Giải bài 26, 27, 28, 29 trang 14 SGK Toán 8 tập 1 | Aviationaustralia.asia

Giải bài 26 Trang 14 SGK Toán 8 Tập 1

Sắp xếp lại:

a) (2x2 + 3 y)3; b) ( ( frac {1} {2} ) x – 3)3

Biện pháp khắc phục:

a) (2x2 + 3 y)3 = (2 lần2)3 + 3 (2 lần2)2 . 3y + 3. 2x trên2 . (3 năm)2 + (3 năm)3

= 8x6 + 3. 4x trên4 . 3y + 3. 2x trên2 . 9 năm trên2 + 27 năm3

= 8x6 + 36x4trên + 54x2y2 + 27 năm3

b) ( ( frac {1} {2} ) x – 3)3 = ( left ( frac {1} {2} x right) ^ {3} ) – 3 ( left ( frac {1} {2} x right) ^ {2} ). 3 + 3 ( left ( frac {1} {2} x right) ). 32 – 33

= ( frac {1} {8} ) x3 – 3. ( frac {1} {4} ) x2 . 3 + 3. ( frac {1} {2} ) x. 9-27

= ( frac {1} {8} ) x3 – ( frac {9} {4} ) x2 + ( frac {27} {2} ) x – 27


Bài 27 trang 14 SGK Toán 8 tập 1

Viết các từ sau thành một vòng tròn các câu hoặc các biến thể:

cây rìu3 + 3x2 – 3x + 1;

b) 8-12x + 6x2 – x3.

Biện pháp khắc phục:

cây rìu3 + 3x2– 3x + 1 = 1 – 3. đầu tiên2 . x +3 ku. đầu tiên. x2 – x3

= (1 – x)3

b) 8-12x + 6x2 – x3 = 23 – 3. 22. x +3 ku. 2. x2 – x3

= (2-x)3


Bài 28 trang 14 SGK toán lớp 8 tập 1

Tính giá trị giọng nói:

cây rìu3 + 12x2 + 48x + 64 ax = 6;

b) x3 – 6x2 + 12x-8 ax = 22.

Biện pháp khắc phục:

cây rìu3 + 12x2 48x + 64 = x3 + 3. x2. 4 + 3. x. 42 + 43

= (x + 4)3

Đa x = 6: (6 + 4)3 = 103 = 1000

b) x3 – 6x2 + 12x- 8 = x3 – 3. x2. 2 + 3. x. 22 – 23
= (x-2)3

Đa x = 22: (22-2)3 = 203 = 8000


Bài 29 trang 14 SGK Toán 8 tập 1

Câu hỏi: Nhân vật có giá trị.

Viết mỗi câu sau dưới dạng hình vuông hoặc hình lập phương của một câu hoặc phép tương phản, sau đó điền vào bảng chữ cái thích hợp của bảng chữ cái và biểu thức. Sau khi thêm từ, bạn sẽ nhận được một trong những phẩm chất quý giá nhất của con người.

READ  Soạn bài Tình thái từ | Aviationaustralia.asia

x3 – 3x2 + 3x – 1 MACE

16 + 8x trên2 U

3x trên2 + 3 x + 1 + x3 H

1 – 2y + y2 TRONG

Biện pháp khắc phục:

Chúng ta có:

N: x3 – 3x2 + 3x – 1 = x3 – 3. x2. 1 + 3. x.1 ku2 – người đầu tiên3 = (x – 1)3

trên: 16 + 8x + x2= 42 + 2. 4. x + x2 = (4 + x)2

= (x + 4)2

h: 3 đến2 + 3 x + 1 + x3 = x3 + 3x2 + 3x + 1

= (x + 1)3 = (1 + x)3

: 1-2y + y2 = 12 – 2. đầu tiên. yi + y2 = (1 – y)2

= (y – 1)2

Alkulan:

Vì vậy: Cư xử tốt là “LỢI ÍCH”

Tâm trí:

Có thể mở rộng các biểu thức (x – 1)3 (x + 1)3 (y – 1)2 (x + 4)2 … để tìm ra chữ cái phù hợp với từ và điền vào bảng.

Giaibaitap.me

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud