Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Cơ sở Phía Nam) | Aviationaustralia.asia

Tuyensinhso cập nhật điểm xét tuyển, điểm của các trường nhanh nhất và đầy đủ nhất.

Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Thông tin Điểm chuẩn (Trung tâm phía Nam)

** Lưu ý: Điểm này đã bao gồm thang điểm và mức độ ưu tiên (nếu có).

Tham khảo đầy đủ thông tin về trường của Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Cơ sở phía Nam) để có đầy đủ thông tin để hoàn thiện hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Trường. Điều kiện nhập học của Học viện Công nghệ Truyền thông (Học viện Công nghệ Miền Nam) như sau:

Ngành đào tạo

2019

Năm 2020

Năm 2021

Kỹ thuật Điện và Truyền thông

17

20

22,70

Cơ điện

17

20,25

19,30

Công nghệ truyền thông

22

25,10

25,90

Thông tin an toàn

20

24,20

25,40

Công nghệ đa phương tiện

21

23,80

25.05

Quản lý kinh doanh

19,70

23,50

25,00

Quảng cáo

21,20

24,60

25,65

Kế toán viên

18

21,70

23,95

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

19,40

Tìm các trường đại học ở miền Nam để quyết định chọn trường cho mục tiêu của mình.

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_fullsetting ": 0," setting_process_fullsetting ": 0 , "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60_ "resize_image_image 0," size " size_image_min_height ": 0," size_image_position ": 230," resize_image_normal_height ": 0," size_image_max ": 690," size_image_max_height ": 0," _ news_news_ "1 small" 120 "," resize_news_image_heize_thumbnail: " "200", "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": "280" _, "resize_0" 400_height "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_news_image "resize": 0, size_mobile_news_image "resize" 0, "setting_signature_on": "1", "setting_signature_text": "", "mail_type": "sm tp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 ", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false, "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_access_time": "60", "site_access_time": "60", :["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n haife s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng nhưng u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

READ  Soạn bài Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học | Aviationaustralia.asia