Cơ sở dữ liệu quan hệ | Aviationaustralia.asia

12 Câu hỏi Khoa học Máy tính Bài 10 (có đáp án): Thông tin quan hệ

Câu hỏi 1 Thiết kế phổ biến nhất để xây dựng dữ liệu liên quan là:

A. Tình trạng vị trí

B. Mô hình thông tin mối quan hệ

C. Chất liệu phù hợp với vật

D. Mô hình cơ sở quan hệ

Trả lời: Phương pháp thiết kế phổ biến nhất để xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ là hệ thống kết nối EF Codd được giới thiệu vào những năm 1970. Trong 30 năm qua, cấu trúc dữ liệu được xây dựng trên khung quan hệ đã được sử dụng rộng rãi.

Trả lời: KHẤU TRỪ

Câu 2: Những khái niệm nào được sử dụng để mô tả các yếu tố của một hệ thống thông tin quan hệ?

A. Cấu trúc dữ liệu

B. Vấn đề dữ liệu

C. Các hàm và các hàm trên dữ liệu

D. Tất cả các câu trên

Trả lời: Các tiêu chí được sử dụng để mô tả các thành phần của mô hình dữ liệu liên kết là:

+ Cấu trúc dữ liệu

+ Nhiệm vụ, tính toán trên dữ liệu

+ Dữ liệu ràng buộc

Trả lời: DỄ

Câu hỏi 3: Trong mô hình liên quan, tùy thuộc vào quá trình, dữ liệu được biểu diễn như sau:

A. Nhóm B. Lĩnh vực. Ghi C. Bảng D. Báo cáo

Trả lời: Trong mô hình quan hệ, cấu trúc dữ liệu được biểu diễn trong một bảng. Mỗi bảng chứa các hàng và cột đại diện cho thông tin về một chủ đề cụ thể. các cột đại diện cho các thuộc tính, mỗi hàng đại diện cho một ví dụ.

READ  Phân tích 12 câu đầu đoạn trích Trao duyên của Nguyễn Du hay nhất | Aviationaustralia.asia

Trả lời:

Câu hỏi 4: Thao tác dữ liệu có thể là:

A. Chỉnh sửa bản ghi

B. Thêm bản ghi

C. Xóa bản ghi

D. Tất cả các câu trả lời trên

Trả lời: Dữ liệu có thể được cập nhật như thêm, xóa hoặc chỉnh sửa các bản ghi trong màn hình nền. Kết quả phân tích dữ liệu thông qua truy vấn dữ liệu thu được bằng cách thực hiện các phép toán dữ liệu.

Trả lời: DỄ

Câu hỏi 5: Thông tin nào về hệ thống quản lý dữ liệu là đúng?

A. Phần mềm được sử dụng để xây dựng dữ liệu liên quan

B. Phần mềm dùng để tạo, cập nhật và sử dụng dữ liệu

C. Phần mềm Microsoft Access

D. Phần mềm khắc phục sự cố quản lý liên quan đến giao diện dữ liệu

Trả lời: Hệ thống quản lý dữ liệu quan hệ là phần mềm được sử dụng để tạo, cập nhật và sử dụng dữ liệu liên kết.

Trả lời: KHẤU TRỪ

Câu hỏi 6: Phát biểu nào sau đây là đúng về miền?

A. Các khu vực địa lý khác nhau không nhất thiết phải khác nhau

B. Mỗi đối tượng có thể có hai hoặc nhiều miền

C. Hai ký tự khác nhau có thể có cùng diện tích

D. Vùng thuộc tính và họ thường thuộc kiểu văn bản

Trả lời: Miền là loại dữ liệu tính năng. Mỗi thuộc tính có một miền, ví dụ tên miền của họ thường là một loại văn bản, không quá 25 ký tự.

Trả lời:

READ  GDCD 10 Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình | Aviationaustralia.asia

Câu 7: Hành vi nào sau đây không phải là hành vi quan hệ trong hệ thống dữ liệu quan hệ?

A. Các bộ giá trị khác nhau và cấu trúc của các bộ giá trị không liên quan

B. Mối quan hệ không có đặc điểm hợp lệ hoặc đặc điểm phức tạp

C. Mỗi thuộc tính có một tên duy nhất và cấu trúc của các thuộc tính là quan trọng

D. Tên quan hệ có thể kết hợp với nhau

Trả lời: Đặc điểm của các liên kết trong cơ sở dữ liệu liên kết là:

+ Các bộ giá trị khác nhau và cấu trúc của các bộ giá trị không quan trọng

+ Các mối quan hệ không có nhiều giá trị hoặc đặc điểm phức tạp

+ Mỗi đối tượng địa lý có một tên riêng và cấu trúc thuộc tính là quan trọng

+ Mỗi mối quan hệ có một tên để phân biệt nó với các tên liên kết khác

Trả lời: DỄ

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng về chìa khóa của sự giả dối?

A. Bảng có thể có một số khóa ban đầu

B. Mỗi bảng có ít nhất một khóa

C. Khóa xác định ý nghĩa tương đối của dữ liệu, không phải giá trị của dữ liệu

D. Khóa đầu tiên nên được chọn là khóa có ít đặc điểm nhất

Trả lời: Một bảng có thể có nhiều nút nhưng chỉ có một nút. Định nghĩa khóa phụ thuộc vào ý nghĩa tương đối của dữ liệu, không phụ thuộc vào giá trị của dữ liệu và khóa đầu tiên nên được chọn là khóa có ít đặc điểm nhất.

READ  Sơ đồ tư duy Hóa 12 chương 1 | Aviationaustralia.asia

Trả lời: TRONG

Câu 9: Giả sử bảng có 2 trường SOBH (số bảo hiểm) và HOTEN (họ và tên) thì nên chọn trường SOBH làm khóa chính vì:

A. Trường SOBH là duy nhất, trong khi trường HOTEN không khác

B. Trường SOBH là số kiểu, trong khi trường PHOTO không phải là số kiểu

C. Trường SOBH đứng trước trường HOTEN

D. SOBH là một trường ngắn

Trả lời: Nên chọn trường SOBH làm khóa đầu tiên vì trường SOBH là duy nhất, còn trường ẢNH không phải là duy nhất (vì có thể có nhiều người trùng tên).

Trả lời: TRONG

Câu 10: Bảng sau được cung cấp:

– DanhMucSach (MaSach, TenSach, MaLoai)

– LoaiSach (MaLoai, LoaiSach)

– HoaDon (MaSach, SoLuong, DonGia)

Cần có những bảng nào để xác định giá của một cuốn sách?

A. HoaDon

B. DanhMucSach, HoaDon

C. DanhMucSach, LoaiSach

D. HoaDon, LoaiSach

Trả lời: Để biết giá sách, bạn phải tìm đơn giá (Dongia) trong bảng HoaDon và để biết giá sách, bạn phải tìm Masach trong bảng HoaDon. Từ Masach này, tìm kiếm danh sách ListMucSach để tìm cuốn sách bạn đang tìm.

Trả lời: KHẤU TRỪ

Xem thêm Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Tin học 12 kèm theo một số đáp án hay:


Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng đề thi thử miễn phí chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia tại Khoahoc.vietjack.com

CHỈ 250K CHO MỖI LỚP HỌC, VIETJACK HỖ TRỢ COVID

Tuyển tập video dạy học từ những giáo viên giỏi nhất – TỪ 399K tại Khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

bai-10-co-so-du-lieu-quan-he.jsp


Phần còn lại của loạt bài lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud