Giải bài 29, 30, 31, 32 trang 10 Sách bài tập Toán 6 tập 1 | Aviationaustralia.asia

Câu 29 trang 10 Vở bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Viết các tập tiếp theo và cho biết mỗi tập có bao nhiêu món?

a) Tập hợp A các số tự nhiên x mà x – 5 = 13

b) Tập hợp A gồm các số tự nhiên x mà x + 8 = 8

c) Tập hợp A gồm các số tự nhiên x mà x. 0 = 0

d) Tập hợp A các số tự nhiên x mà x. 0 = 7

Khoản trợ cấp

a) Ta có x – 5 = 13 => x = 18 nên

Tập hợp A có một thành phần

b) Ta có x + 8 = 8 => x = 0. Cho nên

Tập hợp B có một thành phần

c) Muna x. 0 = 0 => x ∈ N. Vậy C = N

Tập hợp C có vô số phần tử.

d) Không có giá trị c nào thỏa mãn x. 0 = 7. Vì vậy, D =

Tập hợp D không có phần tử nào.


Câu 30 trang 10 Vở bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Viết các tập tiếp theo và cho biết mỗi tập có bao nhiêu món?

trong. Tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 50.

b. Tập hợp các số tự nhiên trên 8 nhưng nhỏ hơn 9.

Khoản trợ cấp

trong. Tập hợp các số tự nhiên không quá 50:

Tập hợp A có (50 – 0) + 1 = 51 bài

b. Vì 8 và 9 là các số tự nhiên liên tiếp nên không có số nào lớn hơn 8 mà nhỏ hơn 9. Vậy B = ∅

Tập hợp B không có phần tử nào.


Câu 31 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Hãy để (A = left {0 right } ). Có thể nói A = ∅ hay không?

Khoản trợ cấp

Không thể nói A = ∅ vì cài đặt null không có phần tử nào trong khi cài đặt A có hệ số là 0.

READ  Giải Tiếng Anh lớp 6 Tập 2 sách mới | Aviationaustralia.asia

Câu 32 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Viết tập hợp A cho các số nhỏ hơn 6, đặt B cho các số nhỏ hơn 8 và sử dụng dấu câu để biểu diễn mối quan hệ giữa hai tập hợp.

Khoản trợ cấp

Đặt (A = left {0; 1; 2; 3; 4; 5} right } )

Đặt (B = left {{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;} right } )

Chúng tôi có AB

Giaibaitap.me

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud