Bài thơ Đại cáo Bình Ngô (Bình ngô đại cáo) – nội dung, dàn ý phân tích, bố cục, tác giả | Aviationaustralia.asia

Bài hát: Đại Cáo Bình Ngô (Bình Ngô Đại Cáo) – Ngữ Văn 10


Bài học: Thông tin chung – Phần 1: Tác giả – Ms. Trương Khánh Linh (Malamar VietnamJack)

Nội dung bài hát: Đại Cáo Bình Ngô

Quảng cáo

Thơ văn: Đại Cáo Bình Ngô: dung mạo, bảng tính, bảng tính, tác giả |  Đọc hiểu Ngữ văn 10Thơ văn: Đại Cáo Bình Ngô: dung mạo, bảng tính, bảng tính, tác giả |  Đọc hiểu Ngữ văn 10Thơ văn: Đại Cáo Bình Ngô: dung mạo, bảng tính, bảng tính, tác giả |  Đọc hiểu Ngữ văn 10Thơ văn: Đại Cáo Bình Ngô: dung mạo, bảng tính, bảng tính, tác giả |  Đọc hiểu Ngữ văn 10Thơ văn: Đại Cáo Bình Ngô: dung mạo, bảng tính, bảng tính, tác giả |  Đọc hiểu Ngữ văn 10Thơ văn: Đại Cáo Bình Ngô: dung mạo, bảng tính, bảng tính, tác giả |  Đọc hiểu Ngữ văn 10Thơ văn: Đại Cáo Bình Ngô: dung mạo, bảng tính, bảng tính, tác giả |  Đọc hiểu Ngữ văn 10Thơ văn: Đại Cáo Bình Ngô: dung mạo, bảng tính, bảng tính, tác giả |  Đọc hiểu Ngữ văn 10Thơ văn: Đại Cáo Bình Ngô: dung mạo, bảng tính, bảng tính, tác giả |  Đọc hiểu Ngữ văn 10Thơ văn: Đại Cáo Bình Ngô: dung mạo, bảng tính, bảng tính, tác giả |  Đọc hiểu Ngữ văn 10

I. Giới thiệu về tác giả

Xem thêm: Tác giả Nguyễn Trãi

II. Bớt tác phẩm Đại Cáo Bình Ngô

Quảng cáo

1. Tỷ lệ sinh

– Sau khi quân ta đại thắng, tiêu diệt và giải tán 150 vạn quân giặc, Vương Thông buộc phải nhân nhượng, rút ​​quân về nước, Nguyễn Trãi vâng lệnh Lê Lợi viết Bình Ngô đại cáo.

– Đại Cáo Bình Ngô đại cáo có ý nghĩa là Tuyên ngôn độc lập, xuất bản tháng 12 năm Kỉ Mùi (đầu năm 1428).

2. Báo cáo

Cáo là một hình thức nói từ thời cổ đại ở Trung Quốc, được sử dụng bởi các hoàng đế hoặc các nhà cai trị để trình bày một mục đích, nghề nghiệp hoặc công khai.

– Cáo có thể viết bằng vần hoặc vần, nhưng thường là viết bằng bôn-sê-vích, có vần hoặc không có vần, thường có đối địch, câu dài ngắn không hạn chế, mỗi cặp vế khác nhau.

– Vốn từ vựng tốt, tư duy phản biện, cấu trúc năng động và nhất quán.

3. Bố cục (4 phần)

– Phần 1 (từ đầu đến “chứng cứ còn thành văn”): Bài chỉ (chứng cứ tinh thần)

– Phần 2 (tiếp “Ai bảo người ta lấy”): Lời nói chín chắn, đổ máu tội ác của kẻ thù. (Hướng dẫn thực hành)

– Phần 3 (tiếp đến “Chuyện chưa từng có”): Bài ca huyền thoại về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

– Phần 4 (viết tắt): Tuyên ngôn độc lập

4. Giá trị nội dung

Quảng cáo

Bình Ngô đại cáo là bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố tội ác của kẻ thù và ca ngợi thành công của phong trào Lam Sơn.

READ  Công nghệ 10 Bài 3: Sản xuất giống cây trồng | Aviationaustralia.asia

5. Giá trị kỹ thuật

– Kế hoạch, tư duy logic, từ vựng

– Sự tích hợp của các yếu tố chính trị và văn học

– Sử dụng các kĩ thuật: căn lề, thêm thắt, so sánh, tương phản …

III. Phân tích Bình Ngô đại cáo

I. Giới thiệu

– Vài nét về tác gia Nguyễn Trãi: Nguyễn Trãi là một anh hùng, một nhà văn hoá lớn, để lại cho đời sau một tác phẩm văn học lớn.

– Văn thuyết minh: Cáo là một dạng văn nghị luận từ thời cổ đại ở Trung Quốc, được sử dụng bởi các hoàng đế hoặc các nhà cai trị để trình bày một mục đích, nghề nghiệp hoặc để giải thích một chủ đề cho mọi người.

– Đại Cáo Bình Ngô đại cáo: Sau khi quân ta đại thắng, tiêu diệt và phân tán 150 vạn quân địch, Vương Thông buộc phải đình chiến, rút ​​quân về nước của Nguyễn Trãi theo lệnh Lê Lợi viết Đại Cáo. Bin Ngo. Đại cáo bình Ngô có ý nghĩa quan trọng là xác định nền độc lập.

II. Cơ thể người

1. Kinh thánh

a) Bộ óc của con người là cơ sở của học thuyết đấu tranh

– Con người có nghĩa là yêu thương mọi người và làm những gì đúng. (Con người nhân hậu, nghĩa tình phải vậy)

– Con người trong tâm tưởng của Nguyễn Trãi:

+ Yên tâm: con người được sống trong hòa bình, thịnh vượng trong một đất nước tự cường.

+ Xóa bỏ chế độ độc tài: tiêu diệt bọn xâm lược và bọn tham quyền trong nước.

⇒ Cái gốc của tư tưởng nhân nghĩa là lấy xã hội làm cơ sở, vì nhân dân mà chấm dứt áp bức.

b) Thực trạng độc lập dân tộc

– Nguyễn Trãi khẳng định dân tộc nào cũng có quyền bình đẳng vì dân tộc nào cũng có văn hoá, phong tục tập quán và giá trị, đế quốc, anh hùng.

⇒ Các quốc gia có quyền bình đẳng. Văn bản khẳng định nền độc lập tự chủ của dân tộc.

READ  Unit 14 lớp 10: Writing | Aviationaustralia.asia

Tình trạng của tác giả:

+ So sánh Đế quốc Việt Nam với Đế quốc Trung Hoa

+ Gọi các vị hoàng đế của Đại Việt là “vua”

⇒ Giải thích ý nghĩa của tính độc lập và bản quyền của tác giả

2. Lỗi của kẻ thù

– Kẻ thù đã xâm lược nước ta, cai trị nước ta, gây bao tội ác;

+ lừa dối nhân dân ta

+ Những người không nghe thấy đã bị giết

+ Sự áp bức của nhân dân ta bằng hệ thống thuế khoá đồ sộ

+ Kame phen, dich vu va phuc vu

+ Thu giữ tài sản

+ Phá huỷ nền văn hoá Đại Việt

– Người dân phẫn nộ:

+ Hình ảnh và thương hiệu phóng đại “Tre Nam Sơn chẳng ghi hết tội, nước Đông Hải chẳng rửa mùi” lấy tâm trạng để nói về tội ác của quân Minh.

+ Khối lượng câu hỏi “có thể… bao dung”: Tội lỗi của kẻ thù không thể tha thứ.

Karfi Tố cáo mạnh mẽ tội ác man rợ của kẻ thù, đồng thời thể hiện thái độ căm giận, căm phẫn của nhân dân ta.

3. Khởi nghĩa Lam Sơn

a) Ảnh Lê Lợi

– Xuất thân: một người nông dân ăn mặc “trên sa mạc”

– Chọn nguồn căng: “Núi Lam Sơn nâng quyền”

– Lòng căm thù giặc nặng nề: “Tưởng thù giặc lớn, phải chăng là trời chung, lòng căm thù giặc giữ nước, thề không cùng sống…”.

– Có chí hướng, chí hướng, biết dùng người khéo: “Lòng cứu nước… trái”.

– Tìm ra mục đích cuối cùng “Đau lòng, nhức đầu… nếm mật nằm gai… nghĩ cũng sướng”.

⇒ Lê Lợi vừa là con người vừa là anh hùng thời loạn

b) Khởi nghĩa Lam Sơn

– Khó khăn lúc đầu:

+ Thiếu quân dụng, lương thực: binh lính yếu, lương đôi khi thấp, tài

+ Tinh thần của quân và dân: Đấu tranh, quyết tâm (Chúng ta đang nỗ lực khắc phục khó khăn), hợp tác, hợp tác (sử dụng 2 SGK để xây dựng trật tự, non sông)

Farko Chặng đường đầu tiên đầy khó khăn và thử thách, bởi tinh thần lạc quan, đồng lòng, hợp tác, biết dựa vào dân, nghĩa quân Lam Sơn đã vượt qua mọi khó khăn.

READ  Tổng hợp công thức Vật lí lớp 10 | Aviationaustralia.asia

– Các bước để tiếp cận và thành công:

+ Trận ra Bắc: Trận Tây Kinh, Đông Đô, Ninh Kiều, Tốt Động

+ Đánh phá công sự: Trận Chi Lăng, Mã Yên, Xương Giang

⇒ Phương pháp điều tra dân số tái hiện không khí chiến đấu đổ máu, ác liệt với thành công của quân ta cùng với nỗi nhục nhã ê chề của kẻ thù.

– Đánh bại những kẻ tấn công nhà Minh:

+ Có kỹ năng cao, vượt ải, vượt ải thể hiện chiến thắng cuối cùng của kẻ thù.

+ Binh lính cởi vũ khí van xin

+ Tướng giặc ham sống, sợ chết, tước vũ khí, van xin đầu hàng.

– Đặc điểm của quân và dân ta:

+ Công nghệ xuyên suốt và hạt giống: Gươm mài, đá phải đặt….

Tính cách của những kẻ nổi loạn là khôn ngoan và tốt bụng: “Chúa không giết người … ông yên tâm trong quyền lực của mình”

Adawa Nghệ thuật đối lập thể hiện rõ ràng sự khác biệt về quan điểm trong trận chiến giữa ta và địch, từ bản chất của trận chiến đến bản chất, sức mạnh, kỹ năng và tính cách.

4. Tuyên bố Tự do:

– Giọng điệu bao dung, độ lượng thể hiện niềm tin và chiều sâu tư tưởng của tác giả.

– Sử dụng những bức chân dung về tương lai đất nước như “Một dân tộc sẽ trường tồn, giang sơn đổi mới, thái bình thịnh trị”, hình ảnh không gian “Kiền Khôn, Nhật Nguyệt, Ngàn Thu” rõ nét.

III. Chấm dứt

Tóm tắt nội dung và giá trị kỹ thuật của báo cáo

Xem thêm những tin tức về tác giả, những tác phẩm hay khác của lớp 10:

Ngân hàng đề thi lớp 10 a Khoahoc.vietjack.com

CHỈ 250K CHO MỖI LỚP HỌC, VIETJACK HỖ TRỢ COVID

Tuyển tập video dạy học từ những giáo viên giỏi nhất – CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 a Khoahoc.vietjack.com

Bạn đã có ứng dụng VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT, Nối, Bài văn mẫu, Trắc nghiệm Online, Bài giảng…. khoản trợ cấp. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ trên Android và iOS.

Nhóm học facebook miễn phí dành cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên Facebook và youtube:

Nếu thấy hay, mong các bạn động viên và chia sẻ! Thông tin không hợp lệ quy tắc bình luận trang Bạn sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

tac-gia-tac-pham-lop-10.jsp


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud