200 câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 12 có đáp án | Aviationaustralia.asia

200 câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục An ninh Quốc gia lớp 12 có đáp án và lựa chọn sẽ giúp các em học sinh ôn tập môn Giáo dục An ninh Quốc gia lớp 12, từ đó kiếm thêm nhiều điểm trong bài thi thử môn Giáo dục An ninh Quốc gia lớp 12.

200 Câu hỏi Phân tích Bảo mật Tùy chọn 12
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục Quốc phòng An ninh 12 Bài 1

Câu hỏi 1. Trình tự thực hiện các bước để thống nhất nhóm trung đội 1 hàng ngang duy trì

A. tập hợp => ci => sahu => watse.

B. điểm => dàn hàng => chín => ngắt.

C. nine => sắp xếp lại các giá trị => ci => tháo dỡ.

D. điểm => chín => dòng => ngắt.

Câu 2. Người ký quyết định ban hành Lệnh Đoàn là

A. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

B. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

C. Thủ tướng Chính phủ.

D. Người phát ngôn của Quốc hội.

Câu 3. Hình ảnh dưới đây có mô tả kiểu thành lập nhóm không?

Câu hỏi Giáo dục An ninh Quốc phòng 12 Bài 1 có đáp án

A. Đội hình tiểu đội 1.

B. Đội hình Đội hình 2 hàng dọc.

C. Sự hình thành của phi đội 1 theo chiều ngang.

D. Đội hình Tiểu đội 2 hàng ngang.

Câu 4. Trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, Điều lệnh Đoàn quy định việc di chuyển của từng nhóm cá nhân, từng tập thể từ trên xuống dưới.

A. quản trị đến cấp công ty.

B. đăng ký lên cấp phân đội.

C. đội đến cấp hiến pháp.

D. cấp tiểu đoàn đến cấp lữ đoàn.

Câu hỏi 5. So với đội hình tiểu đội 1 hàng ngang, 2 hàng ngang. họ không phải Hành động nào nên được thực hiện trong các bước này?

A. Tara

B. Halartar.

C. Mua.

D. Phân tán.

Câu 6. Khi xem căn chỉnh, Chánh văn phòng tôi yakamata kayi?

A. Di chuyển đầu của bạn sang phải / trái để kiểm tra sự cân bằng.

B. Nghỉ ngơi ở đó, nhìn toàn đội.

C. Di chuyển sang phải / trái để kiểm tra.

D. Đứng yên tại chỗ để kiểm tra tất cả đội hình.

Câu 7. Tổ thứ nhất đứng dàn hàng ngang, khi thấy bộ đội đứng rước, ở đài chỉ huy hô khẩu lệnh gì?

A. “DỪNG LẠI”.

B. “Maki”.

C. “Được”.

D. “Giải thích”.

Câu 8. Theo thứ tự hàng dọc / hàng dọc của trung đội 1, cả trung đội sẽ ăn từ 1 đến hết khi nghe hướng dẫn nào sau đây?

A. “Từng nhóm tham dự”.

B. “Điểm danh”.

C. “Tiểu đội của Maki”.

D. “Maki”.

Câu 9. Khi vạch được hàng, thấy bộ đội đã giành được hàng, đội trưởng ra lệnh gì?

A. “DỪNG LẠI”.

B. “Maki”.

C. “Được”.

D. “Giải thích”.

READ  Sinh học 12 Bài 15: Bài tập chương 1 và chương 2 | Aviationaustralia.asia

Câu 10. Trong chiến dịch, chương trình nào sau đây nên ghi điểm?

A. Đội hình Trung đội 1.

B. Đội hình Trung đội 2 hàng dọc.

C. Đội hình Đội hình 2 hàng dọc.

D. Đội hình Tiểu đội 2 hàng ngang.

Câu 11. Trong quá trình triển khai hội nghị, sự kiện nào sau đây? họ không phải Bạn có phải ghi bàn không?

A. Đội hình tiểu đội 1.

B. Đội hình tiểu đội 1 theo hàng dọc.

C. Đội hình Tiểu đội 1 theo chiều ngang.

D. Đội hình Tiểu đội 2 hàng ngang.

Câu 12. Hình thức nào sau đây là hình thức? họ không phải bất kỳ thành phần nào của đội?

A. Đội 1 nằm xuống.

B. Đội hình đội hình 2 hàng ngang.

C. Đội hình Đội hình 2 hàng dọc.

D. Tạo Đội hình 4 hàng dọc.

Câu 13. Trong hàng tiểu đội 1 hàng ngangTrưởng nhóm đứng ở đâu?

A. Giữa đội hình, cách đội hình 3-5 bước.

B. Quay trái, cách đội hình từ 5 đến 8 bước.

C. Lệch về bên phải, cách đội hình 3-5 bước.

D. Gần bên trái quân số 01.

Câu 14. Trong hàng trung đội 1 hàng ngangTrưởng nhóm đứng ở đâu?

A. Giữa đội hình, cách đội hình 3-5 bước.

B. Giữa đội hình, cách đội hình 5-8 bước.

C. Bên trái, bước 3-5 từ đội hình.

D. Quay trái, cách đội hình 5-8 bước.

Câu 15. Điều nào sau đây xuất hiện không đúng sự hình thành trung đội 2 hàng dọc?

A. Chiến sĩ không vũ trang (1; 3; 5; 7) đứng thành một hàng bên phải.

B. Nhiều quân nhân (2: 4; 6) xếp hàng bên trái.

C. Khoảng cách giữa hai hàng dọc là 70 cm.

D. Các chiến sĩ đứng thành hai hàng trước mặt tiểu đoàn trưởng.

……………………..

……………………..

……………………..

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục An ninh Quốc phòng 12 Bài 2

Câu hỏi 1. Những gì sau đây? họ không phải phù hợp với tình hình an ninh quốc gia chung của Việt Nam?

A. Giữa các tầng lớp nhân dân.

B. Tôi thề với mọi người.

C. Đối với con người.

D. Khoa học.

Câu 2. Những gì sau đây? họ không phải Phù hợp với tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam về xây dựng nền an ninh Tổ quốc là gì?

A. Kết hợp hai chức năng chính là chống đế quốc và chống phong kiến.

B. Phối hợp hoạt động an ninh, an toàn với hoạt động đối ngoại.

C. Bảo đảm an ninh, an toàn quốc gia là nhiệm vụ quan trọng của đảng, nhà nước và nhân dân.

D. Tạo ra các chuẩn mực của đảng cho sự nghiệp xây dựng của toàn dân tộc.

Câu 3. Xây dựng nền an ninh quốc gia toàn dân ở Việt Nam họ không phải Vì lý do nào sau đây?

A. Bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn của khu vực.

B. Bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Hệ thống xã hội chủ nghĩa.

C. Bảo vệ các nguyên tắc đổi mới, công nghiệp và hiện đại hóa đất nước.

D. Duy trì môi trường hòa bình, thịnh vượng trên cơ sở chủ nghĩa tư bản.

READ  Giáo án Lịch Sử 12 Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ | Aviationaustralia.asia

Câu 4. Một trong những nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân là

A. Bảo đảm độc lập tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.

B. Duy trì sự ổn định và phát triển của bất kỳ hoạt động nào trong đời sống xã hội.

C. cuộc đấu tranh chống lại các hành động phá hoại, phá hoại, chống phá của các lực lượng ứng phó.

D. giữ gìn hòa bình, an ninh, bảo vệ tính mạng, tài sản của mọi gia đình và công dân.

Câu hỏi 5. Một trong những nhiệm vụ xây dựng nền an ninh con người là

A. Bảo đảm độc lập tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.

B. Đánh bại mọi kẻ thù truyền kiếp, bảo vệ cha và cuộc sống của nhân dân.

C. cuộc đấu tranh chống lại các hành động phá hoại, phá hoại, chống phá của các lực lượng ứng phó.

D. Ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “Diễn biến hòa bình”.

Câu 6. Tiềm năng của nền kinh tế an ninh quốc gia nói chung được hiểu

A. Ý chí, quyết tâm của nhân dân trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

B. Sức mạnh kinh tế quốc dân có thể được sử dụng để củng cố an ninh và an toàn quốc gia.

C. Khoa học và công nghệ chuyên nghiệp có thể sử dụng cho an ninh và an toàn quốc gia.

D. Thể lực và trí lực có thể vận động nhập ngũ.

Câu 7. Ý nghĩa khoa học và kỹ thuật của an ninh quốc gia và công cộng được hiểu rõ

A. Ý chí, quyết tâm của nhân dân trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

B. Sức mạnh kinh tế quốc dân có thể được sử dụng để củng cố an ninh và an toàn quốc gia.

C. Khoa học và công nghệ chuyên nghiệp có thể sử dụng cho an ninh và an toàn quốc gia.

D. Thể lực và trí lực có thể vận động nhập ngũ.

Câu 8. Những gì sau đây? họ không phải những suy nghĩ thực sự của tôi sức mạnh kinh tế an ninh quốc gia và an toàn công cộng?

A. Là điều kiện vật chất để bảo đảm an ninh quốc gia của mọi người và an toàn công cộng.

B. Là thế mạnh kinh tế của đất nước có thể được sử dụng để củng cố an ninh và an toàn quốc gia.

C. Nó là nguồn gốc của mọi khả năng khác (chính trị, khoa học – kỹ thuật, quân sự …).

D. Là thứ ảnh hưởng trực tiếp đến khoa học quân sự và kỹ thuật quân sự.

Câu 9. Nội dung nào sau đây có thể được coi là hoạt động thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và củng cố an ninh, an toàn quốc gia; Ảnh hưởng trực tiếp đến khoa học quân sự?

A. Quyền chính trị và tinh thần.

B. Khả năng quân sự – an ninh.

C. Khoa học và công nghệ.

D. Giá trị kinh tế.

Câu 10. Có thể đặt câu hỏi nào sau đây: nguồn lực vật chất và sức mạnh tinh thần có thể kết hợp với nhau để tạo nên sức mạnh cho hoạt động quân sự và an ninh phục vụ chiến tranh?

READ  Giải Vật Lí 12 Bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất | Aviationaustralia.asia

A. Quyền chính trị và tinh thần.

B. Khả năng quân sự – an ninh.

C. Khoa học và công nghệ.

D. Giá trị kinh tế.

Câu 11. Xây dựng cơ hội chính trị và tinh thần Về an ninh quốc gia nói chung, an toàn công cộng cần tập trung vào hoạt động nào trong số các hoạt động này?

A. Thực hiện tốt công tác giáo dục an ninh quốc phòng; kích động cách mạng.

B. Là trụ cột của quốc phòng, an ninh trong thời bình và thời chiến.

C. Giám sát việc đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật.

D. Xây dựng quân đội và công an theo con đường: cách mạng, hiện đại, khôn ngoan, hiện đại.

Câu 12. Xây dựng tiềm năng của khoa học và công nghệ Về an ninh quốc gia nói chung, an toàn công cộng cần tập trung vào hoạt động nào trong số các hoạt động này?

A. Thực hiện tốt công tác giáo dục an ninh quốc phòng; kích động cách mạng.

B. Là trụ cột của quốc phòng, an ninh trong thời bình và thời chiến.

C. Giám sát việc đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật.

D. Xây dựng quân đội và công an theo con đường: cách mạng, hiện đại, khôn ngoan, hiện đại.

Câu 13. Xây dựng sức mạnh kinh tế Về an ninh quốc gia nói chung, an toàn công cộng cần tập trung vào hoạt động nào trong số các hoạt động này?

A. Thực hiện tốt công tác giáo dục an ninh quốc phòng; kích động cách mạng.

B. Là trụ cột của quốc phòng, an ninh trong thời bình và thời chiến.

C. Giám sát việc đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật.

D. Xây dựng quân đội và công an theo con đường: cách mạng, hiện đại, khôn ngoan, hiện đại.

Câu 14. Xây dựng lực lượng quân đội, an ninh Về an ninh quốc gia nói chung, an toàn công cộng cần tập trung vào hoạt động nào trong số các hoạt động này?

A. Thực hiện tốt công tác giáo dục an ninh quốc phòng; kích động cách mạng.

B. Là trụ cột của quốc phòng, an ninh trong thời bình và thời chiến.

C. Giám sát việc đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật.

D. Quản lý giáo dục an ninh, an toàn quốc gia trên mọi lĩnh vực.

Câu 15. Tiềm lực chính trị, tinh thần của nền an ninh quốc gia và công an toàn dân được thể hiện rõ ở

A. Quyền lực của đảng lãnh đạo với chức năng bảo vệ an ninh quốc gia.

B. sức phát triển khoa học, người làm công tác khoa học và công nghệ.

C. Thiết bị và công nghệ có thể được thu thập vì mục đích an ninh và an toàn quốc gia.

D. sức mạnh không ngừng của các lực lượng vũ trang.

……………………..

……………………..

……………………..

Trên đây là tổng hợp một số câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục An ninh Quốc phòng lớp 12 có đáp án, để tham khảo đầy đủ các bạn vui lòng truy cập vào các bài viết trên nhé!


Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng đề thi miễn phí luyện thi THPT quốc gia tại Khoahoc.vietjack.com

CHỈ 250K CHO MỖI LỚP HỌC, VIETJACK HỖ TRỢ COVID

Tuyển tập video dạy học từ những giáo viên giỏi nhất – TỪ 399K tại Khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Phần còn lại của loạt bài lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud