Cơ sở dữ liệu quan hệ hay, ngắn gọn | Aviationaustralia.asia

Lý thuyết Tin học 12 bài 10: Thông tin hay, ngắn gọn và phù hợp

1. Mô hình dữ liệu mối quan hệ.

Các yếu tố hệ thống dữ liệu:

+ Cấu trúc dữ liệu

+ Nhiệm vụ, chức năng kế toán trên dữ liệu

Dữ liệu ràng buộc.

• Mô hình dữ liệu mối quan hệ (gọi tắt là mô hình liên kết) được EF Codd giới thiệu vào năm 1970. Trong ba mươi năm qua, cấu trúc dữ liệu được xây dựng dựa trên việc xây dựng liên kết đã được sử dụng rộng rãi.

• Tùy thuộc vào quy trình:

Dữ liệu được trình bày trong một bảng.

Mỗi bảng chứa các hàng và cột đại diện cho thông tin về một chủ đề cụ thể.

cột đại diện cho các thuộc tính của chủ đề và tên cột thường là tên của các thuộc tính.

+ Mỗi hàng đại diện cho một người, cộng với một giá trị đặt bằng các cột.

• Về quản lý dữ liệu:

+ Có thể cập nhật dữ liệu như thêm, xóa hoặc sửa các bản ghi trên máy tính để bàn.

+ Kết quả phân tích dữ liệu bằng truy vấn dữ liệu có được khi thực hiện các công việc xử lý dữ liệu.

• Tùy thuộc vào các hạn chế dữ liệu: Dữ liệu trong bảng phải thỏa mãn các hạn chế nhất định. Ví dụ, không có hai bộ giá trị nào trong bảng có thể giống hệt nhau.

2. Cơ sở dữ liệu mối quan hệ

READ  Giải Sinh học 7 Bài 12: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp | Aviationaustralia.asia

a) Các khái niệm

• Một cơ sở dữ liệu được xây dựng trên cơ sở dữ liệu quan hệ.

• Hệ thống quản lý dữ liệu được sử dụng để tạo, cập nhật và sử dụng dữ liệu được gọi là hệ thống quản lý dữ liệu quan hệ.

• Khu vực hiển thị các kiểu dữ liệu tính năng.

Mỗi mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu có các đặc điểm chính sau:

Các mối quan hệ trong hệ thống dữ liệu có các đặc điểm chính sau:

+ Mỗi mối quan hệ có một tên gọi để phân biệt với các mối quan hệ khác;

+ Tuples là duy nhất và không được thiết kế;

+ Mỗi đối tượng địa lý có một tên cụ thể và không theo thứ tự;

+ Các quan hệ không có giá trị hợp lệ hoặc các đặc điểm phức tạp.

• Các hệ thống quản lý dữ liệu khác: Microsoft, Access, Microsoft SQL Sever, …

b) Ví dụ

• Để quản lý các khoản vay của sinh viên tại trường, thư viện cần thông tin về:

+ Tình trạng mượn sách

+ Học sinh có thẻ mượn sách.

+ Có sách trong thư viện

c) Khóa và kết nối giữa các bảng

• Khoa

+ Trong bảng dọc không có hai hàng nào bằng nhau trên tất cả các hình.

Trong một bảng, tập hợp các thuộc tính được mô tả được gọi là khóa bảng.

• Những bài học tuyệt vời

Bảng có thể có một số nút. Trong các khóa của bảng, thường chọn (xác định) một khóa làm khóa chính.

READ  Unit 3 lớp 12: Speaking | Aviationaustralia.asia

+ Trong hệ thống quản lý dữ liệu liên quan, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của mỗi bộ giá trị tại khóa đầu tiên không được để trống.

+ Các hệ thống quản lý dữ liệu liên quan kiểm soát điều này và đảm bảo tính chính xác của dữ liệu, tránh khả năng một thông tin mục xuất hiện nhiều lần sau khi cập nhật dữ liệu. Trong tiếp thị liên kết, loại hạn chế về dữ liệu này còn được gọi là sự tin tưởng thực thể mạnh mẽ (hoặc viết tắt chính).

• Thông tin:

Mỗi bảng có ít nhất một nút. Việc nhận dạng khóa phụ thuộc vào ý nghĩa tương đối của dữ liệu, không phụ thuộc vào giá trị của dữ liệu.

+ Nên chọn khóa đầu tiên là khóa có thuộc tính thấp hơn.

Tổ chức: trên thực tế nhóm giữa các bảng dựa trên một đặc điểm quan trọng.

Xem thêm Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Tin học 12 kèm theo một số đáp án hay:


Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng đề thi miễn phí luyện thi THPT quốc gia tại Khoahoc.vietjack.com

CHỈ 250K CHO MỖI LỚP HỌC, VIETJACK HỖ TRỢ COVID

Tuyển tập video dạy học từ những giáo viên giỏi nhất – TỪ 399K tại Khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

bai-10-co-so-du-lieu-quan-he.jsp


Phần còn lại của loạt bài lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud