Điểm chuẩn Học viện Khoa học Quân sự | Aviationaustralia.asia

Tuyensinhso cập nhật điểm xét tuyển, điểm của các trường nhanh nhất và đầy đủ nhất.

Học viện quân sự điểm chuẩn

** Lưu ý: Điểm này đã bao gồm thang điểm và mức độ ưu tiên (nếu có).

Tham khảo chi tiết mã trường Học viện Khoa học Quân sự để có thông tin chính xác hoàn thiện hồ sơ xét tuyển Đại học. Tiêu chuẩn xét tuyển vào Học viện Khoa học Quân sự như sau:

Chi nhánh

2019

Năm 2020

Năm 2021

Nam giới

Người đàn bà

Phân tích kỹ thuật

– Miền Bắc: 21,25

– Miền Nam: 20,25

– Miền Bắc: 26,25

– Miền Nam: 24,60

– Thí sinh nam miền Bắc: 25,20

– Thí sinh nam miền Nam: 24,75

– Tuyển sinh THPT nam miền Bắc: 24,45

Ngôn ngữ tiếng anh

23,98

27.09

– Nam: 25,19

– Nữ: 27,90

– Tuyển sinh THPT đối với thí sinh nữ: 24,33

Nam: 26,94

– Nữ: 29,44

– Tuyển sinh THPT đối với thí sinh nam: 26,63

– Tuyển sinh THPT đối với thí sinh nữ: 26,60

Quan hệ quốc tế

25,54

24,61

Nam: 24,74

– Nữ: 28

tiếng Nga

18,64

25,78

Nam: 24,76

– Nữ: 27,61

Nam: 25,80

– Nữ: 29,30

người Trung Quốc

21,78

25,91

Nam: 24,54

– Nữ: 28,10

Nam: 26,65

– Nữ: 28,64

Hãy sớm tìm các trường đại học ở miền Bắc để quyết định xem trường nào phù hợp với mục tiêu của bạn.

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_fullsetting ": 0," setting_process_fullsetting ": 0 , "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60_ "resize_image_image 0," size " size_image_min_height ": 0," size_image_position ": 230," resize_image_normal_height ": 0," size_image_max ": 690," size_image_max_height ": 0," _ news_news_ "1 small" 120 "," resize_news_image_heize_thumbnail: " "200", "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": "280" _, "resize_0" 400_height "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_news_image "resize: 0, size_mobile_news_image" resize " 0, "setting_signature_on": "1", "setting_signature_text": "", "mail_type": "sm tp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 ", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false, "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_access_time": "60", "site_access_time": "60", :["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n haife s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng nhưng u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

READ  Soạn bài Khi con tu hú (Tố Hữu) | Aviationaustralia.asia