Giải Speaking – Unit 4 trang 47 SGK Tiếng Anh 10 | Aviationaustralia.asia

Bài 1

Hoạt động 1: Các câu hỏi trong cuộc phỏng vấn dưới đây được bỏ qua. Làm việc với một đối tác và điền vào chỗ trống với các câu hỏi liên quan.

(Các câu hỏi bên dưới không bị xóa. Hãy làm việc với bạn cùng lớp của bạn và điền vào chỗ trống.)

1. Vấn đề của bạn lúc đó là gì?

2. Lịch trình của bạn là gì?

3. Còn bài tập về nhà thì sao?

4. Bạn đã học trường trung học cơ sở nào?

5. Bạn không thích khía cạnh nào của cuộc sống học đường vào thời điểm đó?

6. Bạn có thể cho tôi biết về các kỳ thi và kỳ thi ở trường của bạn sau đó?

7. Điều yêu thích của bạn về trường học của bạn vào thời điểm đó là gì?

Lý luận

Người phỏng vấn: (MỘT) ________________________________?

Tay: Tôi học trường tiểu học Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội.

Người phỏng vấn: (B) ________________________________?

Tay: Các khóa học của tôi là Toán học, Vật lý, Hóa học, Văn học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Công nghệ Thông tin và Giáo dục Thể chất.

Người phỏng vấn: (C) ________________________________?

Tay: Vâng, buổi sáng tôi đi học và tôi có năm lớp.

Người phỏng vấn: (D) ________________________________?

Tay: Chà, chúng tôi đã thực hiện nhiều thử nghiệm khác nhau, bạn biết đấy. Kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, kiểm tra 45 phút và kiểm tra định kỳ cuối học kỳ.

Người phỏng vấn: (E) ________________________?

Tay: Nó khác nhau đối với mỗi giáo viên. Một số muốn giao thêm bài tập về nhà trong khi những người khác thì không.

Người phỏng vấn: (F) ________________________?

Tay: Thực sự thì mình rất thích trường của mình nhưng nếu thay đổi được một điều thì đó là thời gian nghỉ giữa các tiết học. Chúng rất ngắn.

Người phỏng vấn: (G) __________________________________?

Tay: Tôi muốn mọi thứ trong trường học của tôi, bạn biết đấy. Tất nhiên, không phải là một kỳ nghỉ như tôi đã nói. Tôi yêu thầy cô, bạn bè và các hoạt động khác nhau ở trường vào thời điểm đó.

Chi tiết:

A – 4: Bạn đã học ở trường trung học cơ sở nào?

B – 1: Vấn đề của bạn lúc đó là gì?

READ  We were pretty disappointed with the quality of the food highly rather extremely | Aviationaustralia.asia

C – 2: Lịch trình của bạn là gì?

D – 6: Bạn có thể cho tôi biết về các kỳ thi và các kỳ thi ở trường của bạn sau đó?

E – 3: Còn bài tập về nhà thì sao?

F – 5: Bạn không thích khía cạnh nào của cuộc sống học đường vào thời điểm đó?

G – 7: Điều bạn thích nhất về trường của bạn lúc đó là gì?

Người phỏng vấn: (A) Bạn đã học trường trung học cơ sở nào?

(Bạn đã học trường trung học nào?)

Tay: Tôi học trường tiểu học Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội.

(Tôi đang học tại trường THCS Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội.)

Người phỏng vấn: (B) Vấn đề của bạn lúc đó là gì?

(Vậy vấn đề của bạn là gì?)

Tay: Các khóa học của tôi là Toán học, Vật lý, Hóa học, Văn học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Công nghệ Thông tin và Giáo dục Thể chất.

(Các môn học là Toán, Lý, Hóa, Văn, Sinh, Sử, Địa, Tiếng Anh, Tin học và Giáo dục thể chất).

Người phỏng vấn: (C) Lịch trình của bạn là gì?

(Lịch trình của bạn là gì?)

Tay: Vâng, buổi sáng tôi đi học và tôi có năm lớp.

(Ừm, tôi đi học vào buổi sáng và tôi thường có năm tiết.)

Người phỏng vấn: (D) Bạn có thể cho tôi biết về các kỳ thi và kỳ thi ở trường của bạn không?

(Bạn có thể cho tôi biết về các kỳ thi ở trường của bạn không?)

Tay: Chà, chúng tôi đã thực hiện nhiều thử nghiệm khác nhau, bạn biết đấy. Kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, kiểm tra 45 phút và kiểm tra định kỳ cuối học kỳ.

(Có, chúng tôi có nhiều loại bài kiểm tra khác nhau, bạn biết đấy. Bài kiểm tra miệng, bài kiểm tra 15 phút, bài kiểm tra 45 phút và bài kiểm tra cuối kỳ vào cuối học kỳ.)

Người phỏng vấn: (E) Còn bài tập về nhà thì sao?

(Còn bài tập về nhà thì sao?)

Tay: Nó khác nhau đối với mỗi giáo viên. Một số muốn giao thêm bài tập về nhà trong khi những người khác thì không.

(Khác với giáo viên. Một số muốn làm nhiều bài tập về nhà trong khi những người khác thì không.)

Người phỏng vấn: (F) Bạn không thích khía cạnh nào của cuộc sống học đường vào thời điểm đó?

READ  Unit 2 lớp 7: Getting started | Aviationaustralia.asia

(Bạn không thích khía cạnh nào của cuộc sống học đường?)

Tay: Thực sự thì mình rất thích trường của mình nhưng nếu thay đổi được một điều thì đó là thời gian nghỉ giữa các tiết học. Chúng rất ngắn.

(Tôi thực sự thích trường học của mình, nhưng nếu tôi có thể thay đổi một điều, đó là thời gian nghỉ giữa các tiết học. Chúng ngắn.)

Người phỏng vấn: (G) Điều bạn thích nhất về trường học của bạn vào thời điểm đó là gì?

(Bạn thích điều gì nhất ở trường của bạn?)

Tay: Tôi muốn mọi thứ trong trường học của tôi, bạn biết đấy. Tất nhiên, không phải là một kỳ nghỉ như tôi đã nói. Tôi yêu thầy cô, bạn bè và các hoạt động khác nhau ở trường vào thời điểm đó.

(Tôi thích mọi thứ ở trường của mình, bạn biết đấy. Tất nhiên, không phải kỳ nghỉ như tôi đã nói. Tôi thích thầy cô, bạn bè và các hoạt động khác nhau ở trường.)

Bài 2

Hoạt động 2: Phỏng vấn đối tác của bạn, sử dụng các câu hỏi trong Nhiệm vụ 1.

(Thảo luận với bạn cùng lớp của chúng tôi, sử dụng các câu hỏi trong Bài học 1.)

Chi tiết:

Bạn: Bạn Hào học trường cấp 2 nào?

(Bạn đã học trường trung học nào?)

Hảo: Tôi học trường cấp 3 Quang Trung.

(Mình đang học trường Trung cấp Quang Trung.)

Bạn: Vấn đề của bạn lúc đó là gì?

(Vấn đề của bạn là gì?)

Hảo: Nhiều. Tôi phải học nhiều thứ: Toán, Sử, Địa, Lý, Hóa, Sinh, Giáo dục công dân, Giáo dục thể chất, Văn, Anh văn, Kỹ thuật nông nghiệp, Kỹ thuật công nghiệp, v.v.

(Thường xuyên phải học nhiều môn: Toán, Sử, Địa, Lý, Hóa, Sinh, Xã hội học, Sinh lý, Văn, Anh văn, Công nghệ nông nghiệp, Điện công nghiệp, Công nghiệp, v.v.).

Bạn: Lịch trình của bạn là gì?

(Lịch trình của bạn là gì?)

Hảo: Tôi có bốn hoặc năm lớp học mỗi ngày ở trường, từ 7:00 sáng đến 11:30 sáng.

(Tôi có bốn hoặc năm bài học một ngày, từ 7 giờ sáng đến 11 giờ 30 phút sáng.)

Bạn: Bạn có thể cho tôi biết về kỳ thi của bạn hoặc kỳ thi của bạn?

READ  Bài tập Thì tương lai đơn cực hay có lời giải | Aviationaustralia.asia

(Bạn có thể cho tôi biết về các bài kiểm tra hoặc kỳ thi của bạn không?)

Hảo: Tôi đã làm nhiều bài kiểm tra khác nhau: bài kiểm tra mười lăm phút, bài kiểm tra đồng thời và bài kiểm tra cuối kỳ vào cuối mỗi buổi học. Sau đó, tôi đã làm một bài kiểm tra miệng mà tôi đã nghe.

(Tôi có nhiều loại bài kiểm tra khác nhau: mười lăm phút, kiểm tra một lần và kiểm tra cuối kỳ vào cuối mỗi học kỳ. Ngoài ra, tôi có một bài kiểm tra miệng mà tôi nghe.)

Bạn: Còn bài tập về nhà thì sao?

(Còn bài tập về nhà thì sao?)

Hảo: Bài tập về nhà? Đối phó. Hầu như mọi giáo viên đều cho chúng tôi bài tập về nhà sau mỗi buổi học.

(Bài tập về nhà? Rất nhiều. Hầu như mọi giáo viên đều cho chúng tôi bài tập về nhà sau mỗi buổi học.)

Bạn: Ồ! Có thật không? Bạn không thích khía cạnh nào của cuộc sống học đường?

(Ồ! Thật không? Bạn không thích phần nào của cuộc sống học đường?)

Hảo: Tôi nghĩ rằng một số vấn đề không nhất thiết phải dành cho trẻ nhỏ, ví dụ như công nghệ nông nghiệp hoặc công nghiệp. Chúng chiếm rất nhiều thời gian và tiền bạc của người dân và con cái, vì bản thân tôi vẫn hoàn toàn không biết gì về cấy lúa, nuôi bê…. Thể dục cũng được dạy trong thời tiết nóng. Tại sao?

(Tôi nghĩ một số khóa học không cần thiết cho sinh viên trẻ, ví dụ như kỹ thuật nông nghiệp hoặc công nghiệp, họ chỉ mất nhiều thời gian và tiền bạc cho người dân và trẻ em, vì bản thân tôi vẫn chưa biết nhiều về trồng lúa, trồng cỏ … Và các kỹ năng vận động được dạy dưới trời nắng nóng. Tại sao?).

Bạn: Điều yêu thích của bạn về trường học của bạn vào thời điểm đó là gì?

(Bạn thích điều gì nhất về trường học của mình?)

Hảo: Đó là tình bạn giữa các học sinh.

(Đó là tình bạn giữa các học sinh.)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud