Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh | Aviationaustralia.asia

Tuyensinhso cập nhật điểm xét tuyển, vào trường nhanh hơn và đầy đủ hơn.

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TP.

** Lưu ý: Chỉ số này bao gồm mục tiêu và giá trị ưu tiên (nếu có).

Tham khảo chi tiết mã số ngành của trường Đại học Công nghiệp TP.HCM để hoàn thiện hồ sơ xét tuyển Đại học. Điều kiện đầu vào của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Chương trình đào tạo hội nghị

Hiệp hội Công nghiệp / Công nghiệp

2019

Năm 2020

Năm 2021

Xét kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

Đánh giá bằng dữ liệu học thuật

Đánh giá kết quả kỳ thi THCS

Đánh giá kết quả kỳ thi THCS

Đánh giá bằng dữ liệu học thuật

Nhóm Công nghiệp Điện:

– Công nghệ kỹ thuật điện

– Quản lý kỹ thuật và công nghệ tự động hóa

19,50

24,50

Công nghệ kỹ thuật điện và truyền thông

17,50

23

17

21,00

22,00

Công nghệ kỹ thuật máy tính

17,50

23

21

24,25

23,50

Công nghệ kỹ thuật

19,50

26

22,50

23,50

24,00

Công nghệ kỹ thuật

19,50

25,75

22,50

24,00

24,00

Công nghệ sản xuất

17,50

24,50

20,50

22,25

23.00

Công nghệ động cơ ô tô

21,50

27

23

25,50

25,50

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

17

22

17

19.00

20,50

Đội Kỹ thuật Xây dựng:

– Kiến trúc sư

– Xây dựng một công cụ giao thông

17

– 24

– 20

18

21,00

23.00

Công nghệ Dệt may

18

24,50

18

20,25

20,25

Nhà thiết kế

17,25

23

19

22,50

23.00

Đội Công nghệ Thông tin:

– Công nghệ truyền thông

– Công nghệ phần mềm

– Khoa học máy tính

– Cấu trúc dữ liệu

19,50

25

23

25,25

26,00

Nhóm kỹ thuật công trình:

– Kỹ sư nghiên cứu

– Công nghệ lọc – Hóa dầu

– Công nghệ sinh học – Hóa chất

– Công nghệ vô cơ – Vật liệu

17

20

17

18,50

20,00

Công nghệ thực phẩm

18,50

27

21

23.00

24,00

Thực phẩm và Khoa học Thực phẩm

17

22,25

17

18,50

20,00

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

17

22

17

18,50

20,00

Sinh vật học

17

24,75

18

21,00

21,00

Công nghệ môi trường

17

19,50

17

18,52

20,00

Quản lý tài nguyên và môi trường

17

19,50

17

18,50

20,00

Khoa học môi trường

Nhóm Toán – Tìm kiếm:

– Tài khoản

– Kiểm toán

19

25

21,50

25,00

23,75

25,00

23.00

Bộ phận Tài chính Ngân hàng:

– Ngân hàng và tiền tệ

– Kinh doanh tiền

18,50

25,50

22,50

25,50

25,50

Quảng cáo

19,50

26

24,50

26,00

26,00

Quản lý kinh doanh

19,50

26

22,75

25,50

26,00

Quản lý khách sạn

20

26,50

Quản lý nhà hàng và dịch vụ ăn uống

20

26,50

Quản lý hoạt động du lịch và lữ hành

20

26,50

22

24,00

24

Thương mại toàn cầu

20,50

27,25

23,50

25,50

27,00

Thương mại điện tử

19,50

26

22,50

25,00

24,00

Luật kinh tế

21

26,75

23,25

26,00

26,00

Luật quôc tê

19,50

25,25

20,50

24,25

24,00

Ngôn ngữ tiếng anh

19,50

25,25

20,50

24,50

24,50

Quản lý đất đai

17

19,50

17

18,50

20,00

An toàn lao động

21,50

19,50

Công nghệ điện và điện tử

Nó chứa 2 yếu tố chính:

– Những điều kỳ diệu của công nghệ điện và điện tử

– Năng lượng lặp lại

20,50

23,50

24,00

Quản lý công nghệ kỹ thuật và tự động hóa

21,50

24,50

24,50

IoT và sử dụng trí tuệ nhân tạo

17

20,50

22,00

Khoa học dữ liệu

23

Xây dựng một công cụ giao thông

17

18,50

20

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

18,50

20,00

Kỹ sư nghiên cứu

18,50

21

READ  Bộ đề Đọc hiểu Lời khuyên của bố hay nhất | Aviationaustralia.asia

Hệ thống đào tạo hiệu quả

Hiệp hội Công nghiệp / Công nghiệp

2019

Năm 2020

Năm 2021

Xét kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

Đánh giá bằng dữ liệu học thuật

Đánh giá kết quả kỳ thi THCS

Đánh giá kết quả kỳ thi THCS

Đánh giá bằng dữ liệu học thuật

Nhóm Công nghiệp Điện:

– Công nghệ kỹ thuật điện

– Quản lý kỹ thuật và công nghệ tự động hóa

16,50

Kỹ thuật và công nghệ điện

21

Công nghệ kỹ thuật điện và truyền thông

16

20

17

17,50

21,00

Công nghệ kỹ thuật

17,50

23

18

20,00

22,50

Công nghệ kỹ thuật

16

21

18

19,50

22,00

Công nghệ sản xuất

16

20

18

18,00

22,00

Đội Công nghệ Thông tin:

– Công nghệ phần mềm

17,50

23,50

19

23,25

23.00

Nhóm kỹ thuật công nghệ:

– Kỹ sư nghiên cứu

– Công nghệ lọc – Hóa dầu

– Công nghệ sinh học – Hóa chất

– Công nghệ vô cơ – Vật liệu

16

19,50

17

17,50

21,00

Công nghệ thực phẩm

16

22,25

17

17,50

22,00

Sinh vật học

17

19,50

17

17,50

21,00

Công nghệ môi trường

17

19,50

19

Nhóm Toán – Tìm kiếm:

– Tài khoản

– Kiểm toán

16,50

24

19

23.00

21,75

21,00

21,00

Bộ phận Tài chính Ngân hàng:

– Ngân hàng và tiền tệ

– Kinh doanh tiền

16,50

22

19

23,50

22,00

Quảng cáo

17

23

19

24,50

22,00

Quản lý kinh doanh

17

23

19

23,75

22,00

Thương mại toàn cầu

18

25

19

24,00

22,00

Công nghệ điện và điện tử

Nó chứa 2 yếu tố chính:

– Những điều kỳ diệu của công nghệ điện và điện tử

– Năng lượng lặp lại

18

19,50

21,50

Quản lý công nghệ kỹ thuật và tự động hóa

18

21,00

22,00

Công nghệ kỹ thuật máy tính

19,50

21,00

Luật kinh tế

23,25

22,00

Luật quôc tê

20,00

21,00

READ  Hướng dẫn cách bấm máy tính tích có hướng nhanh chóng, chính xác | Aviationaustralia.asia

Tìm các trường đại học ở miền Nam để quyết định chọn trường cho sự nghiệp của mình.

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," saitin_product_size_number ": 0," saitin_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process " setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 150_tiny_height_image 0," resize_height_image " ": 690," resize_image_max_height ": 0," _ resize_news_image "120", "resize_news_image_thumbnail": "300", "300", "" resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_0 ",": "resize 280" _height ":" . 400_save "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_image_width ": 0," mobile_news_image_height "size: 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "mailt_smtpport" ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe ", gmail_smtpuser": "info.zamashop@gmail.com", "gmail_smtppass" : "zamalovely! @ #", "site_group": "1", "site_template_color": false, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false , "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n được sinh ra s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng hoặc u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};