7 đối tượng ưu tiên, khu vực được cộng điểm trong xét tuyển Đại học 2020 | Aviationaustralia.asia

Nhóm 1 đạt mức cao nhất là 2 điểm, nhóm 2 được 1 điểm; Khu vực 1 được 0,75 điểm, khu vực 2 được 0,25 điểm, khu vực 2 – nông thôn được 0,5 điểm.

Like và Theo dõi Fanpage Không. Nhận vào (https://www.facebook.com/tuyensinhso/) để cập nhật thêm tin tức tuyển sinh, đọc tài liệu học kỳ, ôn tập cho kỳ thi THPT quốc gia và nhận giấy giới thiệu tuyển sinh miễn phí.

Trong Luật tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đã nêu rõ chính sách ưu tiên đối với các ngành tuyển sinh.

Như vậy, nhóm đối tượng ưu tiên số 1 được cộng 2 điểm, nhóm đối tượng ưu tiên số 2 được cộng 1 điểm; Khu vực 1 được 0,75 điểm; 2 khu vực được 0,25 điểm; Khu vực 2 – nông thôn được cộng 0,5 điểm. Đặc biệt:

Nhóm ưu tiên 1 (UT1) bao gồm 4 chủ đề:

Mặt hàng 01: Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (học phổ thông, trung cấp) trên 18 tháng tại khu vực 1.

Mặt hàng 02: Nhân viên trực tiếp sản xuất liên tục công tác từ 5 năm trở lên được binh chủng mô phỏng ít nhất 2 năm công nhận và cấp tỉnh trở lên; Quân đội; hạ sĩ quan, công chức, viên chức đã xuất ngũ và đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Mặt hàng 03:

+ Con ốm, bệnh binh, người có “Giấy xác nhận người có quyền lợi như người không có hiệu lực”;

+ Những người lính; sĩ quan, hạ sĩ quan, sĩ quan Dân quân tự vệ đủ tiêu chuẩn được cử đi học từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1;

READ  Ngành học đa dạng, điều kiện học tập tốt  | Aviationaustralia.asia

+ Những người lính; sĩ quan, sĩ quan nghiệp vụ, nhân viên Công an nhân dân thi hành công vụ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên;

+ Những người lính; hạ sĩ quan, sĩ quan Dân quân tự vệ đã xuất ngũ và hoàn thành nghĩa vụ theo quy định;

+ Điều kiện tiên quyết tại các điểm i, k, l, m, Phần 1, Điều 2 của Đạo luật số 26/2005 / PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung đối với Đạo luật số 04/2012 / UBTVQH13 ngày 29 tháng 6 năm 2005. Ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bình chọn người xứng đáng với cách mạng;

Mục 04 bao gồm: Con liệt sĩ; Những người thấp kém sinh ra những đứa con kém cỏi và do đó, họ tuyên truyền sự kém cỏi của họ. Quân nhân ốm đau suy giảm khối lượng công việc từ 81% trở lên;

Trẻ em kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học có hiệu suất sử dụng năng lượng suy giảm từ 81% trở lên;

Con của người được tặng “Giấy chứng nhận đối tượng chính sách” và người được tặng “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách” bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; Con trai của một chiến binh, Con trai của một chiến binh;

Con đẻ của người tham gia kháng chiến bị tàn tật, hư hỏng do chất độc hóa học được trợ cấp hàng tháng;

Trẻ em đủ điều kiện hoạt động cách mạng quy định tại các điểm a, b, d phần 1 Điều 2 của Luật số 26/2005 / PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung theo quy định của Luật số 04 / 2012 / UBTVQH13 ngày 16/7/2012 về việc ưu tiên chăm sóc người hoạt động cách mạng.

READ  DAV là trường gì? Những thông tin thú vị cần biết về trường DAV | Aviationaustralia.asia

Nhóm ưu tiên 2 (UT2) bao gồm các chủ đề sau:

Bài phát biểu 05:

+ Thanh niên xung phong được cử đi học; Quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan, chuyên viên Dân quân tự vệ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 12 tháng ở khu vực 1 và dưới 18 tháng ở khu vực 1;

+ Chỉ huy trưởng, phó chỉ huy quân sự quận, huyện, thành phố trực thuộc Trung ương; Thôn đội trưởng, Tổ trưởng dân quân nòng cốt, dân quân tự vệ, dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ trong dân quân tự vệ và dân quân tự vệ từ 12 tháng trở lên, dự thi quân đội quốc gia. Thời gian hưởng tối đa là 18 tháng kể từ ngày ký quyết định đến ngày dự thi hoặc đăng ký dự thi;

– Điều 06:

+ Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ngoài địa bàn quy định dưới 01 người;

+ Con đẻ, con thương tật, con của người có quyền chính trị như người thấp kém bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%;

+ Trẻ em kháng thuốc, tiếp xúc với chất độc hóa học có hiệu suất sử dụng năng lượng suy giảm dưới 81%;

+ Con của người cách mạng, địch bị bắt giam, di dời;

+ Con của những người hoạt động trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, an ninh và nghĩa vụ quốc tế có giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia các chính phủ ưu tiên theo quy định tại Đạo luật số. 31/2013 / NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Đạo luật trao quyền cho người có liên quan đến Cách mạng Hồi giáo;

READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Dược Hà Nội | Aviationaustralia.asia

+ Con của người có công với cách mạng;

– Điều 07:

+ Người khuyết tật nặng được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận khuyết tật theo quy định tại Thông tư số 37/2012 / TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động – Bệnh viện và Xã hội. Các Bộ, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Hội đồng xác định mức độ khuyết tật giới thiệu mức độ khuyết tật;

+ Người lao động thuộc mọi thành phần kinh tế có trình độ chuyên môn cao nhất được tỉnh công nhận lao động đạt chuẩn công nhân, nghề nghiệp được Liên đoàn Lao động Việt Nam xác nhận. Đoàn Thanh niên Cộng sản;

+ Giáo viên có thời gian giảng dạy từ 3 năm trở lên dự thi tham gia giảng dạy bộ môn GDTC;

+ Điều dưỡng viên, dược sĩ, hộ lý, kỹ thuật viên, hộ lý, dược sĩ có thời gian công tác từ 3 năm trở lên dự thi vào ngành y, dược.

Các vấn đề ưu tiên khác theo quy định của pháp luật hiện hành sẽ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định. Những người có nhiều loại ưu tiên dựa trên mọi thứ chỉ có quyền có một trong các loại ưu tiên cao nhất.

Theo Dân Trí

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_ful "," setting_position ": setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," using_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 60_" resize_image 0, "size_height" "resize_image_normal_height": 0, "size_image_max": 690, "size_image_max_height": 0, "_ news_news_" 1 tiny "120", "resize_news_image_think", "resize_news_image_image_image" "200", "resize_news_image_rmal": " : "280" _, "resize_0" 400_sight "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," mobile_ size_ 0, "size_moage_image_ 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" sm tp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 ", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false, "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "60" :["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Mặc dù sinh s", "module_description": "Xem thông tin c u1ee9u so u00f4 u00e1c tr u01b0 u1eddng hoặc u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};