Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2020 | Aviationaustralia.asia

Theo quy chế thi do Bộ Giáo dục công bố, kết quả thi bỏ học ở bậc THCS là 70%.

Like và Theo dõi Fanpage Không. Nhận vào (https://www.facebook.com/tuyensinhso/) Để cập nhật thêm các tin tức tuyển sinh, đọc tài liệu học kỳ, ôn tập cho kỳ thi THPT quốc gia và nhận giấy giới thiệu đăng ký học miễn phí.

TRÁCH NHIỆM NHẤT, KẺ THÙ ĐẦY ĐỦ NHẤT CỦA CHIẾN ĐẤU TỰ ĐỘNG TẠI ĐÂY

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố các yêu cầu đối với kỳ thi bỏ học năm 2020 THCS.

Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT gồm 5 bài thi là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Sinh học (Lý, Hóa, Sinh), Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục).

Trong đó, phần thi Ngữ văn được thực hiện bằng văn bản. Các bài kiểm tra khác có sẵn trong nhiều tùy chọn. Sách Thời gian 120 phút, Toán 90 phút, Ngoại ngữ 60 phút Nội dung trong bài kiểm tra tích hợp 50 phút.

Điểm xét tốt nghiệp gồm các bài thi do thí sinh làm để xác định công nhận tốt nghiệp THPT, điểm ưu tiên (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12. Điểm xét tốt nghiệp được quy về hai chữ số. số thập phân,

Tỷ lệ tốt nghiệp như sau:

  • Đăng ký số đã xây dựng công cụ giải toán nhanh tự động tính điểm tốt nghiệp THPT năm 2020. Thí sinh chỉ cần nhập các môn, điểm ưu tiên sẽ được tính điểm tốt nghiệp sớm nhất.
  • Binh lính có thể nếm thử thiết bị NƠI ĐÂY

Thí dụ:

NGUYỄN VĂN Một thí sinh tranh tài ở các hạng mục sau:

Toán: điểm 7
Văn: 5 điểm
Tiếng Anh: 6 điểm
Lý do: 4 điểm
Hóa học: 6 điểm
Sinh học: 5 điểm
– Điểm trung bình cả năm lớp 12 là: 6,5

– Điểm ưu tiên 0

– 2 Điểm Tiện nghi (Chứng chỉ Dịch vụ xuất sắc)

=> NGUYỄN VĂN A điểm tốt nghiệp là (6.25×7 + 6.5×3): 10 + 0 = 6.325

Em NGUYỄN VĂN A không bị khuyết tật, đã thi đủ các môn và điểm trên 5,0. Vậy là NGUYỄN VĂN A đã tốt nghiệp.

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," saitin_product_size_number ": 0," saitin_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process " setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 150_tiny_height_image 0," resize_height_image " ": 690," resize_image_max_height ": 0," _ resize_news_image "120", "resize_news_image_thumbnail": "300", "300", "" resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_0 ",": "resize 280" _height ":" . 400_save "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_image_width ": 0," mobile_news_image_height "size: 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "mailt_smtpport" ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe ", gmail_smtpuser": "info.zamashop@gmail.com", "gmail_smtppass" : "zamalovely! @ #", "site_group": "1", "site_template_color": false, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false , "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n được sinh ra s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng hoặc u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

READ  Mục tiêu nghề nghiệp IT và những điều bạn nên biết | Aviationaustralia.asia