Điểm chuẩn Học viện Biên phòng | Aviationaustralia.asia

Tuyensinhso cập nhật điểm xét tuyển, điểm của các trường nhanh nhất và đầy đủ nhất.

Điểm chuẩn Học viện Biên phòng

** Lưu ý: Điểm này đã bao gồm thang điểm và mức độ ưu tiên (nếu có).

Tham khảo đầy đủ thông tin mã ngành Học viện Biên phòng chi tiết để hoàn thiện hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Trường. Điều kiện xét tuyển vào Học viện An ninh Biên phòng như sau:


Chi nhánh

2019

Năm 2020

Năm 2021

Ngành an ninh biên giới

* Tổ hợp A01

Thí sinh hai miền Nam – Bắc

21,85

24,70

– tuyển thẳng học sinh THPT: 25,50

– Nhập kết quả kiểm tra phụ: 26,35

Thí sinh Nam Quan Khu 4

23,45

27

24.15

Thí sinh Nam Quan Khu 5

19.3

25,40

24,50

Ứng viên Nam Quân khu 7

22,65

20,40

– tuyển thẳng học sinh THPT: 24,80

– Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT: 25.00đ

– Xét tuyển học bạ THPT: 28,52

Thí sinh Nam Quân Khu 9

20,55

22,25

– Điểm xét tuyển từ kết quả thi THCS: 24,85

– Điểm xét tuyển học bạ THPT: 28,51

* Kết hợp C00

Thí sinh hai miền Nam – Bắc

26,5

28,50

tuyển thẳng học sinh THPT: 25,00

– Xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT: 28,50đ

Thí sinh Nam Quan Khu 4

25.0

27

27,25

Thí sinh Nam Quan Khu 5

24,75

27

– Xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT: 27,50đ

– Điểm xét tuyển học bạ THPT: 23,15

Ứng viên Nam Quân khu 7

24

26,25

– Xét tuyển bằng kết quả thi THCS: 27,00đ

– Xét tuyển học bạ THPT: 22,68

Thí sinh Nam Quân Khu 9

25

27,50

– Xét tuyển từ kết quả thi THCS: 26,25

– Điểm xét tuyển học bạ THPT: 24,13

Khoa Luật

* Nhóm A01

Thí sinh hai miền Nam – Bắc

23.15

Thí sinh Nam Quan Khu 4

23,65

Thí sinh Nam Quan Khu 5

18,9

Ứng viên Nam Quân khu 7

16,25

Thí sinh Nam Quân Khu 9

17,75

* C00 phức tạp

Thí sinh hai miền Nam – Bắc

26,75

27,25

Thí sinh Nam Quan Khu 4

20,5

– Xét tuyển từ kết quả thi THCS: 26,25

Thí sinh Nam Quan Khu 5

26

Ứng viên Nam Quân khu 7

24,75

Thí sinh Nam Quân Khu 9

25

READ  Cách dọn phòng khách sạn | Aviationaustralia.asia

Tìm các trường đại học ở miền Bắc để sớm đưa ra quyết định chọn trường phù hợp với mục tiêu của bạn.

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_fullsetting ": 0," setting_process_fullsetting ": 0 , "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60_ "resize_image_image 0," size " size_image_min_height ": 0," size_image_position ": 230," resize_image_normal_height ": 0," size_image_max ": 690," size_image_max_height ": 0," _ news_news_ "1 small" 120 "," resize_news_image_heize_thumbnail: " "200", "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": "280" _, "resize_0" 400_height "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_news_image "resize": 0, size_mobile_news_image "resize" 0, "setting_signature_on": "1", "setting_signature_text": "", "mail_type": "sm tp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 ", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false, "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_access_time": "60", "site_access_time": "60", :["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n haife s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng nhưng u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};