Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Aviationaustralia.asia

Tuyensinhso cập nhật điểm xét tuyển, vào trường nhanh hơn và đầy đủ hơn.

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam

** Lưu ý: Từ khóa này chứa các mục tiêu và mức độ ưu tiên (nếu có).

Tham khảo mã ngành chi tiết của trường Cao đẳng Nông nghiệp Việt Nam để biết thêm thông tin hoàn thiện hồ sơ Đăng ký xét tuyển Đại học. Điều kiện đầu vào của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Việt Nam như sau:

1. Chương trình đào tạo chuẩn

Chi nhánh

2019

Năm 2020

Năm 2021

Kỳ thi Trung học Quốc gia

Xét kết quả kỳ thi THCS

Xét kết quả kỳ thi THCS

Bảo vệ thực vật

17,5

15

15

Bệnh lý của nước

18

15

15

Nhãn hiệu

17,5

15

18

Chăn nuôi

17,5

15

18

Công nghệ môi trường

18

15

17

Khoa học cây trồng

17,5

15

15

Khoa học quốc gia

17,5

15

20

Kinh doanh nông nghiệp

17,5

Kinh tế nông nghiệp

18,5

15

17

Nông nghiệp hiện đại

18

18

18

Chăn nuôi

17,5

15

15

Phát triển nông thôn

17,5

15

17

Thuốc động vật

18

15

15,5

Sinh học

16

18

Công nghệ truyền thông

20

16

16,5

Công nghệ sau thu hoạch

20

16

17,5

Công nghệ thực phẩm

20

16

17,5

Công nghệ và kinh doanh thực phẩm

17,75

16

17,5

Công nghệ kỹ thuật

17,5

16

16

Công nghệ động cơ ô tô

17,5

16

16

Kỹ sư kỹ thuật

17,5

16

16

Kỹ sư cơ sở hạ tầng

Kỹ sư điện

17,5

16

16

Kỹ sư tài nguyên nước

Ngành công nghiệp

17,5

15

16

Đầu tư kinh tế

17,5

15

16

Tài khoản

20

16

16

Quản lý kinh doanh

17,5

16

16

Ngôn ngữ tiếng anh

18

15

15

Khoa học Xã hội

17,5

15

15

Khoa học môi trường

18,5

15

17

Quản lý đất đai

17,5

15

15

Công nghệ rau quả và cảnh quan

20

15

15

Kinh tế học

18

15

16

Nông nghiệp

17,5

15

15

Phân bón và chất dinh dưỡng

18

15

20

Quản lý kinh tế

18

15

16

Quản lý tài nguyên và môi trường

18

15

15

Quản lý và phát triển nguồn nhân lực

18

15

16

Đào tạo kỹ sư nông nghiệp

18,5

19

Điều khiển cơ tự động

16

16

Mạng máy tính và mạng dữ liệu

16

16,5

Tiền – Ngân hàng

16

16

Pháp luật

16

20

Công nghệ kỹ thuật công nghệ

15

17

Quản lý nhà ở

15

15

Thương mại điện tử

16

16

Quản lý và xúc tiến du lịch

16

16

Phương pháp và kiểm soát chuỗi cung ứng

18

23

Giáo dục kỹ thuật

18,5

19

Công nghệ dược phẩm sinh học

18

Trí tuệ nhân tạo và Trí tuệ nhân tạo

16,5

Kinh tế kỹ thuật số

16

READ  Mẫu email marketing giới thiệu sản phẩm chuyên nghiệp | Aviationaustralia.asia

2. Kế hoạch Thế giới

Tên ngành

Tên nghề nghiệp

Năm 2020 Năm 2021

Quản lý kinh doanh nông nghiệp

(Quản trị kinh doanh nông nghiệp)

Quản lý kinh doanh nông nghiệp

– (Quản trị kinh doanh nông nghiệp)

16

17

Kinh tế Nông nghiệp

(Kinh tế nông nghiệp)

Kinh tế Nông nghiệp

– (Kinh tế nông nghiệp)

Công nghệ sinh học

(Công nghệ sinh học)

Công nghệ sinh học

– (Công nghệ sinh học)

Khoa học cây trồng

(Khoa học cây trồng)

Khoa học cây trồng

– (Khoa học cây trồng)

Kinh tế học

(Tin kinh tế)

– Kinh tế học

– (Tin kinh tế)

3. Chương trình đào tạo nâng cao (dạy bằng tiếng Anh)

Chi nhánh

2018

2019

Kỳ thi Trung học Quốc gia

Học bạ

Kỳ thi Trung học Quốc gia

Học bạ

Khoa học thực vật tiên tiến

15

18

20

Quản lý kinh doanh nông nghiệp nâng cao

17

18

17,5

4. Hệ thống đào tạo hiệu quả (dạy bằng tiếng Anh)

Chi nhánh

2018

2019

Kỳ thi Trung học Quốc gia

Học bạ

Kỳ thi Trung học Quốc gia

Học bạ

Thiết kế công nghệ cao

15,5

20

20

Kinh tế nông nghiệp được cải thiện

15

18

18,5

Chất lượng kinh tế tuyệt vời

14,5

18

18,5

4. Chương trình đào tạo nhân sự (POHE)

Chi nhánh

2018

2019

Kỳ thi Trung học Quốc gia

Học bạ

Kỳ thi Trung học Quốc gia

Học bạ

Nhãn hiệu

14

20

Công nghệ rau quả và cảnh quan

15

20

Nông nghiệp

15

18

Phát triển nông thôn

14,5

18

Sinh học

15,5

20

Công nghệ truyền thông

17

18

Kỹ sư kỹ thuật

14

18

Tài khoản

15

18

Công nghệ nông nghiệp

21

READ  Những điều sếp nữ nên tránh thể hiện với nhân viên! | Aviationaustralia.asia

Hãy tìm hiểu thông tin về các trường đại học trên địa bàn Hà Nội để sớm quyết định chọn ngôi trường nào cho mục tiêu của mình.

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," saitin_product_size_number ": 0," saitin_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process " setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 150_tiny_height_image 0," resize_height_image " ": 690," resize_image_max_height ": 0," _ resize_news_image "120", "resize_news_image_thumbnail": "300", "300", "" resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_0 ",": "resize 280" _height ":" . 400_save "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_image_width ": 0," mobile_news_image_height "size: 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "mailt_smtpport" ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe ", gmail_smtpuser": "info.zamashop@gmail.com", "gmail_smtppass" : "zamalovely! @ #", "site_group": "1", "site_template_color": false, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false , "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n được sinh ra s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng hoặc u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};