Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật mật mã (Cơ sở Phía Bắc) | Aviationaustralia.asia

Tuyensinhso cập nhật điểm xét tuyển, điểm của các trường nhanh nhất và đầy đủ nhất.

Điểm chuẩn mật mã của trường Cao đẳng Kỹ thuật

** Lưu ý: Điểm này đã bao gồm thang điểm và mức độ ưu tiên (nếu có).

Tham khảo thông tin chi tiết về ngành Kỹ thuật Mật mã của trường để có thông tin điền đơn đăng ký đại học chính xác. Tiêu chuẩn xét tuyển vào Học viện Kỹ thuật Mật mã như sau:


Chi nhánh

2018

2019

Năm 2020

Năm 2021

Thông tin an toàn

20.15

21,50

24,90

25,95

Công nghệ truyền thông

(Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm nhúng & di động)

19

22,90

25,80

26,40

Kỹ thuật Điện tử và Truyền thông (Chuyên ngành Hệ thống Tích hợp & Điều khiển Điện tử)

18,25

20,75

24,25

25,50

Hãy sớm tìm các trường đại học ở miền Bắc để quyết định xem trường nào phù hợp với mục tiêu của bạn.

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_fullsetting ": 0," setting_process_fullsetting ": 0 , "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60_ "resize_image_image 0," size " size_image_min_height ": 0," size_image_position ": 230," resize_image_normal_height ": 0," size_image_max ": 690," size_image_max_height ": 0," _ news_news_ "1 small" 120 "," resize_news_image_heize_thumbnail: " "200", "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": "280" _, "resize_0" 400_height "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_news_image "resize: 0, size_mobile_news_image" resize " 0, "setting_signature_on": "1", "setting_signature_text": "", "mail_type": "sm tp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 ", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false, "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_access_time": "60", "site_access_time": "60", :["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n haife s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng nhưng u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

READ  Minh Nhựa là ai? Sự nghiệp, sở thích siêu xe của đại gia nhựa Long Thành | Aviationaustralia.asia