Bài 1 trang 7 SGK Toán 9 tập 2 | Aviationaustralia.asia

Zaren

Trong các cặp ((-2; 1) ), ((0; 2) ), ((-1; 0) ), ((1.5; 3) ) và ((4); -3) ), có hai chữ số:

a) (5x + 4y = 8)? b) (3x + 5y = -3 )?

Video hướng dẫn giải

Hai (((x_0; y_0) ) là nghiệm của phương trình (ax + by = c ) khi thay (x = x_0, y = y_0 ) vào phép tính, ta được hai vế. công bằng.

Chi tiết

a) +) Xét cặp ((-2; 1) ). Thay đổi (x = -2; y = 1 ) theo tỉ lệ (5x + 4y = 8 ) ta được

( left / ma trận {
VT = 5. left ({- 2} right) + 4.1 = – 6 hfill cr
VP = 8 hfill cr} đúng. Kiba Dama VT ne VP )

( Mũi tên phải (-2; 1) ) không phải là giải pháp cho phép đo (5x + 4y = 8 ).

+) Xét hai số ((0; 2) ). Thay đổi (x = 0; y = 2 ) thành tỉ lệ (5x + 4y = 8 ) ta được

( left / ma trận {
VT = 5.0 + 4.2 = 8 hcill cr
VP = 8 hfill cr} đúng. Dama VT = VP )

( Right Arrow (0; 2) ) là giải pháp cho sự cân bằng (5x + 4y = 8 ).

+) Xét hai số ((- – 1; 0) ). Thay đổi (x = -1; y = 0 ) theo tỷ lệ (5x + 4y = 8 ) ta được

( left / ma trận {
VT = 5. left ({- 1} right) + 4.0 = – 5 hfill cr
VP = 8 hfill cr} đúng. Kiba Dama VT ne VP )

( Mũi tên phải (-1; 0) ) không phải là giải pháp cho danh sách (5x + 4y = 8 ).

+) Xét hai số ((1,5; 3) ). Thay đổi (x = 1,5; y = 3 ) theo tỉ lệ (5x + 4y = 8 ) ta được

( left / ma trận {
VT = 5.1.5 + 4.3 = 19.5 hcill cr
VP = 8 hfill cr} đúng. Kiba Dama VT ne VP )

READ  Unit 8 lớp 9: Tourism | Aviationaustralia.asia

( Béo phì Béo phì (1,5; 3) ) không phải là một giải pháp để cân bằng (5x + 4y = 8 ).

+) Xét hai số ((4; -3) ). Thay đổi (x = 4; y = -3 ) theo tỉ lệ (5x + 4y = 8 ) ta được

( left / ma trận {
VT = 5. 4 + 4. left ({- 3} right) = 8 hfill cr
VP = 8 hfill cr} đúng. Dama VT = VP )

( Right Arrow (4; -3) ) là nghiệm của số dư (5x + 4y = 8 ).

Vậy có hai cặp số ((0; 2) ) và ((4; -3) ) là nghiệm toán học (5x + 4y = 8 ).

b) +) Xét cả hai ((-2; 1) ). Thay đổi (x = -2; y = 1 ) theo tỉ lệ (3x + 5y = -3 ) ta được

( left / ma trận {
VT = 3. left ({- 2} right) + 5.1 = -1 hfill cr
VP = -3 hfill cr} đúng. Kiba Dama VT ne VP )

( Mũi tên phải (-2; 1) ) không phải là giải pháp cho phép đo (3x + 5y = -3 ) .

+) Xét hai số ((0; 2) ). Thay đổi (x = 0; y = 2 ) thành tỷ lệ (3x + 5y = -3 ) đóng đinh nó

( left / ma trận {
VT = 3.0 + 5.2 = 10 hcill cr
VP = -3 hfill cr} đúng. Kiba Dama VT ne VP )

( Mũi tên phải (0; 2) ) không phải là giải pháp cho phép tính (3x + 5y = -3 ) .

+) Xét hai số ((- – 1; 0) ). Thay đổi (x = -1; y = 0 ) vào phép tính (3x + 5y = -3 ) đóng đinh nó

( left / ma trận {
VT = 3. left ({- 1} right) + 5.0 = – 3 hfill cr
VP = -3 hfill cr} đúng. Dama VT = VP )

( Right Arrow (-1; 0) ) là giải pháp toán học (3x + 5y = -3 ) .

READ  Giải Sinh học 8 Bài 9: Cấu tạo và tính chất của cơ | Aviationaustralia.asia

+) Xét hai số ((1,5; 3) ). Thay đổi (x = 1,5; y = 3 ) trong tỷ lệ (3x + 5y = -3 ) đóng đinh nó

( left / ma trận {
VT = 3,1,5 + 5,3 = 19,5 hcill cr
VP = -3 hfill cr} đúng. Mũi tên phải VT là VP )

( Béo phì Béo phì (1,5; 3) ) không phải là một giải pháp để cân bằng (3x + 5y = -3 ) .

+) Xét hai số ((4; -3) ). Thay (x = 4; y = -3 ) vào phép tính (3x + 5y = -3 ) đóng đinh nó

( left / ma trận {
VT = 3. 4 + 5. left ({- 3} right) = -3 hfill cr
VP = -3 hfill cr} đúng. Dama VT = VP )

( Right Arrow (4; -3) ) là nghiệm của số dư (3x + 5y = -3 ) .

Vậy có hai cặp số ((-1; 0) ) và ((4; -3) ) là nghiệm toán học (3x + 5y = -3 ).

Loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud