Các mốc thời đặc biệt quan trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 | Aviationaustralia.asia

Dưới đây là những thời điểm cần cẩn thận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Like và Theo dõi Fanpage Không. Nhận vào (https://www.facebook.com/tuyensinhso/) để cập nhật tin tức tuyển sinh, đề đọc trong học kỳ, ôn tập cho kỳ thi THPT quốc gia và nhận giấy giới thiệu tuyển sinh miễn phí.

Bộ GD & ĐT đã chỉ đạo công tác chuẩn bị Kỳ thi bỏ học THCS năm 2020 tới các sở GD & ĐT, trong đó có nhiều cơ sở lớn trên địa bàn.

STT Nội dung Trong khi
Đầu tiên Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2020 Từ 15 / 6-30 / 6
2 Thông báo cho những thí sinh không đủ điều kiện dự thi Chậm nhất là ngày 23 tháng 7
3 Nhận Giấy báo thi Chậm nhất là ngày 1 tháng 8 năm 2020
4 Thí sinh vào phòng thi làm thủ tục dự thi, chỉnh sửa các sai sót (nếu có) và nghe nội quy, lịch thi. 14/08/2020
5 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 Từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8 năm 2020
6 Thông báo kết quả kiểm tra 27 tháng 8, 2020
7 Thông báo kết quả tốt nghiệp trung học đầu tiên của bạn Nó sẽ được hoàn thành không muộn hơn ngày 1 tháng 9 năm 2020
số 8 Xem bài kiểm tra Từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 năm 2020
9 Nhận bằng cử nhân tạm thời, bản sao và các loại chứng chỉ khác (bản gốc) Hoàn thành chậm nhất là ngày 4 tháng 9 năm 2020
mười Bộ GD & ĐT đã công bố đảm bảo chất lượng đầu vào dữ liệu (thường gọi là cấp quốc gia) ngành đào tạo giáo viên và nhóm ngành y tế. Trước ngày 7 tháng 9
11 Các trường đang thông báo cấp lớp cho các đơn đăng ký đầu vào (lớp dưới) Trước ngày 9/8
thứ mười hai Thí sinh thực hiện điều chỉnh mục tiêu để nộp hồ sơ trực tuyến (chỉ điều chỉnh khi số lần chỉnh sửa không vượt quá số lượng yêu cầu ban đầu) Từ ngày 9/9 đến 17h ngày 16/9
13 Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển bằng phiếu đăng ký xét tuyển (Được phép bổ sung thêm hồ sơ so với số lượng thực tế xét tuyển). Từ ngày 09/09 đến 17h00 ngày 18/09/2016
14 Thí sinh xem lại kết quả xét tuyển của mình và đề nghị chỉnh sửa sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh đã đúng nguyện vọng xét tuyển bằng phiếu) Trước 5h ngày 20/9
15 Các trường công bố kết quả thi lần 1 Trước 5 giờ chiều ngày 27 tháng 9
16 Thí sinh được đảm bảo vào nhóm 1 Trước 5 giờ chiều ngày 3 tháng 10
READ  Tải về biên bản thanh lý hợp đồng lao động mẫu mới nhất | Aviationaustralia.asia

Jennie

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," saitin_product_size_number ": 0," saitin_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process " setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 150_tiny_height_image 0," resize_height_image " ": 690," resize_image_max_height ": 0," _ resize_news_image "120", "resize_news_image_thumbnail": "300", "300", "" resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_0 ",": "resize 280" _height ":" . 400_save "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_image_width ": 0," mobile_news_image_height "size: 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "mailt_smtpport" ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe ", gmail_smtpuser": "info.zamashop@gmail.com", "gmail_smtppass" : "zamalovely! @ #", "site_group": "1", "site_template_color": false, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false , "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n được sinh ra s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng hoặc u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};