một con mèo theo sau con chuột. Lần đầu tiên một con mèo đang chạy với vận tốc xm / s. Chạy được 3m thì mèo bắt được chuột. Mèo chơi với chuột trong 40 giây và sau đó để chuột chạy. Sau 15 giây, con mèo lại bị đuổi đi với vận tốc ban đầu 0,5 m / s. Sau khi chạy được 5m, mèo lại bắt được chuột. Lần này, con mèo đã cắn con chuột và chết. Trục xuất đã hết. Hãy để chúng tôi đại diện cho nó ở trên x:

– Lần đầu tiên con mèo thức dậy, nó đã bắt được con chuột.

– Lần thứ hai mèo đuổi chuột.

– Thời gian từ khi bắt đầu đến khi kết thúc cuộc săn.

Trả lời:

+ Tốc độ của con mèo là xm / s

Khoảng cách để mèo bắt được chuột là 3m

⇒ Lần đầu tiên mèo bắt được chuột là: Giải bài 24 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8 (thứ hai)

+ Tốc độ mèo đi sau chuột lần thứ hai là 0,5m / s. ít hơn tốc độ đầu tiên

⇒ vận tốc = x – 0,5 (m / s)

Khoảng cách mèo ôm được chuột là 5m.

READ  Unit 5 lớp 8: Festivals in Viet Nam | Aviationaustralia.asia

Biyu Lần thứ hai mèo bắt được chuột là Giải bài 24 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8 (thứ hai)

+ Tổng thời gian săn từ khi bắt đầu đến khi kết thúc cuộc săn là:

Giải bài 24 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

Giải bài 25 trang 47 SGK Toán 8 tập 1

Thêm các phần sau:

Giải bài 25 trang 47 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

Trả lời:

Giải bài 25 trang 47 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Giảm xuống MTC = 10x2y3)

Giải bài 25 trang 47 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Giảm xuống MTC = 2x (x + 3))

Giải bài 25 trang 47 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Chia 5x = 2x + 3x để điều chỉnh)

Giải bài 25 trang 47 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Đơn giản hóa mục tiêu chung x + 3)

Giải bài 25 trang 47 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Áp dụng quy tắc thay đổi ký hiệu)

Giải bài 25 trang 47 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Quy đổi MTC = 5x (x – 5))

Giải bài 25 trang 47 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Đơn giản hóa x – 5 chung)

Giải bài 25 trang 47 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Quy đổi MTC = 1 – x2)

Giải bài 25 trang 47 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8Giải bài 25 trang 47 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(quên phương trình số 3: a2 – b2 = (a – b) (a + b)

Giải bài 25 trang 47 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Xác định phép tính đầu tiên, sử dụng ứng dụng để thay đổi các mẫu trong tập thứ ba)

Giải bài 25 trang 47 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Chuyển đổi MTC = (x – 1) (x.)2 x + 1))

Giải bài 25 trang 47 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

Giải bài 26 SGK Số trang 47 lớp 8 tập 1

Một đội thợ mỏ ở công trường đường Hồ Chí Minh đã đào được 1.600 mét.3 đất. Bước đầu còn nhiều khó khăn nên động cơ hoạt động với công suất xm cực đại3/ ngày và nhóm đã đào 5000m3. Sau đó làm việc ổn định, hiệu suất động cơ tăng thêm 25phút3/ngày.

Hãy làm nó:

– Thời gian khoan 5000m3 Đầu tiên.

Thời gian để làm phần còn lại của công việc.

– Thời gian làm việc để hoàn thành nhiệm vụ.

Trả lời:

a) + Thời gian khoan 5000m3 Đầu tiên là:

Giải bài 26 trang 47 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

+ Cơ năng còn lại là: 11600 – 5000 = 6600 (m3)

Năng suất khi nghỉ: x + 25 (m3)

⇒ Thời gian hoàn thành phần còn lại của dự án:

Giải bài 26 trang 47 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

+ Thời gian làm việc để hoàn thành nhiệm vụ:

Giải bài 26 trang 47 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

b) Đà x = 250m3/ ngày, thời gian hoàn thành là:

Giải bài 26 trang 47 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

Bài 27 Bài 8 Tập 1 trang 48

Câu hỏi Đơn giản hóa và tính toán giá trị của lời nói

Giải bài 27 trang 48 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

trên x = -4.

Nếu phép tính phân số đơn giản nhất bạn nhận được là ngày và số đo là tháng, thì đây là ngày lễ trên thế giới. Hôm nay là ngày gì?

Trả lời:

+ Tóm lại:

Giải bài 27 trang 48 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Giảm xuống MTC = 5x (x + 5))

Giải bài 27 trang 48 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

(Đơn giản hóa mục tiêu chung x (x + 5))

+ Tại x = -4 giá trị phân số bằng: Giải bài 27 trang 48 SGK Toán 8 Tập 1 | Giải toán 8

Tôi nhận được ngày 1 tháng Năm. Đây là ngày Công nhân quốc tế.

BẤM VÀO ĐÂY trên nút SỰ GIẢM BỚT dưới đây giải vở bài tập lớp 8 phần 1 trang 44, 45, 46, 47, 48 hoàn toàn miễn phí, file pdf.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud