Giải bài 35, 36, 37, 38 trang 93 Sách Bài Tập Toán Lớp 6 tập 2 | Aviationaustralia.asia

Câu 35 trang 93 SGK Toán 6 (SBT) Tập 2

Xét hai điểm A và B cách nhau 3cm. Vẽ đường tròn (A; 2,5cm) và đường tròn (B; 1,5cm). Hai đường tròn này gặp nhau tại C và D.

a) Liệt kê CA, DB.

b) Tại sao đường tròn (B; 1,5cm) nối đoạn thẳng AB tại trung điểm I của AB?

c) Đường tròn (A; 2,5cm) nối đoạn thẳng AB tại K. Hình KB.

Khoản trợ cấp

a) Tun C (A; 2,5cm), CA = 2,5cm

D (B; 1,5cm) nên DB = 1,5 cm

b) Vì tôi ở giữa A và B nên chúng tôi có:

( Phải ) AI + BI = AB

( Kiba Dama ) AI = AB – BI = 3 – 1,5 = 1,5 (cm)

Vậy AI = IB

Vậy I nằm giữa AB.

c) Vì K nằm giữa A và B nên:

AK + KB = AB

( Kiba Dama ) KB = AB – AK = 3 – 2,5 = 0,5 (cm)


Câu 36 trang 93 SGK Toán 6 (SBT) tập 2

So sánh đường thẳng trong Hình 15 để xem và sau đó xem kết quả bằng la bàn.

Khoản trợ cấp

Đếm và sau đó xem lại bằng la bàn.


Câu 37 trang 93 sgk Sử 6 (SBT) Tập 2

Làm thế nào để chỉ đo một lần mà biết tổng độ dài các đoạn thẳng trong hình 16?

Khoản trợ cấp

Ox-rayer. Dùng compa đặt các đoạn AB, CD, EG liên tiếp trên tia Ox sao cho điểm A ứng với điểm O, điểm C ứng với điểm B, điểm E tương ứng với điểm D. Đo thành phần OG là tổng trong ba. các bộ phận.


Câu 38 trang 93 SGK Toán 6 (SBT) Tập 2

READ  Soạn bài Gió lạnh đầu mùa | Aviationaustralia.asia

a) Vẽ đoạn thẳng AB bằng 3cm.

b) Vẽ đường tròn tâm A và bán kính 2cm.

c) Vẽ đường tròn tâm B và bán kính bằng 2cm.

d) Tên giao điểm của hai đường tròn C, D.

e) Vẽ đoạn thẳng CD.

g) Tên giao tuyến AB và CD I.

h) Đo IA và IB.

Khoản trợ cấp

Tôi có một bản vẽ

h) IA = IB = 1,5 (cm).

Giaibaitap.me

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud