20 câu hỏi phỏng vấn vị trí kế toán | Aviationaustralia.asia

Như bạn đã biết, có rất nhiều thách thức đối với các doanh nghiệp để thuê một kế toán thành công trên thị trường ngày nay. Nếu bạn đã sử dụng dịch vụ đăng tuyển dụng miễn phí với các bản mô tả công việc và nhận được nhiều hồ sơ từ các ứng viên, thì đã đến lúc bắt đầu quá trình phỏng vấn. Điều cực kỳ quan trọng là đánh giá các kỹ năng mềm và sự phù hợp với văn hóa.

Headhunter thuê trưởng phòng tài chính kế toán

Mục lục

20 câu hỏi Trắc nghiệm Toán học sẽ đánh giá kiến ​​thức và mức độ tiềm năng của thí sinh.

Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của câu hỏi phỏng vấn kế toán giúp bạn đánh giá kiến ​​thức và tiềm năng của ứng viên. Dưới đây là 20 câu hỏi phỏng vấn kế toán – tài chính – và những điều bạn cần tìm ở câu trả lời của ứng viên:

READ  Bảng Giá Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà TPHCM (Học phí gia sư 2022) - Gia Sư Trí Tuệ Việt | Aviationaustralia.asia

1. “Sự khác biệt giữa khoản phải thu (AR) và khoản phải trả (AP) là gì?”

Đây là một trong những câu hỏi thực hành kế toán cơ bản mà các bạn có thể sử dụng để tìm hiểu thêm về kiến ​​thức kế toán của các ứng viên nói chung cho tiết kiệm. Cách họ phản hồi thông qua lời nói và ngôn ngữ cơ thể sẽ tiết lộ liệu họ có thực sự hiểu những điều cơ bản về kế toán hay không.

2. Khi một công ty sử dụng phương pháp kế toán bút toán kép, những khoản mục nào cần được điều chỉnh trên sổ cái

Đây là một câu hỏi cơ bản. Một kế toán chuyên nghiệp sẽ không có vấn đề gì. Giống như câu hỏi đầu tiên, cách một ứng viên trả lời sẽ xác định liệu họ có trượt hoặc đủ điều kiện cho vị trí kế toán của công ty bạn hay không.

dich-vu-headhunter

Xem thêm: Mô tả công việc bộ phận vốn – kế toán

3. Kể tên 2-3 nốt nhạc đặc biệt

Mặc dù đây cũng là một câu hỏi cơ bản, nhưng bạn có thể tiếp tục hỏi các câu hỏi liên quan dựa trên công việc cụ thể hoặc quá trình làm việc của ứng viên. Hoặc, như một bài kiểm tra kỹ năng, bạn có thể cung cấp một vài ghi chú mẫu để ứng viên đọc và giải thích. Người trả lời nên tiết lộ sai sót trong tính toán của họ như thế nào.

4. “Nếu một công ty có ba tài khoản ngân hàng để thanh toán, thì số lượng sổ cái tối thiểu cần có là bao nhiêu?”

Sử dụng điều này như một điểm bắt đầu trong cuộc phỏng vấn để kiểm tra kiến ​​thức của ứng viên về cuốn sách. Chú ý đến ấn tượng đầu tiên và thảo luận về những kỹ năng bạn đang tìm kiếm. Mong đợi câu trả lời cho thấy tài khoản có liên quan như thế nào đến hoạt động kinh doanh.

5. “Bạn đã sử dụng phương pháp nào để đánh giá nợ xấu?”