Chiến sự lan rộng ra cả nước (phần 1) | Aviationaustralia.asiaCâu hỏi Lịch Sử 11 bài 20 (có đáp án): Chiến tranh lan rộng khắp đất nước (Phần 1)

Câu hỏi 1. Sau khi đánh chiếm 6 tỉnh Nam Kỳ, thực dân Pháp đã làm gì?

Quảng cáo

A. Tìm cách xoa dịu cuộc đấu tranh của mọi người

B. Tìm cách mua chuộc triều Nguyễn

C. Bắt đầu lập hiến pháp, chuẩn bị kế hoạch tấn công Bắc Kỳ.

D. Chấm dứt kế hoạch mở rộng để củng cố quân đội

Trả lời:

Hướng dẫn giải: Phần 2 (Phần I) Trang 117 SGK Lịch Sử 11 11

Câu 2. Nội dung là gì? họ không phải cho biết chính sách của nhà Nguyễn sau khi Pháp đánh chiếm 6 tỉnh Nam Kỳ?

A. Tiếp tục thực hiện chính sách “bế quan tỏa cảng”.

Quảng cáo

B. Cử phái đoàn sang Pháp đàm phán giải phóng sáu tỉnh Nam Kỳ.

C. Truyền máu

D. Bỏ qua mọi đề nghị cải cách, đổi mới đất nước

Trả lời: KHẤU TRỪ

Dặn dò: Phần 1 (phần I) Trang 116 SGK Lịch Sử 11 Đại cương

Câu 3. Trước tình hình đất nước hiện nay, mấy ai dám đưa ra những chứng cứ của triều đình, bày tỏ quan điểm về cải cách, cải cách?

A. Nguyễn Tri Phương B. Nguyễn Trường Tộ

C. Tôn Này Thuyết D. Hoàng Diệu

Quảng cáo

Trả lời: KHẤU TRỪ

Dặn dò: Phần 1 (phần I) Trang 116 SGK Lịch Sử 11 Đại cương

Câu 4. Để chuẩn bị cho cuộc tấn công Bắc Kỳ lần thứ nhất, thực dân Pháp đã làm gì?

A. Xây dựng căn cứ quân sự ở Bắc Kỳ

B. Tăng cường quân sự ở Bắc Kỳ

C. Cử gián điệp miền Bắc tìm hiểu tình hình và đánh lừa một số giáo dân lầm lạc.

D. Buộc triều đình nhà Nguyễn ký hiệp ước mới.

Trả lời:

Hướng dẫn giải: Phần 2 (Phần I) Trang 117 SGK Lịch Sử 11 11

Câu hỏi 5. Nguyên nhân nào dẫn đến việc thực dân Pháp xâm lược Bắc Kỳ lần thứ nhất (1873)?

A. Nhà Nguyễn tiếp tục chính sách “mở cửa”.

B. Nhà Nguyễn đàn áp cuộc khởi nghĩa của nông dân.

C. Đế chế nhà Nguyễn tìm cách giải quyết “vụ Đuypuy”

D. Nhà Nguyễn phản đối chính sách của Pháp

Trả lời:

Hướng dẫn giải: Phần 2 (Phần I) Trang 117 SGK Lịch Sử 11 11

Câu 6. Tướng Pháp là người ra lệnh xâm lược Bắc Kỳ lần thứ nhất (1873).

READ  Tổng hợp Lý thuyết, Bài tập và Một số ứng dụng | Aviationaustralia.asia

A. Garnier B. Bolaeck

C. Rivie D. Rêve

Trả lời: TRONG

Hướng dẫn giải: Phần 2 (Phần I) Trang 117 SGK Lịch Sử 11 11

Câu 7. Ngày 20-11-1873, quân Pháp nổ súng tấn công tỉnh nào ở Bắc Kỳ?

A. Hà Nội B. Hưng Yên

C. Hải Dương D. Nam Định

Trả lời: TRONG

Hướng dẫn giải: Phần 2 (Phần I) Trang 117 SGK Lịch Sử 11 11

Câu 8. Vì sao năm 1873 quân triều đình thất thủ nhanh chóng ở Hà Nội?

A. Triều đình nhà Nguyễn đầu hàng thực dân Pháp

B. Quân đội đế quốc chống trả quyết liệt và phân tán nhanh chóng

C. Quân đội của đế quốc chỉ phòng ngự, không có sự đoàn kết và kháng chiến của nhân dân.

D. Tòa án tham gia vào cuộc đấu tranh của nhân dân

Trả lời:

Mô tả: Câu số

Câu 9. Trận đánh lớn nhất ở Bắc Kỳ năm 1873 là gì?

A. Địch bao vây pháo đài Hà Nội

B. Trận đánh ở cửa Quan Chưởng (Hà Nội)

C. Xung kích Cầu Giấy (Hà Nội)

D. Phục kích ở Gadar Hàm Rồng (Thanh Hóa)

Trả lời:

Dặn dò: Phần 3 (Phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 11

Câu 10. Mở đầu trận Cầu Giấy (Hà Nội) (12-1873), tướng Pháp chết trận nào?

A. Gianni B. Rivie

C. Harman D. Đuypuy

Trả lời: TRONG

Dặn dò: Phần 3 (Phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 11

Câu 11. Trong trận đánh ở ải Quan Chưởng, ai đã lãnh đạo nghĩa quân chiến đấu đến cùng để bảo vệ đồn?

A. Thạc sĩ B. Nguyễn Tri Phương

C. Lưu Vĩnh Phúc D. Hoàng Tá Viêm

Trả lời: TRONG

Dặn dò: Phần 3 (Phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 11

Câu 12. Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất (1873) buộc Pháp phải đô hộ

A. Lực lượng tăng viện nhanh chóng được bổ sung vào Bắc Kỳ

B. sợ hãi và cố gắng thương lượng

C. bàn kế hoạch mở rộng chiến tranh trấn áp Bắc Kỳ.

D. đẩy mạnh thực hiện âm mưu xâm lược toàn bộ Việt Nam

Trả lời: KHẤU TRỪ

Dặn dò: Phần 3 (Phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 11

Câu 13. Tổ chức các sự kiện một cách kịp thời:

1. Pháp nổ súng tấn công trại Hà Nội lần thứ nhất

READ  Lý thuyết Lịch Sử 11 Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại | Aviationaustralia.asia

2. Các nhóm đối lập kêu gọi tẩy chay Hiệp ước Giáp Tuất.

3. Thực dân Pháp cử Đại úy Gianni đưa quân ra Bắc.

A. 1,2,3 B. 2,1,3

C. 3,2,1 D. 3,1,2

Trả lời: DỄ

Dặn dò: Phần 3 (Phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 11

Câu 14. Vì sao thực dân Pháp tìm cách thương lượng với triều đình nhà Nguyễn để kí hiệp ước mới năm 1874?

A. Pháp không chiếm được Hà Nội

B. Pháp bắt ở Thanh Hóa

C. Pháp thua trận Cầu Giấy lần thứ nhất

D. Pháp thua trận Cầu Giấy lần thứ hai

Trả lời:

Dặn dò: Phần 3 (Phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 11

Câu 15. Triều đình nhà Nguyễn đã làm gì sau chiến thắng của quân và dân ta trong trận chiến Cầu Giấy lần thứ nhất (1873)?

A. Ký Giáp Tuất (1874) với thực dân Pháp

B. Sự lãnh đạo của nhân dân trong cuộc đấu tranh chống Pháp

C. Cử tướng Hoàng Diệu tiếp tục lãnh đạo cuộc đấu tranh

D. Quản lý công cuộc đổi mới và đổi mới đất nước

Trả lời: TRONG

Dặn dò: Phần 3 (Phần I) Trang 119 SGK Lịch Sử 11

Câu 16. Hiệp định nào sau đây thừa nhận sáu tỉnh Nam Kỳ là lãnh thổ của Pháp do Triều đình Nguyễn thực hiện?

Hiệp ước A. Nhâm Tuất B. Hiệp ước Giáp Tuất

C. Thỏa thuận Harman D. Thỏa thuận Pattonos

Trả lời: KHẤU TRỪ

Dặn dò: Phần 3 (Phần I) Trang 119 SGK Lịch Sử 11

Câu 17. Thực dân Pháp lấy cớ gì để xâm lược Bắc Kỳ lần thứ hai (1882)?

A. Nhà Nguyễn tiếp tục chính sách “mở cửa”.

B. Nhà Nguyễn đàn áp cuộc khởi nghĩa của nông dân.

C. Nhà Nguyên duy trì quan hệ chặt chẽ với nhà Thanh ở Trung Quốc

D. Đế quốc nhà Nguyễn phá bỏ Hiệp ước Giáp Tuất (1874)

Trả lời: DỄ

Dặn dò: Phần 1 (Phần II) Trang 119 SGK Lịch Sử 11

Câu 18. Tướng nào của Pháp chỉ huy cuộc tấn công Bắc Kỳ lần thứ hai?

A. Gianni B. Rivie

C. Sở thích D. Duypuy

Trả lời: KHẤU TRỪ

Dặn dò: Phần 1 (Phần II) Trang 119 SGK Lịch Sử 11

Câu 19. Thủ lĩnh của quân đội thuộc địa trong cuộc tấn công Hà Nội Kagara lần thứ hai (1882) của quân Pháp.

READ  Unit 5 lớp 11: Language | Aviationaustralia.asia

A. Nguyễn Tri Phương B. Lưu Vĩnh Phúc

C. Hoàng Diệu D. Hoàng Tá Viêm

Trả lời:

Mô tả: Phần 2 (Phần II) Trang 120 Sách Lịch Sử 11 Cơ Bản A

Câu 20. Chiến thắng Cầu Giấy II chứng tỏ điều gì về tinh thần kiên cường của quân dân ta và quân Pháp?

A. Tinh thần yêu nước và ý chí quyết tâm bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta

B. Sự hợp tác giữa triều đình và quần chúng trong cuộc đấu tranh kháng chiến

C. Trí thông minh của nhân dân ta quyết chiến với kẻ thù

D. Làm cân bằng thế trận cân bằng của quân và dân ta.

Trả lời: KHẤU TRỪ

Dặn dò: Phần 2 (Phần II) Trang 121 SGK Lịch Sử 11 Đại cương

Câu 21. Thực lực của Cầu Giấy lần thứ nhất (1873) và lần thứ hai (1883) đều rất mạnh.

A. Dân quân Hà Nội

B. Các sĩ quan triều đình

Cờ đen C. Lưu Vĩnh Phúc

D. quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc với quân của Hoàng Tá Viêm.

Trả lời: DỄ

Mô tả: Câu số

Câu 22. Việc Triều đình nhà Nguyễn đầu hàng hoàn toàn ách thống trị của thực dân Pháp có ý nghĩa như thế nào?

A. Pháp đánh chiếm Thuận An

B. Các Dấu hiệu của Tòa án Thỏa thuận Harman (1883) và Thỏa thuận Patton (1884)

C. Thành Hà Nội lần thứ nhất (1873)

D. Pháo đài thứ hai của Hà Nội (1882)

Trả lời: KHẤU TRỪ

Dặn dò: Phần 2 (Phần III) Trang 123 SGK Lịch Sử 11 11

Xem thêm Sử ký 11 nhiều câu hỏi có đáp án hoặc một số câu hay:


Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng đề kiểm tra lớp 11 a Khoahoc.vietjack.com

CHỈ 250K CHO MỖI LỚP HỌC, VIETJACK HỖ TRỢ COVID

Đăng ký 11 khóa học tốt nhất dành cho thanh thiếu niên 2k4 tại Khoahoc.vietjack.com

Bạn đã có ứng dụng VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT, Nối, Bài văn mẫu, Trắc nghiệm trực tuyến, Bài giảng…. khoản trợ cấp. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ trên Android và iOS.

Nhóm học facebook miễn phí dành cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên Facebook và youtube:

Nếu thấy hay, mong các bạn động viên và chia sẻ! Thông tin không hợp lệ quy tắc bình luận trang web Bạn sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Phần còn lại của loạt bài lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud