Bảng cân đối tài khoản là gì? Hướng dẫn cách lập bảng cân đối tài khoản mới nhất | Aviationaustralia.asia

Bảng cân đối kế toán là một trong bốn bảng quan trọng nhất mà kế toán trong một doanh nghiệp cần phải lập kế hoạch. Vì vậy, trong bài viết dưới đây, 123job sẽ giải thích cho bạn đọc hiểu về thang điểm là gì cũng như những thông tin liên quan đến thang điểm.

Mọi giao dịch về tài khoản tài sản và nguồn vốn phát sinh trong hoạt động kinh doanh đều phải được ghi vào bảng cân đối kế toán. Vì vậy, trong những thông tin mà 123job.vn sẽ chia sẻ với bạn đọc về chúng Số dư là gì?làm thế nào để chuẩn bị lại số dư Mô hình tính toán mẫu.

I. Tìm các chi tiết của phép đo

1. Số dư là gì?

Vì thế Số dư là gì? Bảng cân đối kế toán (hay còn gọi là bảng cân đối kế toán) ra đời nhằm mục đích xem xét, đối chiếu số liệu ghi trên sổ sách, chứng từ để quản lý tính chính xác của số liệu trước khi đưa vào bảng cân đối kế toán. bảng cân đối kế toán, hoặc cái gì khác. khủng hoảng kinh tế.

Số dư là gì?

Số dư là gì?

2. Cần phân biệt giữa số dư tài khoản tiết kiệm và số dư

Sự khác biệt chính giữa bảng cân đối kế toán và bảng cân đối kế toán là gì? Bảng cân đối kế toán sẽ giúp đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong từng lĩnh vực thông qua các thông tin chi tiết hiển thị trên bảng như tỷ lệ mở, tỷ lệ đóng và nâng cấp tài khoản công ty. Đồng thời, mặt khác, bảng cân đối kế toán sẽ giúp các nhà quản lý học cách đánh giá đầy đủ về công ty bằng cách mở và đóng số dư trong suốt chương trình mà không cần thêm bất kỳ khoản nào.

3. Mục đích của phép đo là gì?

Vì vậy mục đích của kế toán thời gian tính toán tính toán gì? Do xác định số dư như trên, bảng kế hoạch sẽ giúp xem xét tổng thể tình hình tăng giảm của các tài khoản bất động sản và tài khoản tiết kiệm trong kỳ báo cáo và từ đầu năm. đến cuối năm. cuối năm của kỳ báo cáo.

READ  Đọc: Cách nghĩ để thành công | Aviationaustralia.asia

Mục đích của phép đo là gì?

Mục đích của phép đo là gì?

Thông tin trình bày trên Bảng cân đối kế toán sẽ là cơ sở để xem xét các ghi chép trong các sổ tham khảo chung. Suy cho cùng là đối chiếu, quản lý số liệu ghi trên báo cáo tài chính và phải tổng hợp báo cáo tài chính với cơ quan thuế.

II. Cách tính theo Thông tư 133

Số dư tài khoản của chúng tôi dựa trên cách tính toán dựa trên thông tư 133 với các thông tin sau:

1. Ví dụ về phép tính theo hình tròn 133

Trước hết, theo phương pháp đo lường để có thể tạo ra số đo chúng ta cần có mô hình đo lường theo thông tư 133.

Tải xuống mẫu đo (Word): TẠI ĐÂY

Tải bảng tính theo 133 (Excel): TẠI ĐÂY

2. Cách tính số dư theo mục 133

Đầu tiên, cơ sở để tính toán Phép đo dựa trên:

 • Số lượng nhân viên kế toán

 • Một xu hướng gia tăng trong quá khứ

Tiếp theo, dựa trên mô hình đo lường trên, chúng tôi thu được cách lập bảng cân đối kế toán Theo Điều 133 như sau:

 • Làm việc trước khi tính toán:

  • Các chi tiết kế toán và ghi danh đầy đủ phải được hoàn thành.

  • Điều tra và đối chiếu các sổ sách liên quan.

 • Dữ liệu, nếu được ghi lại, sẽ được chia thành hai phần:

  • Loại thứ nhất là loại thể hiện số dư của tài khoản đầu kỳ (Trang 1, 2 – Nhập số dư đầu năm) và cuối kỳ (Trang 5, 6- Nhập số dư) . vào cuối năm). Trong đó, tổng số tiền ghi nợ sẽ được hiển thị trong cột ghi nợ và tổng số tiền tín dụng sẽ được hiển thị trong cột Có.

  • Thứ hai là loại số liệu thể hiện số lượng tài khoản tăng từ đầu kỳ đến cuối kỳ báo cáo (Trang 3, 4 – Số tiền nhận được trong tháng). Trong một, tương tự như loại trên, tổng giá trị tăng lên bên Nợ cũng được ghi vào cột Nợ và tổng giá trị tăng lên bên Có cũng được ghi vào cột và Có.

basira tờ basiraMục đích của phép đo là gì?

 • Nhóm A, B: Nhập số tài khoản, tên tài khoản của tất cả các Tài khoản cấp 1 được nhóm sử dụng và các Tài khoản cấp 2 cần xác minh.

 • Trang 1, 2 – Hiển thị Mở khóa Mở

  • Hai cột này sẽ hiển thị số đo của ngày đầu tiên của tháng đầu năm (Số dư đầu tiên được báo cáo).

  • Dữ liệu thường được sử dụng để ghi vào các cột này dựa trên các chỉ số khởi động Sổ Cái Kế toán của tháng đầu năm; hoặc trên phần Bảng Cân đối của năm ngoái của “Các phép đo Năm ngoái”.

 • Trang 3, 4 – Nhập số phát sinh vào thời điểm đó

  • Hai cột sau sẽ hiển thị tổng số Đơn vị và Tổng số Có của tài khoản trong năm báo cáo.

  • Số liệu để ghi trong phần này dựa trên dòng “Đã thu thập từ đầu năm” của bất kỳ tài khoản liên quan nào trên Sổ Cái.

 • Trang 5, 6– Nhập số đo cuối cùng

  • Hai cột này đại diện cho số đo kết thúc (thời điểm kết thúc) của ngày báo cáo hàng năm.

  • Số liệu để ghi vào phần này phải căn cứ vào số quý cuối cùng của tháng trước của năm báo cáo được ghi trên Sổ Cái Kế toán hoặc tính theo thang cột năm thứ nhất (trang 1, 2), số. đang phát triển trong năm (cột 3, 4) trên Bảng cân đối kế toán của năm này.

  • Dữ liệu trong cột 5 và 6 sẽ được sử dụng để chuẩn bị cho Đo lường số dư của năm tới.

READ  Biện luận là gì? Làm thế nào để rèn luyện khả năng biện luận? | Aviationaustralia.asia

Sau khi ghi lại tất cả các dữ liệu liên quan đến tài khoản. Sau đó, cả hai phải được thực hiện Tính toán đo lường.

III. Cách lập Bảng cân đối kế toán theo Mẫu F01-DNN

1. Mô hình đo lường dựa trên loại FO1-DNN

Loda Đo mẫu theo mẫu F01 – DNN: TẠI ĐÂY

2. Hướng dẫn cách đo theo mẫu F01-DNN

Căn cứ vào mẫu F01 – DNN trên, phương pháp chuẩn bị số đo chính xác sẽ được xây dựng trên hai cơ sở:

 • Cuối kỳ kế toán, tổng số dư Nợ của tất cả các tài khoản phát sinh tại thời điểm đó phải bằng tổng số dư Có của tất cả các khoản phải thu.

 • Tương tự, tổng số phát sinh bên Nợ cũng phải bằng tổng số phát sinh bên Có của tất cả các tài khoản.

Cách tính theo Thông tư 133

Hướng dẫn cách đo theo mẫu F01-DNN

Chi tiết về cách chuẩn bị một cái cân trong một cái cân là:

 • Nhóm A – Bảng nhập tài khoản (Account Number): Biểu đồ này sẽ ghi lại số liệu của mỗi cấp chỉ 1 cấp (hoặc đôi khi cả cấp 1 và cấp 2) để công ty sử dụng trong năm báo cáo.

 • Nhóm kết thúc – Ghi Tên tài khoản: Dùng để ghi tên tài khoản cho tài khoản tổng hợp (hoặc chi tiết) từ loại 1 đến loại 9. Mỗi tài khoản phải được liệt kê trực tuyến, từ một tài khoản hiện có số nhỏ trở lên, không phân biệt. về việc tài khoản có số dư cuối kỳ hay không trong thời gian có số khởi hành.

 • Trang 1, 2 – Nhập Số dư đầu năm: Hai cột sau thể hiện số dư rút ra đầu năm và Có đầu năm của từng tài khoản. Số liệu được ghi vào cột 1, cột 2 “Số đo đầu năm” theo Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái, hoặc căn cứ vào số liệu ghi ở cột 5 và cột 6 của Bảng cân đối kế toán năm trước. .

 • Trang 3, 4 – Nhập Tỷ giá của năm: Hai cột này cũng được sử dụng để hiển thị số dư và số dư có của từng tài khoản trong năm báo cáo. Số liệu ghi nhóm 3 và nhóm 4 căn cứ vào tổng số chi bên Nợ và tổng số chi bên Có của từng tài khoản được ghi trên Sổ Cái hoặc Sổ Nhật ký – Sổ Cái trong năm báo cáo.

 • 5.6. trang – Ghi bảng cân đối kế toán cuối năm: Dùng để ghi bảng cân đối giảm trừ cuối năm và cuối kỳ của mỗi kỳ báo cáo. Dữ liệu ghi trên cột 5 và 6 sẽ được tính theo công thức sau:

Số đo cuối năm (cuối thời gian) = Số đo đầu tiên + Tăng theo thời gian – Khuyến khích giảm theo thời gian

IV. Cách kiểm tra dữ liệu số dư tài khoản

Tùy thuộc vào cách lập bảng cân đối kế toán, phương pháp xem xét chi tiết bảng cân đối kế toán như sau:

 • Bước 1: Tiến hành nghiên cứu đối chiếu giữa sổ sách hoàn chỉnh và báo cáo kế toán.

 • Bước 2: Kiểm tra, đối chiếu các giao dịch phát sinh với sổ sách tài khoản.

 • Bước 3: Xem và đối chiếu công nợ của khách hàng.

 • Bước 4: Kiểm tra những người đăng ký khác

 • Bước 5: Xem lại số liệu nhập và xác định bút toán – Xuất thuế GTGT so với tờ khai thuế

 • Bước 6: Điều chỉnh đầu vào và đầu ra.

 • Bước 7 – Kiểm tra xem chữ ký đã hoàn tất chưa.

 • Bước 8: Kiểm tra xem tài khoản bị trừ tiền có đúng không?

READ  Cách tìm ảnh của 1 đường thẳng qua phép tịnh tiến cực hay | Aviationaustralia.asia

Cách kiểm tra dữ liệu số dư tài khoảnCách kiểm tra dữ liệu số dư tài khoản

 • Bước 9: Kiểm tra chữ ký trên bảng lương xem có đầy đủ, thông tin trên sổ sách so với lương thực nhận không.

 • Bước 10: Kiểm tra hành lý xem có vừa không.

 • Bước 11: Kiểm tra xem các tài liệu liên quan đến thông báo đã đến chưa?

 • Bước 12 – Kiểm tra hợp đồng lao động, số thuế cá nhân và chứng từ bảo hiểm.

V. Kết luận

Bởi những thông tin 123job đã chia sẻ trên đây về tính toán tính toán, cách lập các số đo và bảng cân đối theo hình tròn 133 mẫu F01 – DNN. Hi vọng những thông tin này sẽ hữu ích với các bạn, đặc biệt là các bạn trong lĩnh vực toán học và giải tích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud