Bảng phụ lục xác suất thống kê PDF | Aviationaustralia.asia

Tải các phương trình và thông tin chi tiết về xác suất thống kê, bảng hàm phân phối chuẩn, bảng F Snedecor, bảng tương quan r … ✓ Tải tài liệu miễn phí.

Chỉ số giá trị gia tăng - ViecLamVui

Tải xuống bảng bổ sung các ước lượng xác suất PDF

TRÌNH BÀY 5 trang

TẢI XUỐNG TOÀN BỘ 23 trang bảng tra xác suất thống kê PDF

TÀI LIỆU TRÌNH BÀY

TIÊU ĐỀ PHỤ LỤC CÂU CHUYỆN
nhà văn Cao su, tẩy
Năm xuất bản Nó đang được cập nhật
Một công ty xuất bản Nó đang được cập nhật
Bản tóm tắt Bao gồm một bảng số được sử dụng để tham khảo khi phân tích xác suất thống kê
Xương
 • Bảng 1: Bảng hàm giá trị
 • Bảng 2: Bảng hàm phân phối chuẩn
 • Bảng 3: Phân bố học sinh
 • Bảng 5a: Khoảng tin cậy của tỷ số (với ngẫu nhiên P = 55)
 • Bảng 5b: Khoảng tin cậy của các giá trị (với P ngẫu nhiên = 1%)
 • Bảng 6: Khoảng tin cậy đối với tỷ lệ p = X / n đối với mẫu nhỏ
 • Bảng 7: Khoảng tin cậy cho tỷ lệ nhỏ p <= 0.1 ko p => 0,9 (với p = 5%) (Giá trị của np1 và np2 khi p <= 0,1)
 • Bảng 8: Sự cố lệch hướng
 • Bảng 9: Bảng học sinh Fisher t
 • Bảng 10: Bảng X đến 2. sức mạnh
 • Bảng 11a: Bảng F Snedecor (với P = 5%)
 • Bảng 11b: Bảng F Snedecor (với P = 5%)
 • Bảng 11c: Bảng F Snedecor (với P = 1%)
 • Bảng 11d: Bảng F Snedecor (với P = 1%)
 • Bảng 11e: Bảng F Snedecor (với P = 1 và hàng nghìn)
 • Bảng 12: Mối quan hệ giữa giá trị trung bình và độ lệch chuẩn
 • Trang 13: Hệ số tương quan r
 • Bảng 14: Số ngẫu nhiên

➽➽➽ Tham khảo các tài liệu khác về xác suất thống kê:

Trên đây là bảng bonus thống kê có thể có PDF, ViecLamVui – trang tìm kiếm đặc biệt công việc nhanh chóng Miễn phí – thu thập và giao cho bạn. Hy vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ tốt cho việc tìm kiếm và nghiên cứu của bạn.

#BangPhuLucXacSuatThongKe #ViecLamVui

READ  Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân? Khi nào phải nộp thuế TNCN? | Aviationaustralia.asia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud