200 câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng lớp 11 có đáp án | Aviationaustralia.asia

200 câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục an ninh lớp 11 có đáp án và câu hỏi tự chọn giúp các em học sinh ôn thi môn Giáo dục an ninh lớp 11 đạt điểm cao trong kì thi thử môn Giáo dục an ninh quốc gia lớp 11.

Nội dung câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục Quốc phòng An ninh 11
Câu hỏi Giáo dục An ninh Quốc phòng 11 Bài 1 có đáp án

Câu hỏi 1. Tập hợp đội hình trung đội 1 theo chiều ngang gồm mấy bước?

A. 4 bước.

B. 2 bước.

C. 3 bước.

D. 1 bước.

Câu 2. Trình tự thực hiện các bước để thống nhất nhóm trung đội 1 hàng ngang duy trì

A. tập hợp => ci => sahu => watse.

B. điểm => dàn hàng => chín => ngắt.

C. nine => sắp xếp lại các giá trị => ci => tháo dỡ.

D. điểm => chín => dòng => ngắt.

Câu 3. Trình tự thực hiện các bước để thống nhất nhóm trung đội 2 hàng ngang duy trì

A. họp => sắp xếp hàng ngũ => giải lao.

B. điểm => dàn hàng => chín => ngắt.

C. điểm số => hành vi đúng => phân tán.

D. điểm => chín => dòng => ngắt.

Câu 4. Hình ảnh dưới đây có mô tả kiểu thành lập nhóm không?

Bài 1. Đội đơn vị

A. Đội 1 nằm xuống.

B. Đội hình đội hình 2 hàng ngang.

C. Đội hình tiểu đội 1.

D. Đội hình Đội hình 2 hàng dọc.

Câu hỏi 5. Hình ảnh dưới đây có mô tả kiểu thành lập nhóm không?

Bài 1. Đội đơn vị

A. Đội hình đội hình 1 hàng ngang.

B. Đội hình đội hình 2 hàng ngang.

C. Đội hình tiểu đội 1.

D. Đội hình Đội hình 2 hàng dọc.

Câu 6. Hình ảnh dưới đây có mô tả kiểu thành lập nhóm không?

Bài 1. Đội đơn vị

A. Đội 1 nằm xuống.

B. Đội hình đội hình 2 hàng ngang.

C. Đội hình tiểu đội 1.

D. Đội hình Đội hình 2 hàng dọc.

Câu 7. Hình ảnh dưới đây có mô tả kiểu thành lập nhóm không?

Bài 1. Đội đơn vị

A. Đội 1 nằm xuống.

B. Đội hình đội hình 2 hàng ngang.

C. Đội hình tiểu đội 1.

D. Đội hình Đội hình 2 hàng dọc.

READ  Unit 2 lớp 11: Language Focus | Aviationaustralia.asia

Câu 8. So với việc hình thành hệ thống trung đội 1, trung đội 2 họ không phải Hành động nào nên được thực hiện trong các bước này?

A. Tara

B. Halartar.

C. Mua.

D. Phân tán.

Câu 9. Hình ảnh dưới đây mô tả đội hình của tiểu đội như thế nào?

Bài 1. Đội đơn vị

A. Lập 1 trung đội hàng ngang.

B. Đội hình 2 trung đội hàng ngang.

Đội hình trung đội 1 trở lên.

D. Đội hình trung đội 2.

Câu 10. Hình ảnh dưới đây mô tả đội hình của tiểu đội như thế nào?

Bài 1. Đội đơn vị

A. Lập 1 trung đội hàng ngang.

B. Đội hình 2 trung đội hàng ngang.

C. Đội hình tiểu đội 3 hàng ngang.

D. Đội hình Trung đội 1 trở lên.

Câu 11. Hình ảnh dưới đây mô tả đội hình của tiểu đội như thế nào?

Bài 1. Đội đơn vị

A. Đội hình của trung đội 1 theo hàng ngang.

B. Đội hình 2 trung đội hàng ngang.

Đội hình trung đội 1 trở lên.

D. Đội hình trung đội 2.

Câu 12. Trong hàng tiểu đội 1 hàng ngangTrưởng nhóm đứng ở đâu?

A. Giữa đội hình, cách đội hình 3-5 bước.

B. Quay trái, cách đội hình 3-5 bước.

C. Lệch về bên phải, cách đội hình 3-5 bước.

D. Gần bên trái quân số 01.

Câu 13. Hình ảnh dưới đây mô tả đội hình của tiểu đội như thế nào?

Bài 1. Đội đơn vị

A. Lập 1 trung đội hàng ngang.

B. Đội hình 2 trung đội hàng ngang.

C. Mua 2 hàng.

D. Đội hình 3 trung đội hàng dọc.

Câu 14. Trong hàng tiểu đội 1 đường thẳng đứngTrưởng nhóm đứng ở đâu?

A. Giữa đội hình, cách đội hình 3-5 bước.

B. Quay trái, cách đội hình 3-5 bước.

C. Bên trái, bước 3-5 từ đội hình.

D. Gần bên trái quân số 01.

Câu 15. Trong hàng trung đội 1 hàng ngangTrưởng nhóm đứng ở đâu?

A. Giữa đội hình, cách đội hình 3-5 bước.

B. Giữa đội hình, cách đội hình 5-8 bước.

C. Bên trái, bước 3-5 từ đội hình.

D. Quay trái, cách đội hình 5-8 bước.

……………………..

……………………..

……………………..

Câu hỏi Giáo dục An ninh Quốc phòng 11 Bài 2 có đáp án

Câu hỏi 1. Những gì sau đây? họ không phải chính xác là phù hợp với sự cần thiết phải ban hành luật nghĩa vụ quân sự?

A. Kế thừa và phát triển văn hóa yêu nước của dân tộc Việt Nam.

B. Tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

READ  Lý thuyết Lịch Sử 11 Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại | Aviationaustralia.asia

C. Để đáp ứng nhu cầu xây dựng quân đội trong thời kỳ công nghiệp và hiện đại.

D. Phục vụ và nhằm xây dựng quân đội mạnh nhất Châu Á.

Câu 2. Kế thừa và Phát triển Tự nguyện, Bắc Việt bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự khi nào?

Năm 1960.

B. Vào năm 1976.

C. Năm 1976.

D. Năm 1986.

Câu 3. Ở Việt Nam, hành động quân sự được thực hiện trên cả nước từ năm nào?

Năm 1960.

B. Vào năm 1976.

C. Năm 1976.

D. Năm 1986.

Câu 4. Luật nghĩa vụ quân sự 2005 của Việt Nam bao gồm:

A. Phần mở đầu, 10 chương, 70 ngoại truyện.

B. Phần mở đầu, chương 11, truyện 71.

C. Thư ngỏ, chương 12, tin 72.

D. Lệnh triệu tập, chương 13, tức 73.

Câu hỏi 5. Tại Việt Nam, theo Luật nghĩa vụ quân sự 2005, công dân đã phục vụ trong quân đội hàng chục năm

A. 15 đến 45 năm.

B. 20 đến 50 năm.

C. 18 đến 45 năm.

D. 18 đến 25 năm.

Câu 6. Tại Việt Nam, theo Luật nghĩa vụ quân sự 2005, độ tuổi công dân có thể phục vụ trong quân đội là

A. 15 đến 45 năm.

B. 20 đến 50 năm.

C. 18 đến 45 năm.

D. 18 đến 25 năm.

Câu 7. Những gì sau đây? họ không phải đúng với nghĩa vụ của quân nhân tại ngũ và lực lượng dự bị động viên?

A. Tăng cường tinh thần thận trọng trước cách mạng và những kế sách hy sinh để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

B. Làm gương trong việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

C. Bảo vệ tài sản của cộng sản, bảo vệ tính mạng và tài sản.

D. Chỉ cần tuân theo điều lệnh và điều lệ của Quân đội; đừng lo lắng về luật pháp.

Câu 8. Ở Việt Nam, chủ đề nào sau đây? họ không phải nghĩa vụ quân sự?

A. Con người là đàn ông.

B. Người là phụ nữ.

C. Người bị giam giữ.

D. Công giáo.

Câu 9. Ở Việt Nam, trong thời bình, phụ nữ bao nhiêu tuổi thì có trách nhiệm nhập ngũ?

A. 18 tuổi đến 45 tuổi.

B. 20 tuổi đến 45 tuổi.

C. 18 tuổi đến 40 tuổi.

D. 20 tuổi đến 40 tuổi.

READ  Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á | Aviationaustralia.asia

Câu 10. Theo Luật nghĩa vụ quân sự năm 2005, thời hạn phục vụ trong hoạt động gìn giữ hòa bình đối với sĩ quan, quân nhân đã nghỉ hưu là.

A. 17 tháng.

B. 18 tháng.

C. 19 tháng.

D. 20 tháng.

Câu 11. Thuật ngữ phục vụ trong hoạt động gìn giữ hòa bình là lệnh cho sĩ quan, sĩ quan được đào tạo và cán bộ kỹ thuật do quân đội đào tạo, sĩ quan, chiến sĩ có tay nghề cao trên tàu hải quân.

A. Tháng 21.

B. 22 tháng.

C. 23 tháng.

D. 24 tháng.

Câu 12. Đối tượng nào sau đây là nam công dân? Không thể nào Đăng ký bị trì hoãn trong thời bình?

A. Tìm anh, chị, em ruột chưa đi lính, đi nghĩa vụ quân sự.

B. Người đi học ở nước ngoài với thời gian đào tạo dưới 6 tháng.

C. Học sinh học ở trình độ sơ cấp.

D. Đối tượng học viên không phải là sĩ quan, chiến sĩ đang học trong các học viện quân sự.

Câu 13. Đối tượng nào sau đây là công dân? Không thể nào miễn nghĩa vụ quân sự trong thời bình?

A. Con liệt sĩ, con thương – bệnh binh đầu tiên.

B. Anh, chị, em ruột của liệt sĩ.

C. Con của thương – bệnh binh hạng ba.

D. Cán bộ đã công tác trên 24 tháng ở vùng sâu, vùng xa.

Câu 14. Sĩ quan, quân nhân thất nghiệp nếu bị sa thải sẽ được trợ cấp miễn nhiệm, trợ cấp có việc làm bằng

A. 6 tháng lương.

B. 12 tháng lương cơ bản.

C. 18 tháng lương cơ bản.

D. 24 tháng lương cơ bản.

Câu 15. Vào tháng nào thì sĩ quan và quân nhân đã nghỉ hưu được nhận thêm 250 phần trăm tiền lương hàng tháng của họ?

A. Từ tháng thứ 22 trở đi.

B. Từ tháng thứ 25 trở đi.

C. Từ 27 tháng trở đi.

D. Từ tháng thứ 30 trở đi.

……………………..

……………………..

……………………..

Trên đây là tổng hợp một số câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục Quốc phòng lớp 11 có đáp án, để xem đầy đủ các bạn vui lòng truy cập vào các bài viết trên nhé!


Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng đề kiểm tra lớp 11 a Khoahoc.vietjack.com

CHỈ 250K CHO MỖI LỚP HỌC, VIETJACK ĐƯỢC COVID HỖ TRỢ

Đăng ký 11 khóa học tốt nhất dành cho thanh thiếu niên 2k4 tại Khoahoc.vietjack.com

Bạn đã có ứng dụng VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT, Nối, Bài văn mẫu, Trắc nghiệm trực tuyến, Bài giảng…. khoản trợ cấp. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ trên Android và iOS.

Nhóm học Facebook miễn phí dành cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên Facebook và youtube:

Nếu thấy hay, mong các bạn động viên và chia sẻ! Thông tin không hợp lệ quy tắc bình luận trang Bạn sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Phần còn lại của loạt bài lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud