Đại học Y dược – Đại học Huế | Aviationaustralia.asia

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế
 • Tên tiếng Anh: Hue University of Medicine and Pharmacy (Hue UMP)
 • Số trường: DHY
 • Loại trường: Công cộng
 • Hệ đào tạo: Cử nhân – Thạc sĩ – Truyền thông – Tổ chức quốc tế – Dịch vụ
 • Địa chỉ số. 06 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế
 • ĐT: (0234) 3822173 – (0234) 3822873
 • E-mail: [email protected]
 • Trang mạng: https://huemed-univ.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/FanpageTruongDaiHocYDuocHue/

B. THÔNG TIN HÀNH CHÍNH NĂM 2021

I. Thông tin chung

1. Khi vào

 • Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy hoạch tổng thể của Đại học Huế.

2. Vấn đề truy cập

 • Thí sinh là học sinh tốt nghiệp THPT.

3. Giới hạn đăng ký

 • Nhập học trong nước.

4. Phương thức nhập cảnh

4.1. Phương pháp lựa chọn

 • Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THCS năm 2021.
 • Xét tuyển theo kết quả học tập ở cấp THCS (hồ sơ).

4.2. Cổng thông tin đảm bảo chất lượng cài đặt, chế độ đăng ký

 • Theo mức độ đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

5. Đọc

 • Trường học Đại học Y Dược – Đại học Huế Dự kiến ​​năm học 2021-2022: 14.300.000 đồng / năm học / sinh viên (Trường hợp nhà nước có quy định mới về học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập thay thế Luật số 86/2015 / NĐ-CP ban hành ngày 02/10/2015). Nhà trường sẽ điều chỉnh mức học phí theo quy định mới).
READ  Ngàn cánh hạc – Chén trà thu lại phần ký ức, đời người tựa cánh hạc bay cuối ngàn | Aviationaustralia.asia

II. Các ngành tuyển dụng

* Xem thêm: Các tổ hợp môn học tuyển sinh đại học, cao đẳng

C. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA CHÚNG TÔI

Điểm chuẩn vào Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế như sau:

Chi nhánh

2019

Năm 2020

Năm 2021

Bác sĩ

25

27,55

27,25

Răng hàm Mặt

24,70

27,25

26,85

Vắc xin

18,25

19,75

19,50

Y học cổ truyền

21,75

24.8

24,90

tiệm thuốc

22,75

25,6

24,90

Điều dưỡng

19,25

22,5

21,90

Kỹ thuật khám bệnh

21,25

24.4

24,50

Kỹ thuật hình ảnh y tế

20,25

23,45

23,50

Sức khỏe cộng đồng

16,50

17,15

16,00

Một nữ hộ sinh

19.15

19,50

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH NHỎ

Đại học Y Dược – Đại học Huế
Đầu vào Đại học Y Dược – Đại học Huế
Các khóa học dành cho sinh viên Đại học Y Dược – Đại học Huế
Các lớp sinh viên Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế

Đại học Dược khoa Huế

Khi cần thay đổi hoặc cập nhật nội dung trong bài viết này, vui lòng gửi email tới: [email protected]

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_fullsetting ": 0," setting_process_fullsetting ": 0 , "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60_ "resize_image_image 0," size " size_image_min_height ": 0," size_image_position ": 230," resize_image_normal_height ": 0," size_image_max ": 690," size_image_max_height ": 0," _ news_news_ "1 small" 120 "," resize_news_image_heize_thumbnail: " "200", "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": "280" _, "resize_0" 400_height "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_news_image "resize": 0, size_mobile_news_image "resize" 0, "setting_signature_on": "1", "setting_signature_text": "", "mail_type": "sm tp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 ", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false, "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_access_time": "60", "site_access_time": "60", :["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n haife s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng nhưng u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};