Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật quân sự | Aviationaustralia.asia

Tuyensinhso cập nhật điểm xét tuyển, điểm của các trường nhanh nhất và đầy đủ nhất.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quân sự

** Lưu ý: Điểm này đã bao gồm thang điểm và mức độ ưu tiên (nếu có).

Tham khảo đầy đủ thông tin mã trường Cao đẳng Kỹ thuật Quân sự để biết thông tin chi tiết để hoàn thiện hồ sơ xét tuyển Đại học. Tiêu chuẩn xét tuyển vào Học viện Kỹ thuật Quân sự như sau:

Nói

2019

Năm 2020

Năm 2021

Xét kết quả thi THPT

Xét tuyển học bạ THPT.

(Xem xét các ứng viên đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp trung học do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19)

Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại miền Bắc

Tuyển sinh nam

24,35

26,50

25,90

28,93

Tuyển sinh các ứng viên nữ

26,35

28.15

28.05

Thí sinh thường trú tại miền Nam

Tuyển sinh nam

22.35

25

24,45

26.07

Tuyển sinh các ứng viên nữ

25.05

27,55

27,25

29,23

Kỹ thuật đào tạo xây dựng dân dụng

Hãy sớm tìm các trường đại học ở miền Bắc để quyết định xem trường nào phù hợp với mục tiêu của bạn.

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_fullsetting ": 0," setting_process_fullsetting ": 0 , "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60_ "resize_image_image 0," size " size_image_min_height ": 0," size_image_position ": 230," resize_image_normal_height ": 0," size_image_max ": 690," size_image_max_height ": 0," _ news_news_ "1 small" 120 "," resize_news_image_heize_thumbnail: " "200", "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": "280" _, "resize_0" 400_height "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_news_image "resize: 0, size_mobile_news_image" resize " 0, "setting_signature_on": "1", "setting_signature_text": "", "mail_type": "sm tp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 ", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false, "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_access_time": "60", "site_access_time": "60", :["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n haife s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng nhưng u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

READ  Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái | Aviationaustralia.asia