File Excel quản lý vật tư công trình | Aviationaustralia.asia

Tệp quản lý vật liệu xây dựng hay biểu mẫu theo dõi vật liệu xây dựng bao gồm các mẫu bảng tệp Excel sau:

Hướng dẫn sử dụng bảng theo dõi vật liệu xây dựng

Hóa đơn bao gồm:

  • Danh sách sản phẩm và nguyên vật liệu với các cột: STT, mã số sản phẩm, tên sản phẩm, đơn vị, sản phẩm bắt đầu
  • Danh sách kho gồm các cột: Số kho, số kho, tên kho, địa chỉ, kho hàng, số điện thoại
  • Danh sách xe gồm các cột: Số xe, số xe, tên tài xế, số điện thoại
  • Danh sách gói ưu đãi bao gồm các cột: STT, số lượng, tên gói, cước phí
  • Danh sách mặt hàng bao gồm các cột sau: Không, số lượng, tên mặt hàng, trình xử lý

Nhóm các tệp Excel

Nhóm các tệp Excel

Phiếu nhập hàng ngày gồm tên công trình xây dựng, từ ngày – đến nay và gồm các cột sau: ngày, số lô, số sản phẩm, tên sản phẩm, vật tư, đơn vị, số lượng nhập theo chứng từ, số lượng thực nhập, thực tế số lượng xuất, số lượng xuất theo tài liệu, dịch thuật (xuất nhập), lưu kho nội, ngoại, theo đơn đặt hàng, bao bì đã sử dụng, xe tải, mặt hàng, ghi chú.

Hình ảnh tệp Excel của một bảng nhập và xuất điển hình

Hình ảnh tệp Excel của một bảng nhập và xuất điển hình

Hồ sơ thẻ kho gồm tên mặt bằng, kho, tên thiết bị, số lượng thiết bị với các cột: ngày tháng, đơn vị tính, số lượng nhập về, số lượng xuất trong thời gian, số lượng cuối kỳ. thời kỳ, ghi chú.

READ  The Tomorrow War 2021- Phim bom tấn khủng gây hot mạng xã hội | Aviationaustralia.asia

Hình ảnh tệp Excel có thẻ

Hình ảnh tệp Excel có thẻ

Báo cáo xuất nhập gồm các cột: kho, từ ngày – đến nay, Số, số thứ tự, tên hàng, đơn vị tính, số lượng đầu kỳ, số lượng nhập trong kỳ, số lượng xuất trong thời gian, số lượng thiết kế cuối kỳ. , ghi chú.

Hình ảnh tệp Excel cho báo cáo nhập và xuất

Hình ảnh tệp Excel cho báo cáo nhập và xuất

Báo cáo tồn kho bao gồm các cột: Số, số hàng, sê-ri, đơn vị, số nhà sản xuất (lượng nhập, lượng xuất, mức sản xuất), kho (lượng nhập, lượng xuất, lượng sản xuất), tổng sản lượng (SL vào, SL ra) . , SL trong kho), địa điểm kho (SL nhập, SL ra, SL nhập kho), ghi chú.

Hình ảnh tệp Excel cho báo cáo chung

Hình ảnh tệp Excel cho báo cáo chung

Phiếu gửi cũ gồm số phiếu, mẫu số. 02-VT, ngày, tháng, năm, TKCN, số điện thoại liên lạc, họ tên người gửi, địa chỉ, lý do cất cũ, số DA, lý do cất cũ, cất cũ. Gồm các cột: STT, tên – nhãn hiệu – quy cách thiết bị – mẫu thiết bị – sản phẩm, số công trình, đơn vị tính, số lượng (theo chứng từ, sản lượng thực tế), đơn giá, giá thành thành phẩm.

Hình ảnh tệp Excel của thông tin giao hàng

Hình ảnh tệp Excel của thông tin giao hàng

Phiếu nhập kho gồm số lô, ngày, tháng, ghi có, ghi có, số liên lạc, họ tên người tặng, người theo dõi, người phục vụ, đính kèm, nhập kho và gồm các cột sau: Số, tên – nhãn hiệu – quy cách – chất lượng. thiết bị – thiết bị, sản phẩm – hàng hoá, số lượng, đơn vị hạch toán, số lượng (theo chứng từ, sản lượng thực tế), đơn giá, thành tiền

READ  Thêm hiệu ứng PowerPoint vào bài thuyết trình | Aviationaustralia.asia

Hình ảnh tệp Excel của mục đăng nhập

Hình ảnh tệp Excel của mục đăng nhập

Bảng báo cáo kho chính cho công tác tiếp nhận vật tư có tên công việc, từ ngày – đến tháng, gồm các cột: STT, số hàng, seri, đơn vị, số nhà sản xuất (SL nhập, SL xuất), SL tồn kho. ), kho (SL nhập). , SL xuất, SL kho), tổng sản lượng (SL nhập, SL xuất, SL kho), công trường xây dựng kho (SL nhập, SL xuất, SL kho), phiếu ghi.

Hình ảnh tệp Excel cho báo cáo kho tổng hợp để nhận hàng

Hình ảnh tệp Excel cho báo cáo kho tổng hợp để nhận hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud