32 bài toán nâng cao lớp 6 có lời giải | Aviationaustralia.asia

32 sgk toán 6 có lời giải gồm phần giải bài tập toán 2 và bài tập toán 6 là công cụ giúp các em học sinh lớp 6 nâng cao kỹ năng giải toán.

* Lưu ý: Bạn nên bắt đầu tập thể dục cho mình, sau đó xem các câu trả lời dưới đây.

Câu hỏi 1: Số giữa cả cấp số nhân 3 và số chia 54 là bao nhiêu?

Câu 2: Gọi P là tập hợp các nhà phân phối đầu tiên không phải số 180. Số phần tử của tập P là?

Câu hỏi 3: Ba thủ tướng hàng đầu có tổng số 106. Trong số các tiêu chí đó, con số cao nhất là…

Câu hỏi 4: Có bao nhiêu số hoặc 4 số chẵn?

Câu hỏi 5: Cho trước đoạn thẳng OI = 6. Trên OI lấy điểm H là $ display HI = frac {2} {3} OI $. Đoạn thẳng OH là c .cm.
Câu hỏi 6: Số tự nhiên nhỏ nhất (không) chia cả hai; 3; 5 và 9 là ………….

Câu 7: Lúc 8 giờ, người đi xe đạp đi từ A đến B cách A. 10 km. Lưu ý rằng người đó đến B lúc 10 giờ 30 phút. Vận tốc của xe đạp là ………… km / h.

Câu 8: Lớp có 40 học sinh được chia thành các nhóm, trung bình mỗi nhóm có 6 học sinh, số nhóm tối thiểu là ………………….

Câu 9: Một người chạy 60 mét mỗi phút và một người khác đạp xe 24 km một giờ. Tốc độ trung bình của người đi bộ và người đi xe đạp là%.%.

Câu 10: Tuổi của họ là 30. Biết tuổi của bạn là $ displaystyle frac {2} {3} $ tuổi của tôi. Chức vụ hiện tại của anh ấy là ………….

Câu 11: Viết các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 100 ta được một số có ………………… .. số.

Câu 12: Người đó đi quãng đường AB với vận tốc 15 / km trong nửa đầu và 10 / km trong nửa sau. Vận tốc trung bình của mọi quãng đường AB là …. km / h.
Câu 13: Có ba ngày chủ nhật trong một tháng, tất cả các ngày. Đây là ngày 15 của tháng ………………….

Câu 14: Bây giờ anh hơn em 2 lần, 6 năm trước anh hơn em 5 lần

Câu 15: Tính diện tích hình tròn, biết rằng nếu giảm đường kính hình tròn 20% thì diện tích giảm 113,04 cm.2
Câu 16: Có bao nhiêu con số gấp đôi những người trên 24 tuổi và dưới 25 tuổi?

Câu 17: Chia 126 cho số tự nhiên a ta được số dư là 25. Vậy số a là

Câu 18: Có bao nhiêu số tự nhiên là 4?

Có bao nhiêu số hoặc 3 số chẵn?

Câu 19: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất biết rằng khi chia số này cho 29 thì dư là 5, nếu chia cho 31 thì dư là 28.

READ  Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Lào Cai | Aviationaustralia.asia

Câu 20: Để có một tập hợp các nhà phân phối 154. Số nhóm A là bao nhiêu?

Câu 21:

trong. Có bao nhiêu cách viết 34 thành tổng hai khung? Trả lời: ya .yaya.

b. Có… .số vừa là 3 vừa là số chia 54

c. Số nhà phân phối của hai số tự nhiên 45 là

Câu 22:

Jumla A. Khi chia số 4 thì dư 2. Giảm khi chia số 2.

Câu B: Lớp có 40 học sinh chia thành nhiều nhóm, trung bình mỗi nhóm có 6 học sinh Hỏi số nhóm ít nhất là bao nhiêu?

Jumla C: Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài 12cm, chiều rộng 8cm. Diện tích tam giác ABC là

Đã gửi D: Theo tỷ lệ phần trăm, nếu chúng ta nhân phần với một hệ số, thì số tiền của phần trước đó sẽ được nhân đôi với phần.

Jumla E: Cho tam giác ABC, cạnh AB lấy điểm M, cạnh AC lấy điểm N, AM là 1/3 cạnh AB. NC là 2/3 AC. Diện tích tam giác ABC gấp số lần diện tích tam giác AMN là ………………….

Đã gửi F: Tổng của hai số tự nhiên là 102. Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số bé rồi thêm số lớn thì được số mới là 417. Vậy số lớn là.

Câu G: Một người chạy 60 mét mỗi phút và một người khác đạp xe 24 km một giờ. Tốc độ trung bình của người đi bộ và đi xe đạp là%.

Câu hỏi H:
Một người đi quãng đường AB với vận tốc 15 km trong nửa quãng đường đầu và 10 km / ha trong nửa quãng đường sau. Tốc độ trung bình của cả quãng đường AB là?

Đã gửi cho tôi: Trung bình cộng của số 2 là 7/2, thêm 10 vào chữ số đầu tiên thì tỉ số của chúng là 3/4. Tổng của 2 số là gì?

Jumla K: Có ba ngày chủ nhật trong một tháng, tất cả các ngày. Đó là ngày 15 của tháng này

Câu 23: Viết số 43 dưới dạng tổng của hai khung a, b với a

Câu 24: Viết số 43 là tổng của hai khung a, b với a

Câu 25: Số nhà phân phối của hai số tự nhiên 45 là

Câu 26: Có bao nhiêu cách viết 34 thành tổng hai khung? Trả lời: Làm thế nào.

Câu 27: Đặt $ displaystyle alpha $ là một số ngẫu nhiên thì $ displaystyle overline { alpha alpha alpha alpha alpha alpha alpha:} (3. Alpha) = $

Câu 28: Có bao nhiêu số mà nhập $ displaystyle overline {23 alpha} $? Trả lời có ………………….

READ  40 hình nền điện thoại 3D tuyệt đẹp | Aviationaustralia.asia

Câu 29: Tìm một số lớn P chẳng hạn như P + 2 và P + 4 cũng đứng đầu. Kết quả là P =

Câu 30: Số 162 có tất cả là ………….

Câu 31: Gọi P là tập hợp các nhà phân phối đầu tiên không phải số 180. Các giá trị tập hợp của P là …….

Vui lòng điền vào sara số thích hợp. Làm hài lòng !

Câu 32: Tổng số 5 thủ tướng đầu tiên là ………………….

Nêu các bài toán trọng tâm lớp 6

Câu hỏi 1: Các số có nhiều nhất là 3 là: 0; 3; Số 6; Số 9; thứ mười hai; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; 57;….

Các số chia hết cho 54 là: 1; 2; 3; Số 6; Số 9; 18; 27; 54.

Các số có cả số chia 3 và số 54 là: 3; 6; 9; 18; 27; 54

Vậy có 6 số vừa là nhà phân phối 3 vừa là 54

Câu 2: 180 = 22x32x5

180 nhà phân phối là: 3x3x2 = 18 nhà phân phối.

180 nhà phân phối chính là: {2; 3; 5;} có 3 nhà phân phối.

Những người không phải đầu tiên trong số 180 là: 18 – 3 = 15 nhà phân phối.

Câu hỏi 3: tổng của ba số nguyên tố là 106 -1 nên trong tổng này có 1 số hạng là 2. Vậy tổng của 2 số nguyên tố kia là 104 = 101 + 3 nên số lớn nhất có thể thỏa mãn là 101.

Câu hỏi 4: Giá trị cao 9998

Số lượng tối thiểu là 1000

Có: (9998 – 1000): 2 + 1 = 4500 (số)

Câu hỏi 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Phán quyết 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13
2 90 4 7 15% 18 192 thứ mười hai 7

Câu 14: Tôi có 20, tôi có 10

Câu 15: Nếu đường kính giảm đi 20% thì bán kính cũng giảm đi 20%.

bán kính của hình tròn mới là 100% – 20% = 80%

Diện tích hình tròn có bán kính 80% là 80% * 80% = 64%

diện tích hình tròn cũ là 100% * 100% – 64% = 36%

36% = 113,04cm2 => Diện tích mặc định là 113,04: 36 * 100 = 314cm2

Câu 16: Số nhỏ nhất thỏa mãn đề bài là: 24,01
Số lớn nhất thỏa mãn đề bài là: 24,99
Từ 1 đến 99 có:
(99 – 1): 1 + 1 = 99 (số)
Vì vậy, có 99 số thỏa mãn đầu thẻ.

Câu 17:

126: 25 còn lại => khác 0; 1.126

=> 126-25 = 101 có thể chia hết cho a

101 = 1.101

=> a = 1 (L) hoặc a = 101 (TM)

Vậy a = 101

Câu 18:

Số tự nhiên 4 là:

(9999-1000): 1 + 1 = 9000 (số)

Đáp số: 9000 số

Số chẵn có ba chữ số là:

(998-100): 2 + 1 = 450 (số)

Đáp số: 450 số

Câu 19: Gọi số trên quan điểm của anh ấy Những gì được yêu cầu là TRONG

READ  Đất công nghiệp là gì? Thông tin từ A-Z về đất công nghiệp | Aviationaustralia.asia

Chia cho 29, 5 còn lại có nghĩa là: A = 29p + 5 (p N)

Kama: A = 31q + 28 (q N)

Vậy: 29p + 5 = 31q + 28 => 29 (p – q) = 2q + 23

Ta thấy: 2q + 23 âm => 29 (p – q) cũng âm => p – q> = 1

Giả sử A nhỏ nhất => q nhỏ nhất (A = 31q + 28)

=> 2q = 29 (p – q) – 23 tối thiểu

=> p – q nhỏ nhất

Vậy p –q = 1 => 2q = 29 – 23 = 6

=> q = 3

Vậy số cần lấy là: A = 31q + 28 = 31. 3 + 28 = 121

Câu 20: Để tìm nhóm A chúng ta chỉ cần tìm nhà phân phối 154

Ta có: 154 = 2 x 7 x 11

Số chia 154 là: (1 + 1) x (1 + 1) x (1 + 1) = 8 (số chia)

Số thành phần trong thiết lập A là:

2N với n là số phần tử thiết lập A.

=> 2N = 2số 8 = 256

Trả lời: Có, nó có 256 phần

Câu 21:

Câu 22:

A. Chia cho 4, còn lại 2m

Lấy 2: 2 = 1 còn lại 0

B. 40: 6 = 6 còn lại 4

Vậy có ít nhất 6 nhóm

C. Diện tích tam giác ABC bằng nửa diện tích hình chữ nhật ABCD
1/2 x 12 x 8 = cm vuông.
Đường chéo AC chia ngôi nhà hình chữ nhật thành hai.
Hay tính diện tích tam giác ABC là tam giác vuông nên diện tích của nó = 1/2 mô hình hai cạnh góc vuông.

D. 2 lần

E. Kết nối BN.

Xét tam giác AMN và tam giác ABN có độ dài bằng nhau từ đỉnh N đến cạnh AB và có AM = 1 / 3AB

=> S AMN = 1/3 S ABN (1)

Xét tam giác ABN và tam giác ABC có cùng chiều cao từ cạnh B đến cạnh AC và có AN = 1/3 AC

=> S ABN = 1/3 S ABC (2)

Từ (1) và (2) ta có: S AMN = 1 / 3.1 / 3 S ABC = 1/9 S ABC

=> S ABC = 9 S AMN

Trả lời: 9 lần

F. 67

H. Vì nửa đoạn đường đầu bằng nửa đoạn đường sau => thời gian đi được tương ứng với vận tốc.

= Vận tốc trung bình của nửa đoạn đường và nửa đoạn đường sau là 10:15 = 2/3

=> Cho thời gian đi của nửa đầu là 2t, sau đó thời gian đi của nửa sau là 3t.

=> Tổng thời gian là: 2t + 3t = 5t

Tổng chiều rộng là: 15 x 2t + 10 x 3t = 60t

=> Tốc độ trung bình = tổng quãng đường / tổng thời gian = 60t / 5t = 12 km / h

Đ / S: 12 km / h

I. Cho x, y là 2 chữ số cần tìm:

Ta có x / y = 7/12 (1) và x + 10 / y = 3/4 = 9/12 (2)

Từ (1) và (2) trừ x + 10 / y – x / y = 9 / 12-7 / 12

10 / y = 2/12 = 1/6

Vậy: y = (12 * 10) / 2 = 60

x = (60/12) * 7 = 35

Tổng của 2 số là: 60 + 35 = 95

Lặp lại: 35/60 = 7/12

x + 10 = 35 + 10 = 45 45/60 = 3/4

K. Thứ bảy

Toán 6 – Tags: toán 6, phát triển toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud