Chu vi là gì? Cách tính chu vi các hình trong toán học | Aviationaustralia.asia

1. Chu vi có nghĩa là gì?

Chu vi là độ dài đo được của một đoạn thẳng bao phủ một mặt phẳng 2D, hoặc chúng ta có thể hiểu chu vi là độ dài của một đoạn thẳng bao phủ diện tích của hình. Do đó ta có chu vi hình vuông, chu vi hình chữ nhật, chu vi hình tròn … với các cách tính đúng khác nhau.

Tổng độ dài của đoạn thẳng xung quanh mặt phẳng là chu vi của nó

2. Chu vi và cách tính chu vi hình trong toán học

Trong toán học, có nhiều dạng hình khác nhau như hình tròn, hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác, hình thang, … mà học sinh cần nắm được. Đây là những thông tin chi tiết về định nghĩa chu vi và cách tính chu vi hình trong toán học.

2.1. Chu vi và cách tính chu vi hình tròn

Chu vi của một hình tròn là chiều dài của ranh giới của nó. Một người sẽ tính chu vi của hình tròn theo công thức của mình. Cụ thể, công thức tính một hình tròn là lấy pi (coi như 3,14) đường kính của hình tròn đó, hoặc pi nhân với bán kính của hình tròn 2 lần, vì đường kính bằng bán kính nhân với hình tròn. 2.

Do đó, ta có công thức tính chu vi hình tròn như sau:

P = dx pi hoặc P = rx 2 x pi

Ở đó:

+ P là kí hiệu của chu vi hình tròn

+ d là đường kính của hình tròn

+ r là bán kính của hình tròn.

+ pi bằng 3,14. Số pi được biểu thị bằng tỷ số của chu vi hình tròn.

Thí dụ: Tìm chu vi của bánh xe có đường kính 0,75m.

Trả lời: Đây là một bài toán đơn giản, có một phép tính bạn chỉ cần sử dụng công thức trên và thay số vào phép tính. Vì tiêu đề cho đường kính của hình tròn, hãy biết số pi.

Vậy chu vi của bánh xe tròn này là: P = d.pi = 0,75 x 3,14 = 2,355 (m)

READ  Coordinator là gì? Đặc trưng trong từng ngành Sales, Marketing, F&B… | Aviationaustralia.asia

Vậy chu vi hình tròn là 2,355 (m).

2.2. Chu vi và cách tính chu vi hình chữ nhật

Tương tự như định nghĩa chung về chu vi, chu vi hình vuông là độ dài của đoạn thẳng bao quanh mặt phẳng hình chữ nhật. Cho rằng một hình chữ nhật có bốn góc vuông và do đó là một hình thang cân và nó phải có tất cả các tính chất của một hình cân và một hình bình hành.

Do đó, tổng của hai lần chiều dài và chiều rộng là chu vi của hình chữ nhật. Cách tính chu vi hình chữ nhật như sau:

P = (A + B) x 2

Ở đó:

+ A là kí hiệu chiều dài của hình chữ nhật

+ B là kí hiệu chiều rộng của hình chữ nhật

+ P là chu vi hình vuông

Thí dụ: Tìm chu vi của một cái bánh hình chữ nhật khi độ dài các cạnh lần lượt là 6cm và 3cm.

Trả lời: Đầu bài nêu chiều dài, chiều rộng, chiều cao của một cái bánh hình chữ nhật. Vì vậy, chúng ta chỉ cần sử dụng công thức tính đoạn mạch trên và thay số, tính toán là có kết quả.

Ta có công thức tính chu vi hình chữ nhật: P = (a + b) x 2 = (6 + 3) x 2 = 9 x 2 = 18 (cm)

Vậy chu vi chiếc bánh hình chữ nhật là 18 cm.

2.3. Chu vi và cách tính chu vi hình vuông

Hình vuông là độ dài của một đoạn thẳng bao quanh một hình hoặc hình vuông hai chiều. Hình vuông là hình có 4 cạnh bằng nhau và góc vuông bằng 490 độ. Do đó, việc tính chu vi hình vuông rất đơn giản theo công thức sau:

P = 4

Ở đó:

+ ở mỗi cạnh của hình vuông

+ P là chu vi hình vuông.

Tóm lại, chu vi của một hình vuông là tổng độ dài của bốn cạnh của nó, hoặc độ dài của một cạnh nhân với 4.

Thí dụ: Cho cạnh của hình vuông của bảng là 6 cm. Tính chu vi hình vuông của tấm ván này.

Trả lời: Bài toán cho biết cạnh của góc vuông, vì vậy chúng ta có thể sử dụng công thức tính bình phương và thay số. Ta có công thức P = ax 4 = 6 x 4 = 24 (cm)

Vậy chu vi của tấm ván này là 24 cm.

2.4. Chu vi và cách tính chu vi hình tam giác

Hình tam giác là hình bao gồm 3 cạnh như tên gọi của nó. Ta có tam giác đều, tam giác vuông có góc vuông 90 độ và tam giác vuông có 3 cạnh vuông hoặc tam giác cân, tam giác tù, tam giác nhọn và tam giác cân. Cho dù chúng là các tam giác khác nhau nhưng chu vi của tam giác vẫn là tổng của 3 cạnh được cộng. Tùy thuộc vào tính chất của từng hình dạng mà bạn sẽ có một công thức khác nhau.

READ  Ngành Thống kê kinh tế ra làm gì? Ngành tiềm năng ở nước ta! | Aviationaustralia.asia

Tìm chu vi của một tam giác bằng tổng các cạnh của nó

Trong. Làm thế nào để tính chu vi của một tam giác đều?

Hình tam giác thường là hình tam giác có các cạnh và góc khác nhau. Hình tam giác thường có các cạnh khác nhau mà chung một đường đi của chu vi là tổng của 3 cạnh được cộng lại. Chu vi hình tam giác thường bằng tổng ba cạnh. Công thức tính chu vi hình tam giác thường là P = a + b + c. Trong đó: a, b, c lần lượt là 3 cạnh của tam giác.

Thí dụ: Tính chu vi tam giác đều ABC khi độ dài các cạnh lần lượt là 2,3,4 cm.

Trả lời: Vì bài toán cho độ dài 3 cạnh của tam giác nên ta sử dụng công thức P = a + b + c = 2 + 3 + 4 = 9 (cm). Vậy chu vi hình tam giác đã cho là 9 cm.

b. Tính chu vi tam giác vuông

Hình có 3 cạnh và góc vuông là tam giác vuông. Tính chu vi của một tam giác vuông theo công thức sau:

P = a + b + h

Ở đó:

+ A và B là hai cạnh của góc vuông đó.

+ h là chiều cao của tam giác, nối từ đỉnh xuống đáy của hình.

c. Công thức tính chu vi tam giác cân

Chu vi của một tam giác cân được tính theo công thức: P = a + b + c

Vì là hình vuông cân nên nó sẽ được tính là 2a + c hoặc 2b + c.

d. Công thức tính chu vi tam giác vuông

Hình tam giác vuông là hình có 3 cạnh bằng nhau nên chu vi sẽ là P = ax 3 = bx 3 = cx 3.

Vậy chu vi hình tam giác ngắn gọn là tổng 3 cạnh của hình tam giác đó cộng lại. Mặc dù mỗi tam giác đều có những đặc điểm và tính chất riêng nhưng tính tổng của các chu vi sẽ có những cách tính tổng giống nhau.

2.5. Tính chu vi của phương trình

Một tứ giác có hai cạnh đối song song với nhau là tứ giác đều. Nó có một hình thang độc đáo với các góc vuông. Do đó, chu vi đoạn thẳng bằng tổng tất cả các cạnh liền kề nhân với 2. Hay chu vi đoạn thẳng là tổng độ dài bốn cạnh của hình đó.

READ  🤼🏻 GIA SƯ DẠY VÕ TẠI NHÀ © 【DẠY KÈM VÕ THUẬT】 | Aviationaustralia.asia

Ta có công thức sau cho mạch: C = 2 (a + b). Ở đó:

+ a và b: mỗi phần bằng nhau.

C là kí hiệu của đoạn mạch song song.

Thí dụ: Tìm chu vi hình bình hành khi độ dài các cạnh a = 4cm, b = 8cm.

Trả lời: Bài toán cho 2 cạnh của hình bình hành nên ta sử dụng công thức tính diện tích hình bình hành là C = 2 (a + b) = 2 (4 x 8) = 2 x 12 = 24 (cm))

Vậy chu vi diện tích hình bình hành là 24cm.

2.6. Chu vi và cách tính chu vi hình thang

Hình thang là tứ giác lồi có hai cạnh đáy và các cạnh bên song song. Trong đó, có một hình thang vuông cân 1 góc 90o và một hình thang cân có 2 góc gần cùng đáy.

Theo đó, tổng độ dài hai đáy và hai cạnh bên là chu vi hình thang. Tức là, chu vi của hình thang sẽ bằng tổng của tất cả các cạnh được kết nối.

Công thức tính chu vi hình thang như sau:

P = a + b + c + d

Ở đó:

+ P là chu vi hình thang

+ a, b, c, d là các cạnh của hình thoi.

Thí dụ: Tìm chu vi hình thang biết độ dài đáy trên là 10 cm, đáy dưới là 8 cm và độ dài hai cạnh lần lượt là 6 cm và 9 cm.

Trả lời: Bài toán cho biết độ dài đáy bằng 2 và 2 nên dùng công thức tính chu vi hình thang ta có: P = a + b + c + d = 10 + 8 + 6 + 9 = 33 (cm )

Vậy chu vi của hình thang này là 33 cm.

Sự đối đãi: Tính chu vi hình thang cân hoặc hình thang cân, hình thang vuông cân bằng tổng 2 đáy và 2 cạnh cộng lại.

Chu vi và cách tính chu vi các hình trong toán học.

Nói tóm lại, chu vi của một phương trình toán học trong toán học sẽ là tổng của các phần được nối tương ứng. Nếu là hình tam giác thì đó sẽ là tổng của 3 cạnh được cộng vào, còn nếu là hình vuông thì hình vuông sẽ là tổng của 4 cạnh được cộng lại … Tuy nhiên, mỗi hình sẽ có những đặc điểm khác nhau mà môi trường xung quanh cũng tuân theo . Có một số thủ thuật nhất định mà bạn cần phải ghi nhớ. Nhưng nhìn chung, bạn chỉ cần hiểu chu vi là tổng độ dài đoạn thẳng xung quanh hình máy bay để dễ hiểu hơn. Ngoài ra, mỗi hình sẽ có những đặc điểm để phân biệt với hình khác mà bạn cần nắm được để dễ dàng tìm hiểu chu vi hình đó, tính chu vi hình dễ dàng hơn.

Tóm lại, chu vi là gì và cách tính chu vi của các dạng hình học trên trong môn toán là những kiến ​​thức quan trọng và được vận dụng nhiều trong chương trình học mà các em học sinh cần ghi nhớ.

>> Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud